Unbrella-less in Bergen: A Baker’s Wet Adventure

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Åpningen:En grå dag i Bergen, våknet Lars tidlig.
En: The Opening:

On a gray day in Bergen, Lars woke up early.

Nb: Det var-alt-for tidlig.
En: It was way too early.

Nb: Skrik fra en nærme segende måke vekket ham.
En: The scream of a seagull approaching woke him up.

Nb: Han åpnet øynene og hørte lyden av regnet som traff vinduet.
En: He opened his eyes and heard the sound of the rain hitting the window.

Nb: Begynnelsen:Lars bodde i en gammel, småskjev trehus, som ligger i hjertet av Bergen.
En: The Beginning:

Lars lived in an old, slightly crooked wooden house, located in the heart of Bergen.

Nb: Gjennom den smale gaten, hørte han fiskerne skrike og tule i fisketorget.
En: Through the narrow street, he heard the fishermen shouting and laughing in the fish market.

Nb: Om morgenen luktet det alltid av våte steiner og fersk fisk.
En: In the morning, there was always a smell of wet stones and fresh fish.

Nb: Lars var en ordentlig bergenser: sterk, tålmodig og med et sarkastisk sans for humor.
En: Lars was a true Bergenser: strong, patient, and with a sarcastic sense of humor.

Nb: Han jobbet som baker og hadde en lang dag foran seg.
En: He worked as a baker and had a long day ahead of him.

Nb: Men noe manglet i dag: hans faste medfølger, paraply.
En: But something was missing today: his usual companion, the umbrella.

Nb: Situasjonen:Lars lette i huset.
En: The Situation:

Lars searched the house.

Nb: Under senga?
En: Under the bed?

Nb: i skapet?
En: In the closet?

Nb: ved døra?
En: By the door?

Nb: Men nei.
En: But no.

Nb: Hans faste følgesvenn var borte.
En: His faithful companion was missing.

Nb: Han så ut av vinduet, regnet skyllet ned over byen som en uendelig foss.
En: He looked out of the window, the rain pouring down over the city like an endless waterfall.

Nb: Skulle han vente på at regnet skulle roe seg?
En: Should he wait for the rain to calm down?

Nb: Men i Bergen, vet man aldri.
En: But in Bergen, you never know.

Nb: Lars sukket dypt, tok på seg sin bakerjakke og gikk ut i regnet.
En: Lars sighed deeply, put on his baker’s jacket, and walked out into the rain.

Nb: Midt i handlingen:Uten paraply, ble han raskt våt.
En: Midpoint:

Without an umbrella, he quickly got wet.

Nb: Først håret, deretter skuldrene, og snart, stod vannet i skoene hans.
En: First his hair, then his shoulders, and soon, the water was in his shoes.

Nb: Men Lars fortsatte å gå.
En: But Lars kept on walking.

Nb: Gjennom de våte, brosteinlagte gatene, mellom gamle hus og under byens mange broer.
En: Through the wet, cobblestone streets, between old houses and under the city’s many bridges.

Nb: Han skjønte noe: en dag uten paraply i Bergen, var bare en vanlig dag i Norge.
En: He realized something: a day without an umbrella in Bergen was just a regular day in Norway.

Nb: Han kom til bakeriet.
En: He arrived at the bakery.

Nb: Selv om han var våt til skinnet, hans gode humør var tørt.
En: Even though he was soaked through, his good mood was intact.

Nb: Han begynte å lage de daglige brødene, bolleinene og skillingsbollene.
En: He began making the daily bread, buns, and cinnamon rolls.

Nb: Høydepunktet:Kunder kom, til tross for regnet.
En: Climax:

Customers came, despite the rain.

Nb: De lo når de så Lars – godt, klissvåt.
En: They laughed when they saw Lars – drenched but in good spirits.

Nb: “Så Lars, hvor har paraplyen din tatt veien?
En: “So Lars, where has your umbrella gone?”

Nb: ” “Å, bare en vanlig dag i Bergen,” svarte Lars med et smil.
En: “Oh, just a typical day in Bergen,” Lars replied with a smile.

Nb: Avslutningen:Kvelden kom.
En: Conclusion:

Evening came.

Nb: Regnet hadde stoppet, men gatene var fortsatt våte.
En: The rain had stopped, but the streets were still wet.

Nb: Lars gikk hjem, med et smil på ansiktet.
En: Lars walked home with a smile on his face.

Nb: Han tenkte på paraplyen som han hadde mistet og lo.
En: He thought about the umbrella he had lost and chuckled.

Nb: Han visste nå, i Bergen, gjorde det ingen forskjell om man hadde en paraply eller ikke.
En: He now knew that in Bergen, it didn’t matter whether you had an umbrella or not.

Nb: Han gledet seg til en ny dag med eller uten paraplyen, bare en vanlig dag i Norge.
En: He looked forward to a new day with or without the umbrella, just a regular day in Norway.

Nb: Konklusjon:Lars lærte at en paraply kan gjøre deg tørr, men det er tålmodigheten og humøret som får deg gjennom livets regn.
En: Conclusion:

Lars learned that an umbrella can keep you dry, but it’s patience and humor that get you through life’s rain.

Nb: Så han klatret i senga, lukket øynene og ventet på måkene sin neste vekkerop.
En: So he climbed into bed, closed his eyes, and waited for the seagulls’ next wake-up call.

Vocabulary Words:
Åpningen : Opening
Grå : Gray
Bergen : Bergen
Lars : Lars
Våknet : Woke
Tidlig : Early
Skrik : Scream
Måke : Seagull
Nærme segende : Approaching
Åpnet : Opened
Øynene : Eyes
Lyden : Sound
Regnet : Rain
Traff : Hitting
Småskjev : Crooked
Trehus : Wooden
Huset : House
Ligger : Located
Hjertet : Heart
Fiskerne : Fishermen
Skrike : Shouting
Tule : Laughing
Torget : Market
Morgenen : Morning
Luktet : Smell
Våte : Wet
Steiner : Stones
Fersk : Fresh
Fisk : Fish
Sterk : Strong