Tulip Drone Diaries: A Day at Keukenhof Gardens

In this episode, we'll explore a day in the Keukenhof gardens where human touch meets technology, capturing memories amidst the beauty of drone-picked tulips.

Nl: In een zonnige lenteochtend, net na de ochtenddauw, besloten Sophie, Jeroen en Mila een dag door te brengen in de Keukenhof-tuinen.
En: On a sunny spring morning, just after the morning dew, Sophie, Jeroen, and Mila decided to spend a day in the Keukenhof gardens.

Nl: De lucht was fris en vol van bloemengeuren.
En: The air was fresh and filled with the scent of flowers.

Nl: “Wat een mooie dag,” zei Sophie, terwijl ze de kleurrijke tulpen bewonderde langs het pad.
En: “What a beautiful day,” said Sophie, as she admired the colorful tulips along the path.

Nl: Jeroen knikte en wees naar een veld vol gele tulpen.
En: Jeroen nodded and pointed to a field full of yellow tulips.

Nl: “Laten we daarheen gaan,” stelde hij voor.
En: “Let's go there,” he suggested.

Nl: Toen het trio dichterbij kwam, merkten ze iets vreemds op.
En: As the trio approached, they noticed something strange.

Nl: Boven het veld zweefden kleine drones.
En: Small drones were hovering above the field.

Nl: De drones plukten voorzichtig tulpen en plaatsten ze in manden.
En: The drones were carefully picking tulips and placing them in baskets.

Nl: “Wat is dat?” vroeg Mila verbaasd.
En: “What is that?” Mila asked in astonishment.

Nl: “Zijn dat tulpen-pluk-drones?”

“Ja, het lijkt erop,” antwoordde Jeroen, terwijl hij naar de zwevende apparaten keek.
En: “Are those tulip-picking drones?”

“Yes, it seems so,” Jeroen replied, as he looked at the floating devices.

Nl: Sophie fronste.
En: Sophie frowned.

Nl: “Waarom gebruiken ze drones?
En: “Why are they using drones?

Nl: We kunnen zelf de tulpen plukken,” zei ze.
En: We can pick the tulips ourselves,” she said.

Nl: Ze liepen naar een medewerker van de tuin.
En: They walked over to a garden staff member.

Nl: “Hallo, weet u waarom er drones gebruikt worden?” vroeg Sophie.
En: “Hello, do you know why drones are being used?” Sophie asked.

Nl: De medewerker gaf een glimlach.
En: The staff member smiled.

Nl: “De drones helpen ons de tulpen snel en zorgvuldig te plukken.
En: “The drones help us pick the tulips quickly and carefully.

Nl: Ze beschadigen de bloemen niet.”

Mila keek naar Sophie en Jeroen.
En: They don't damage the flowers.”

Mila looked at Sophie and Jeroen.

Nl: “Zullen we dan niet zelf tulpen plukken?” stelde ze teleurgesteld voor.
En: “Shouldn't we pick the tulips ourselves?” she suggested, disappointed.

Nl: Jeroen dacht even na en zei: “Misschien kunnen we genieten van het uitzicht en de bloemen, in plaats van alleen te plukken.”

Sophie en Mila stemden in en het trio begon te wandelen door de tuinen.
En: Jeroen thought for a moment and said, “Maybe we can enjoy the view and the flowers, instead of just picking them.”

Sophie and Mila agreed, and the trio started walking through the gardens.

Nl: Overal om hen heen waren prachtige bloemen in allerlei kleuren.
En: All around them were beautiful flowers in various colors.

Nl: Ze namen foto’s, genoten van de geur van de bloemen en maakten herinneringen.
En: They took photos, enjoyed the scent of the flowers, and made memories.

Nl: Plots stopte Mila en wees.
En: Suddenly, Mila stopped and pointed.

Nl: “Kijk daar!” Ze zagen een grote open plek met banken en bloemen rondom.
En: “Look there!” They saw a large open area with benches and flowers around.

Nl: Er was een bordje dat aangaf dat dit een rustplek was.
En: There was a sign indicating this was a resting spot.

Nl: Ze gingen zitten en haalden hun meegenomen lunch tevoorschijn.
En: They sat down and took out their packed lunch.

Nl: Terwijl ze aten, zagen ze een drone naderen.
En: As they ate, they saw a drone approaching.

Nl: De drone liet een mand vol met perfecte tulpen vallen voor hun bank.
En: The drone dropped a basket full of perfect tulips in front of their bench.

Nl: Sophie glimlachte.
En: Sophie smiled.

Nl: “Misschien zijn de drones toch wel handig,” zei ze.
En: “Maybe the drones are quite handy after all,” she said.

Nl: Jeroen en Mila lachten en knikten instemmend.
En: Jeroen and Mila laughed and nodded in agreement.

Nl: Nadat ze hun lunch hadden opgegeten, namen ze de tulpenmand mee en wandelden verder in de tuinen.
En: After finishing their lunch, they took the tulip basket with them and continued walking through the gardens.

Nl: Ze genoten nog meer van de dag en ontdekten nog meer prachtige plekken.
En: They enjoyed the day even more and discovered more beautiful spots.

Nl: Aan het einde van de middag liepen ze naar de uitgang van de Keukenhof-tuinen.
En: At the end of the afternoon, they walked to the exit of the Keukenhof gardens.

Nl: “Dit was een geweldige dag,” zei Mila met een glimlach.
En: “This was a wonderful day,” said Mila with a smile.

Nl: Sophie en Jeroen stemden in.
En: Sophie and Jeroen agreed.

Nl: Ze namen afscheid van de drones en hun prachtige tulpen.
En: They said goodbye to the drones and their beautiful tulips.

Nl: Ze gingen naar huis, beladen met tulpen en mooie herinneringen.
En: They went home, laden with tulips and beautiful memories.

Nl: Ze wisten dat ze deze dag nooit zouden vergeten.
En: They knew they would never forget this day.

Nl: De zon begon onder te gaan, terwijl de Keukenhof-tuinen sloten voor de nacht.
En: The sun began to set as the Keukenhof gardens closed for the night.