The Wedding Singer: A Love Song to Copenhagen

In this episode, we'll follow Lars, a simple man who becomes the heart and soul of a wedding as he sings a love song to his beloved city, Copenhagen.

Da: Lars stod midt i København. Lige ved Hans Christian Andersen-statuen på H. C. Andersen Boulevard. Hans hjerte bankede. Det var bryllupsdag. Han skulle bringe gæsterne i festhumør. Den danske tradition krævede en drikkesang.
En: Lars stood in the middle of Copenhagen. Right by the statue of Hans Christian Andersen on H.C. Andersen Boulevard. His heart was pounding. It was his wedding day. He was to bring the guests into a festive mood. Danish tradition called for a drinking song.

Da: Lars var en simpel mand. Han elskede sin by. Maven kradsede nervøst. Han var ikke en sanger. Men brylluppet ydmygede ingen gæst. I dag skulle han synge højt og stolt.
En: Lars was a simple man. He loved his city. His stomach scratched nervously. He was not a singer. But the wedding did not humiliate any guest. Today he would sing loudly and proudly.

Da: Gangen var fyldt med stemmer. Farverige kjoler og habitter bølgede rundt. Årstiden var sensommer, og København glimtede i solen. Rådhusets tårn var et symbol på kærligheden. Lars skulle synge under det.
En: The corridor was filled with voices. Colorful dresses and suits waved around. It was late summer, and Copenhagen sparkled in the sun. The town hall tower was a symbol of love. Lars was to sing under it.

Da: Alle gæsterne ventede. Lars rejste sig. Han følte det kølige glas i hånden. Han så på brudeparret. Øjeblikket var perfekt. Han åbnede munden.
En: All the guests awaited. Lars stood up. He felt the cool glass in his hand. He looked at the bridal couple. The moment was perfect. He opened his mouth.

Da: Melodien strømmede ud. Hans stemme fyldte salen. Hans ord beskrev København. Kanalerne, klipklapperne på Strøget, Nyhavn. Sangen indrammede byens skønhed. Gæsterne slog i takt.
En: The melody flowed out. His voice filled the hall. His words described Copenhagen. The canals, the cobblestones on Strøget, Nyhavn. The song framed the city's beauty. The guests clapped in time.

Da: Lars var ikke længere nervøs. Han genkendte sin by i sangen. Brylluppet omsluttede den, ligesom byen favnede dem. Hans hjerte slog i takt med byen. Han var København, og København var ham.
En: Lars was no longer nervous. He recognized his city in the song. The wedding enveloped it, just as the city embraced them. His heart beat in rhythm with the city. He was Copenhagen, and Copenhagen was him.

Da: Sangen sluttede. Et øjebliks stilhed. Så fyldtes luftrummet med håndklapsalver. Gæster, brudepar, alle klappede. Lars så rundt. Hans København havde sunget med.
En: The song ended. A moment of silence. Then the airspace filled with applause. Guests, the bridal couple, everyone clapped. Lars looked around. His Copenhagen had sung along.

Da: Der var ingen bedre sang. Ingen bedre drikkesang. Ingen bedre mand til opgaven end Lars. Han havde været nervøs, men havde æret brylluppet. Han havde æret København. Lars smilte.
En: There was no better song. No better drinking song. No better man for the task than Lars. He had been nervous, but had honored the wedding. He had honored Copenhagen. Lars smiled.

Da: Dagen gik, og natten kom. Gaden blev mørk, men Lars' erindring om denne dag ville altid være lys. Han havde ikke bare sunget en drikkesang. Han havde skænket dem et stykke af hans hjerte, hans by, hans København. Og det ville altid forblive hos dem.
En: The day went by, and night came. The street grew dark, but Lars' memory of this day would always be bright. He hadn't just sung a drinking song. He had given them a piece of his heart, his city, his Copenhagen. And it would always stay with them.

Da: Og således sluttede Lars' dag, fyldt med følelser og styrke. Han lukkede øjnene, minderne var hans skat. Han havde været en vital del af brylluppet, og det var han stolt af. Hans rolle var fuldført. Han var ikke længere bare en gæst. Han var deres sanger. Og det vil han altid være. Brylluppet var perfekt, og den centrale konflikt var blevet løst med et strejf af personlig stolthed og glæde.
En: And so, Lars' day came to an end, filled with emotions and strength. He closed his eyes, memories being his treasure. He had been a vital part of the wedding, and he was proud of it. His role was fulfilled. He was no longer just a guest. He was their singer. And he always will be. The wedding was perfect, and the central conflict had been resolved with a touch of personal pride and joy.

Da: Lars sov godt den nat, drømmende om sin drikkesang under stjernerne. Han vågnede op til en ny dag, klar til at opleve sin by igen, som altid, med et hjerte fuldt af kærlighed til København. Og med visheden om, at han var en del af byens historie. Og det føltes fantastisk.
En: Lars slept well that night, dreaming about his drinking song under the stars. He woke up to a new day, ready to experience his city again, as always, with a heart full of love for Copenhagen. And with the knowledge that he was a part of the city's history. And it felt fantastic.