The Unexpected Kiss: A Story of Friendship in Oslo

In this episode, we'll explore the heartwarming tale of Lars' chance encounter in Oslo, where a mistaken kiss led to the start of a beautiful friendship amidst the beauty of the city.

Nb: Lars er en mann.
En: Lars is a man.

Nb: Han bor i en by.
En: He lives in a city.

Nb: Byen er Oslo.
En: The city is Oslo.

Nb: Oslo er i Norge.
En: Oslo is in Norway.

Nb: En dag gikk Lars i gaten.
En: One day, Lars was walking down the street.

Nb: Sol skinner.
En: The sun is shining.

Nb: Fuglene synger.
En: The birds are singing.

Nb: Oslo er vakkert.
En: Oslo is beautiful.

Nb: Foran Lars går en dame.
En: In front of Lars walks a lady.

Nb: Hun er fremmed.
En: She is a stranger.

Nb: Lars vil hilse.
En: Lars wants to greet her.

Nb: Han er snill.
En: He is kind.

Nb: Lars går frem til damen.
En: Lars walks up to the lady.

Nb: Han bøyer seg frem.
En: He leans forward.

Nb: Lars kysser damen på kinnet.
En: Lars kisses the lady on the cheek.

Nb: Damen blir overrasket.
En: The lady is surprised.

Nb: "Hva gjør du?
En: "What are you doing?"

Nb: " spør damen.
En: the lady asks.

Nb: Lars blir rød.
En: Lars turns red.

Nb: Han skjønner at han gjorde feil.
En: He realizes he made a mistake.

Nb: "Jeg trodde det var en norsk skikk.
En: "I thought it was a Norwegian custom.

Nb: Jeg er lei meg," sier Lars.
En: I'm sorry," Lars says.

Nb: Damen ler.
En: The lady laughs.

Nb: Lars ler også.
En: Lars laughs too.

Nb: De blir venner.
En: They become friends.

Nb: De går sammen videre.
En: They continue walking together.

Nb: Oslo er fortsatt vakker.
En: Oslo is still beautiful.

Nb: Solen skinner fortsatt.
En: The sun still shines.

Nb: Men nå ler Lars ikke alene.
En: But now Lars is not laughing alone.

Nb: Han ler med en venn.
En: He is laughing with a friend.

Nb: Og slik ble en merkelig dag, den starten på et vennskap.
En: And thus, a strange day became the beginning of a friendship.

Nb: Et vennskap født ut av en feiltakelse, men et sterkt vennskap allikevel.
En: A friendship born out of a mistake, but a strong friendship nonetheless.

Nb: Lars lærte en verdifull lekse den dagen - at feil kan være begynnelsen på noe vakkert.
En: Lars learned a valuable lesson that day - that mistakes can be the start of something beautiful.

Nb: Oslo var hjemmet der han skapte et uventet vennskap.
En: Oslo was the home where he created an unexpected friendship.

Nb: Og dette vennskapet, det var hans vakreste skatt i Oslo.
En: And this friendship, it was his most beautiful treasure in Oslo.