Turning Fear into Joy: The Saving Trolls

In this episode, we'll follow the mischievous adventures of Ingrid and Lars as they transform from terrifying trolls to the heartwarming heroes of the fjord.

Nb: En solrik sommerdag ved fjorden satt Ingrid og Lars og fniste hemmelighetsfullt sammen.
En: On a sunny summer day by the fjord, Ingrid and Lars sat and secretly giggled together.

Nb: De hadde en plan.
En: They had a plan.

Nb: "La oss utgi oss for å være troll!"
En: "Let's pretend to be trolls!"

Nb: hvisket Ingrid spennende til Lars.
En: whispered Ingrid excitedly to Lars.

Nb: "Vi kan skremme turistene som kommer hit!"
En: "We can scare the tourists who come here!"

Nb: Lars lo og nikket ivrig.
En: Lars laughed and nodded eagerly.

Nb: De gjemte seg i en mørk hule i fjellveggen ved vannkanten og ventet spent på det første offeret.
En: They hid in a dark cave in the rock wall by the water's edge and waited anxiously for the first victim.

Nb: Snart hørte de stemmer og lyder av folk som nærmet seg.
En: Soon they heard voices and sounds of people approaching.

Nb: Ingrid og Lars gjorde seg klare til å starte showet sitt.
En: Ingrid and Lars got ready to start their show.

Nb: Når de kom ut fra hulen sin, ventet de til turistene passerte.
En: When they came out of their cave, they waited until the tourists passed.

Nb: Ingrid hoppet foran dem og ristet på den store pelsen sin.
En: Ingrid jumped in front of them and shook her big fur.

Nb: "Roarrrr!"
En: "Roarrrr!"

Nb: brølte hun med en dyp stemme.
En: she roared in a deep voice.

Nb: Turistene skrek og hoppet tilbake, redde for det enorme trollet foran dem.
En: The tourists screamed and jumped back, scared of the huge troll in front of them.

Nb: Lars dukket opp fra buskene og begynte å hoppe rundt, mens han klappet sammen store trollføtter i bakken.
En: Lars appeared from the bushes and began to jump around, while he clapped his big goblin feet on the ground.

Nb: "Boom, boom, boom!"
En: "Boom, boom, boom!"

Nb: lød det når føttene traff jorden.
En: it sounded when the feet hit the ground.

Nb: Turistene løp i panikk.
En: The tourists ran in panic.

Nb: De visste ikke at det bare var Ingrid og Lars som lekte.
En: They didn't know that it was only Ingrid and Lars who were playing.

Nb: Etter å ha skremt turist etter turist, bestemte Ingrid og Lars seg for å ta det et steg videre.
En: After scaring tourist after tourist, Ingrid and Lars decided to take it a step further.

Nb: De gikk ut i vannet og dukket under overflaten.
En: They went into the water and dove below the surface.

Nb: Med hodet over vannet, lagde de rare lyder som troll, og skapte bølger som skylte mot land.
En: With their heads above water, they made strange sounds like trolls, creating waves that washed ashore.

Nb: Turistene stirret forundret på fjorden, usikre på hva som foregikk.
En: The tourists stared in amazement at the fjord, unsure of what was going on.

Nb: Var det virkelig troll i vannet?
En: Were there really trolls in the water?

Nb: Ingrid og Lars lo morsomt av deres egen plan.
En: Ingrid and Lars laughed amusingly at their own plan.

Nb: Dagen gikk, og Ingrid og Lars fortsatte å terrorisere turistene på en morsom måte.
En: The day went by, and Ingrid and Lars continued to terrorize the tourists in a funny way.

Nb: De lo, de skremte, de spilte troll på den mest fantasifulle måten.
En: They laughed, they scared, they played trolls in the most imaginative way.

Nb: Men så skjedde det noe uventet.
En: But then something unexpected happened.

Nb: En eldre dame kom bort til dem og smilte lurt.
En: An elderly lady came up to them and smiled slyly.

Nb: "Jeg vet at dere ikke er ekte troll," sa hun.
En: "I know you guys aren't real trolls," she said.

Nb: "Men dere har gitt meg og mine barnebarn en uforglemmelig dag.
En: "But you have given me and my grandchildren an unforgettable day.

Nb: Takk!"
En: Thank you!"

Nb: Ingrid og Lars ble målløse.
En: Ingrid and Lars were speechless.

Nb: De hadde aldri forventet en slik respons.
En: They never expected such a response.

Nb: De lurte på om de skulle fortsatt spille troll eller om det kanskje var på tide å gi opp.
En: They wondered if they should continue playing trolls or if maybe it was time to give up.

Nb: Etter å ha tenkt seg om, bestemte de seg for å avslutte showet sitt.
En: After thinking it over, they decided to end their show.

Nb: De gikk bort til turistene og takket dem for deres tålmodighet og morsomhet.
En: They approached the tourists and thanked them for their patience and fun.

Nb: Turistene applauderte og smilte.
En: The tourists applauded and smiled.

Nb: Selv om de hadde blitt skremt, hadde de også fått en god latter og en spennende opplevelse.
En: Although they had been scared, they had also had a good laugh and an exciting experience.

Nb: Ingrid og Lars visste at de hadde oppnådd det de ønsket - å gi folk en minneverdig dag.
En: Ingrid and Lars knew they had achieved what they wanted - to give people a memorable day.

Nb: Fra den dagen svor de at de ville bruke sin kreativitet til å glede og underholde, istedenfor å skremme.
En: From that day on, they vowed to use their creativity to delight and entertain, rather than frighten.

Nb: Så, med hodet hevet og et smil på leppene, forlot Ingrid og Lars fjorden som helter - de frelsende trollene som forvandlet frykt til glede.
En: Then, with their heads held high and a smile on their lips, Ingrid and Lars left the fjord as heroes - the saving trolls who turned fear into joy.