Unveiling the Essence of ‘Koselig’ in Bergen

In this episode, we'll embark on a heartwarming journey through Bergen as Ingrid, Lars, and Emma decode the untranslatable essence of 'koselig' for a curious tourist, discovering the true warmth and beauty of their city.

Nb: Det er en regnvåt ettermiddag i Bergen. Ingrid, Lars og Emma er bestevenner. De elsker sin by. I dag skal de forklare en turist om "koselig".
En: It's a rainy afternoon in Bergen. Ingrid, Lars, and Emma are best friends. They love their city. Today they are going to explain to a tourist what "koselig" means.

Nb: Ingrid, Lars og Emma ser en dame. Hun er turist. Hun tar mange bilder. Hun har et kart i hånden. Ingrid smiler og sier, "Hei, trenger du hjelp?". Damen ser glad ut. "Ja, tusen takk!", svarer hun.
En: Ingrid, Lars, and Emma see a lady. She is a tourist. She is taking many pictures. She has a map in her hand. Ingrid smiles and says, "Hi, do you need help?". The lady looks happy. "Yes, thank you so much!", she replies.

Nb: Ingrid peker på kartet. Hun viser henne de beste stedene. Bryggen, Fløyen, Akvariet. Lars forteller om fisketorget. Emma forteller om de smale gatene. Damen smiler. Bergen er jo vakkert.
En: Ingrid points to the map. She shows her the best places. The Wharf, Fløyen, the Aquarium. Lars talks about the fish market. Emma talks about the narrow streets. The lady smiles. Bergen is indeed beautiful.

Nb: Damen ser på et ord i boken sin. "Koselig", leser hun. "Hva betyr dette ordet", spør hun. Ingrid, Lars og Emma ser på hverandre. Hvordan forklarer man "koselig"?
En: The lady looks at a word in her book. "Koselig," she reads. "What does this word mean?", she asks. Ingrid, Lars, and Emma look at each other. How do you explain "koselig"?

Nb: Det er Ingrid som begynner. Hun sier, "Det er mer enn bare å ha det fint. Det er på en måte en følelse". Lars peker på en kafé i nærheten. "Se der, det er koselig", sier han.
En: It is Ingrid who starts. She says, "It's more than just being nice. It's a kind of feeling." Lars points to a café nearby. "Look there, that's koselig," he says.

Nb: De går til kaféen. Det er varm kaffe, peis, blomster på bordene. "Ser du?", spør Emma. "Her er det koselig". Damen nikker. Hun begynner å forstå.
En: They go to the café. There is hot coffee, a fireplace, flowers on the tables. "See?" Emma asks. "This is koselig." The lady nods. She is starting to understand.

Nb: Men det er mer. De går til Bryggen. Det er mange fargerike hus. Det er tett og trangt. Det er mye liv. Det er også koselig.
En: But there is more. They go to the Wharf. There are many colorful houses. It is tight and crowded. There is a lot of life. It is also koselig.

Nb: Nå er det tid for Fløyen. De tar Fløibanen opp. Det er vakker utsikt over Bergen. De ser på solen som går ned. De drikker kakao. De har pledd. Det er kaldt, men det er koselig.
En: Now it's time for Fløyen. They take the Funicular up. There is a beautiful view of Bergen. They watch the sun setting. They drink cocoa. They have blankets. It's cold, but it's koselig.

Nb: På slutten av dagen er de tilbake i sentrum. Damen smiler. Hun sier, "Jeg tror jeg forstår nå". Damen tar et bilde av Ingrid, Lars og Emma. "Det blir et koselig minne", sier hun.
En: At the end of the day, they are back in the city center. The lady smiles. She says, "I think I understand now." The lady takes a picture of Ingrid, Lars, and Emma. "It will be a koselig memory," she says.

Nb: Ingrid, Lars og Emma ser på hverandre. De smiler. De har forklart "koselig" på best mulig måte. De er glade. Damen er glad. Det har vært en koselig dag i Bergen.
En: Ingrid, Lars, and Emma look at each other. They smile. They have explained "koselig" in the best possible way. They are happy. The lady is happy. It has been a koselig day in Bergen.

Nb: Og så, selv i regnværet, opplever de alle en følelse av "koselig". En følelse av samvær, av vennskap, av varme, selv i det kalde været. En følelse som ikke bare kan forklares, men også føles.
En: And then, even in the rain, they all experience a feeling of "koselig." A feeling of togetherness, of friendship, of warmth, even in the cold weather. A feeling that cannot just be explained but also felt.