Unearthing Treasures at Sofia’s Alexander Nevsky Cathedral

In this episode, we'll embark on a heartwarming stroll through Sofia, uncovering hidden treasures and celebrating the bonds of friendship.

Bg: В сърцето на София е великолепният Александър Невски Катедралата.
En: In the heart of Sofia lies the magnificent Alexander Nevsky Cathedral.

Bg: Там, на слънчев есенен ден, Иван, Петя и Веселин се разхождаха.
En: On a sunny autumn day, Ivan, Petya, and Veselin were taking a stroll there.

Bg: Те обичаха да посещават пазара за сувенири до катедралата.
En: They loved visiting the souvenir market near the cathedral.

Bg: Иван търсеше нещо специално за майка си.
En: Ivan was looking for something special for his mother.

Bg: Петя искаше нови украшения за дома си, а Веселин просто обичаше да разглежда.
En: Petya wanted new decorations for her home, while Veselin simply enjoyed browsing.

Bg: "Виж, това е красиво кукерско маско," каза Петя.
En: "Look, this is a beautiful kukeri mask," Petya said.

Bg: "Може да го сложиш в хола.
En: "You could hang it in the living room."

Bg: ""Не мисля, че майка ми ще го хареса," отговори Иван и продължи да разглежда.
En: "I don't think my mom would like it," Ivan replied and continued browsing.

Bg: Веселин спря пред една сергия с дървени фигурки.
En: Veselin stopped at a stall with wooden figurines.

Bg: "Тези са интересни!
En: "These are interesting!

Bg: Мога ли да ви помогна?
En: Can I help you?"

Bg: " попита той продавача.
En: he asked the seller.

Bg: Продавачът усмихнато предложи няколко неща.
En: The seller smiled and offered several items.

Bg: "Имаме знаменца, ключодържатели и магнити.
En: "We have flags, keychains, and magnets."

Bg: "Иван намери малка дървена кутия.
En: Ivan found a small wooden box.

Bg: Беше ръчно изработена и изящно гравирана.
En: It was handcrafted and exquisitely engraved.

Bg: "Това ще е перфектно за мама," каза той доволно.
En: "This will be perfect for Mom," he said, pleased.

Bg: Петя откри няколко цветни чаши.
En: Petya discovered some colorful mugs.

Bg: Веселин реши да купи магнит със снимка на катедралата.
En: Veselin decided to buy a magnet with a picture of the cathedral.

Bg: Тримата приятели платиха своите покупки и се отправиха на разходка около катедралата.
En: The three friends paid for their purchases and set off for a walk around the cathedral.

Bg: Беше тихо и спокойно.
En: It was quiet and peaceful.

Bg: Слънцето грееше ярко.
En: The sun was shining brightly.

Bg: Всички бяха доволни от своите находки.
En: Everyone was happy with their finds.

Bg: Иван вече виждаше усмивката на майка си, когато й даде кутията.
En: Ivan could already see his mother’s smile when he gave her the box.

Bg: Докато вървяха, те споделяха своите мисли.
En: As they walked, they shared their thoughts.

Bg: "Беше страхотен ден," каза Петя.
En: "It was a great day," Petya said.

Bg: "Радвам се, че дойдохме тук.
En: "I'm glad we came here."

Bg: ""Да, и пазарът беше невероятен," добави Веселин.
En: "Yes, and the market was amazing," Veselin added.

Bg: И така, с усмивки и добри спомени, Иван, Петя и Веселин завършиха своя ден около Александър Невски Катедралата.
En: And so, with smiles and good memories, Ivan, Petya, and Veselin concluded their day around Alexander Nevsky Cathedral.

Bg: Бяха намерили малки съкровища, но най-важното беше приятелството им и хубавото време, прекарано заедно.
En: They had found little treasures, but the most important thing was their friendship and the wonderful time spent together.

Bg: Краят на деня бе идеален завършек на тяхното малко приключение.
En: The end of the day was the perfect conclusion to their little adventure.