The Warmth of ‘Koselig’: A Norwegian Tale of Hospitality

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Lars og Ingrid bor i Oslo.
En: Lars and Ingrid live in Oslo.

Nb: De venter en spesiell gjest.
En: They are expecting a special guest.

Nb: Gjesten heter Mr. Harrison.
En: The guest’s name is Mr. Harrison.

Nb: Han kommer fra England.
En: He’s coming from England.

Nb: Dagen er kald.
En: The day is cold.

Nb: Snøen faller.
En: The snow falls.

Nb: Lars ser ut vinduet.
En: Lars looks out the window.

Nb: Mr. Harrison kommer snart,” sier han.
En: “Mr. Harrison will be here soon,” he says.

Nb: Ingrid nikker.
En: Ingrid nods.

Nb: Hun smiler og sier, “Vi må vise ham ‘koselig’.”
En: She smiles and says, “We must show him ‘koselig’.”

Nb: Lars blir forvirret.
En: Lars is confused.

Nb: “Hvordan forklarer vi ‘koselig’ til en engelskmann?” spør han.
En: “How do we explain ‘koselig’ to an Englishman?” he asks.

Nb: Ingrid smiler lurt.
En: Ingrid smiles cunningly.

Nb: Hun har en idé.
En: She has an idea.

Nb: Mr. Harrison ankommer.
En: Mr. Harrison arrives.

Nb: Han er stor og vennlig.
En: He’s big and friendly.

Nb: Men han ser kald ut.
En: But he looks cold.

Nb: Ingrid takker for at han kommer.
En: Ingrid thanks him for coming.

Nb: Lars henter kofferten hans.
En: Lars gets his suitcase.

Nb: Ingrid inviterer ham til å sitte ved peisen.
En: Ingrid invites him to sit by the fireplace.

Nb: Varmen fra peisen fyller rommet.
En: The warmth from the fireplace fills the room.

Nb: Ingrid serverer varm sjokolade.
En: Ingrid serves hot chocolate.

Nb: Mr. Harrison smiler.
En: Mr. Harrison smiles.

Nb: Han ser glad og varm ut.
En: He looks happy and warm.

Nb: Ingrid sier, “Dette er koselig.”
En: Ingrid says, “This is ‘koselig’.”

Nb: Mr. Harrison blir forvirret.
En: Mr. Harrison is confused.

Nb: Han har ikke hørt ordet før.
En: He hasn’t heard the word before.

Nb: “Koselig?” spør han.
En: “Koselig?” he asks.

Nb: Lars prøver å forklare.
En: Lars tries to explain.

Nb: Lars sier, “Det er vanskelig å forklare ‘koselig’. Det er en følelse.”
En: Lars says, “It’s hard to explain ‘koselig.’ It’s a feeling.”

Nb: Ingrid nikker.
En: Ingrid nods.

Nb: Hun peker på det varme teppet.
En: She points to the warm blanket.

Nb: Hun peker på den knitrende peisen.
En: She points to the crackling fireplace.

Nb: Hun peker på de hjerteformede vaflene de skal spise.
En: She points to the heart-shaped waffles they are going to eat.

Nb: “Dette er ‘koselig’,” sier hun. “Vennlig samvær. God mat. Varme.”
En: “This is ‘koselig’,” she says. “Friendly company. Good food. Warmth.”

Nb: Mr. Harrison forstår.
En: Mr. Harrison understands.

Nb: Han smiler bredere.
En: He smiles wider.

Nb: Han sier, “Jeg tror jeg liker ‘koselig’.”
En: He says, “I think I like ‘koselig’.”

Nb: Hele kvelden ler de, deler historier og spiser hjerteformede vafler.
En: Throughout the evening, they laugh, share stories, and eat heart-shaped waffles.

Nb: Rommet er fylt med varme og lykke.
En: The room is filled with warmth and happiness.

Nb: Dette er koselig.
En: This is ‘koselig’.

Nb: Dette er hva Lars og Ingrid ville vise Mr. Harrison.
En: This is what Lars and Ingrid wanted to show Mr. Harrison.

Nb: Når det er tid for Mr. Harrison å sove, takker han Lars og Ingrid.
En: When it’s time for Mr. Harrison to sleep, he thanks Lars and Ingrid.

Nb: “Takk,” sier han. “Jeg har lært noe nytt i dag. Koselig – jeg vil glemme det.”
En: “Thank you,” he says. “I learned something new today. ‘Koselig’ – I won’t forget it.”

Nb: Så, det er slik Lars og Ingrid forklarte ‘koselig’ til deres engelske venn.
En: So, that’s how Lars and Ingrid explained ‘koselig’ to their English friend.

Nb: De viste ham.
En: They showed him.

Nb: De lot ham føle det.
En: They let him feel it.

Nb: Og Mr. Harrison forsto.
En: And Mr. Harrison understood.

Nb: Han opplevde den norske følelsen av ‘koselig’.
En: He experienced the Norwegian feeling of ‘koselig’.

Nb: Når han dro tilbake til England, tok han med seg ‘koselig’.
En: When he went back to England, he brought ‘koselig’ with him.

Nb: Han ønsket å dele den med familien sin.
En: He wanted to share it with his family.

Nb: For Lars og Ingrid, var det den beste måten å forklare ‘koselig’ på.
En: For Lars and Ingrid, it was the best way to explain ‘koselig’.

Nb: For i Norge, er ‘koselig’ noe du viser, ikke bare noe du sier.
En: In Norway, ‘koselig’ is something you show, not just something you say.

Nb: Og hver gang de hører ordet “koselig”, vil de tenke på deres venn, Mr. Harrison, og den kalde, snøfylte dagen de delte med ham.
En: And every time they hear the word “koselig”, they will think of their friend, Mr. Harrison, and the cold, snowy day they shared with him.

Nb: Og de vil le og si, “Ja, det var virkelig koselig.”
En: And they will laugh and say, “Yes, that was truly ‘koselig’.”

Vocabulary Words:
Lars : Lars
Ingrid : Ingrid
Oslo : Oslo
spesiell : special
gjest : guest
Mr. Harrison : Mr. Harrison
kommer : coming
England : Engand
kald : cold
snø : snow
vindu : window
forklare : explain
følelse : feeling
varme : warmth
peis : fireplace
sjokolade : chocolate
forvirret : confused
vennlig : friendly
takk : thank
koffert : suitcase
invitere : invite
sitte : sit
serverer : serve
glad : happy
forstår : understand
le : laugh
dele : share
historier : stories
familie : family