Dancing Under the Midsummer Sun: The Tale of Three Friends in Bergen

In this episode, we'll join Lars, Ingrid, and Jørgen in their vibrant midsummer celebration, as they dance around the colorful maypole in the heart of Bergen, sharing laughter, friendship, and unforgettable memories.

Nb: I Bergen bor det tre gode venner.
En: In Bergen lives three good friends.

Nb: De heter Lars, Ingrid og Jørgen.
En: Their names are Lars, Ingrid, and Jørgen.

Nb: De bor i tre fine, røde hus ved en stor, grønn park.
En: They live in three nice, red houses by a large, green park.

Nb: De finner på gøyale ting sammen.
En: They come up with fun things to do together.

Nb: På midtsommer hvert år skjer det noe ekstra gøy.
En: Every midsummer, something extra fun happens.

Nb: En smaragdgrønn sommersol nyter hissig dans på himmelen.
En: An emerald green summer sun enjoys a fierce dance in the sky.

Nb: I Bergen, byen mellom syv fjell, starter dagen stille.
En: In Bergen, the city between seven mountains, the day starts quietly.

Nb: Men den blir gøy, det vet alle i byen.
En: But it becomes fun, everyone in the city knows that.

Nb: Midtsommer er en spesiell dag, akkurat som Lars, Ingrid, og Jørgen er spesielle venner.
En: Midsummer is a special day, just like Lars, Ingrid, and Jørgen are special friends.

Nb: Lysstrålene treffer Lars' ansikt.
En: The sun rays hit Lars' face.

Nb: Han våkner og ser på klokken.
En: He wakes up and looks at the clock.

Nb: "På tide!
En: "Time to go!"

Nb: " tenker han og smiler stort.
En: he thinks and smiles widely.

Nb: Han vekker katten, tar sin hatten fra skapet og går ut.
En: He wakes up the cat, grabs his hat from the closet, and goes outside.

Nb: En skjellhatt.
En: A seashell hat.

Nb: Den har mange farger og bjeller.
En: It has many colors and bells.

Nb: Den lager lyd når han går.
En: It makes noise as he walks.

Nb: Det ler han mye av.
En: He laughs a lot about it.

Nb: Ingrid bor ved siden av Lars.
En: Ingrid lives next to Lars.

Nb: Hun har også en hatt.
En: She also has a hat.

Nb: Hatten hennes ligner et stort fruktfat.
En: Her hat resembles a large fruit bowl.

Nb: Bananer, epler og blåbær.
En: Bananas, apples, and blueberries.

Nb: Alle ler når de ser hatten hennes.
En: Everyone laughs when they see her hat.

Nb: Men det er det som er så gøy.
En: But that's what makes it so fun.

Nb: Det tredje huset er til Jørgen.
En: The third house belongs to Jørgen.

Nb: Jørgen har den største hatten av alle.
En: Jørgen has the biggest hat of all.

Nb: Den er som en stor skål grøt, med en stor tre-sleiv over.
En: It's like a big bowl of porridge, with a large wooden spoon on top.

Nb: Hver gang Jørgen kommer, roper alle, "Grøtkongen kommer!
En: Every time Jørgen arrives, everyone shouts, "The Porridge King is here!"

Nb: "På midtsommer møtes de ved parken.
En: On midsummer, they meet at the park.

Nb: Det er her de har majstangen.
En: This is where they have the maypole.

Nb: Majstangen er høy, og den har mange farger, som barnas drømmer.
En: The maypole is tall, and it has many colors, like children's dreams.

Nb: Alle i Bergen kommer for å danse.
En: Everyone in Bergen comes to dance.

Nb: De er glade, leker og ler.
En: They are happy, play, and laugh.

Nb: Men først venter de på Lars, Ingrid og Jørgen.
En: But first, they wait for Lars, Ingrid, and Jørgen.

Nb: Lars kommer først, bjellene ringer.
En: Lars arrives first, the bells ring.

Nb: "Hei alle sammen," roper han.
En: "Hello, everyone," he shouts.

Nb: Ingrid kommer etter, hat fruktene vinker.
En: Ingrid comes next, her fruit hat waving.

Nb: "God Midtsommer!
En: "Happy Midsummer!"

Nb: " roper hun og løfter hattene høyt.
En: she shouts and lifts the hats high.

Nb: Til slutt kommer Jørgen.
En: Finally, Jørgen arrives.

Nb: "Kom igjen, grøtkongen kommer!
En: "Here comes the Porridge King!"

Nb: " roper alle, og løper mot Jørgen.
En: everyone shouts, and runs towards Jørgen.

Nb: Majstangen roper høyt.
En: The maypole calls out loud.

Nb: Alle begynner å danse.
En: Everyone starts to dance.

Nb: Musikken spiller, tanker fylt av latter.
En: Music plays, thoughts filled with laughter.

Nb: De synger, de leker.
En: They sing, they play.

Nb: De er glade.
En: They are happy.

Nb: Solen går ned, men gleden er enda høy.
En: The sun sets, but the joy remains high.

Nb: Mot slutten stopper de alle og ser på hverandre.
En: At the end, they all stop and look at each other.

Nb: De husker det gode som de har hatt sammen.
En: They remember the good times they have shared.

Nb: De sier takk til hverandre, for de tingene de deler.
En: They thank each other for the things they have in common.

Nb: Så ser Lars på Ingrid og Jørgen.
En: Then Lars looks at Ingrid and Jørgen.

Nb: "Vi er heldige, mine venner.
En: "We are lucky, my friends.

Nb: Vi lever i verdens beste by, og vi er verdens beste venner.
En: We live in the world's best city, and we are the world's best friends."

Nb: "Ingrid og Jørgen nikker.
En: Ingrid and Jørgen nod.

Nb: "Ja, vi er heldige," sier Ingrid.
En: "Yes, we are lucky," says Ingrid.

Nb: Jørgen legger armen om henne.
En: Jørgen puts his arm around her.

Nb: "Verdens beste by, verdens beste venner!
En: "The world's best city, the world's best friends!"

Nb: "Og med dette ender de dansen rundt majstangen.
En: And with that, they end the dance around the maypole.

Nb: De går hjem med glede i hjertene sine.
En: They go home with joy in their hearts.

Nb: De vet de vil danse igjen neste midtsommer.
En: They know they will dance again next midsummer.

Nb: I byen mellom syv fjell sover de nå, glad og fylt med minner fra midtsommerdagen i hjerter.
En: In the city between seven mountains, they now sleep, happy and filled with memories from midsummer day in their hearts.

Nb: I hver av de tre røde husene, er det en lystig latter å høre, og på bordene er det tre latterlige hatter å se.
En: In each of the three red houses, there is a cheerful laughter to be heard, and on the tables, there are three ridiculous hats to be seen.

Nb: Men akkurat nå er de vakreste tingene i Bergen.
En: But right now, they are the most beautiful things in Bergen.

Nb: De minnes en glad dag, et minne de vil bære i sine hjerter inntil neste midtsommerdans.
En: They recall a happy day, a memory they will carry in their hearts until the next midsummer dance.