Unforgettable Mercè: Marc’s Giant Dance

In this episode, we'll join Marc as he unexpectedly becomes a giant dancer during Barcelona's Mercè festivities, and experience the unforgettable joy of letting go and embracing a new culture.

Ca: Marc estava emocionat per ser al centre de la ciutat de Barcelona durant les festes de la Mercè.
En: Marc was excited to be in Barcelona city center during the Mercè festivities.

Ca: Era la seva primera vegada a les festes, i ell volia veure totes les coses meravelloses que havia sentit.
En: It was his first time at the festivities, and he wanted to see all the wonderful things he had heard.

Ca: Va deambular pel carrer i va veure les gairebé infinites parades d'aliments i les increïbles ampolles de cava.
En: He wandered down the street and saw the almost endless food stalls and incredible bottles of cava.

Ca: De sobte, va notar un grup de persones vestides de gegants reunides davant d'una carpa.
En: Suddenly, he noticed a group of people dressed as giants gathered in front of a tent.

Ca: Va caminar cap a ells per veure el que estava passant, i amb pressa, va quedar atrapat a la multitud i va ser arrossegat dins la carpa.
En: He walked towards them to see what was going on, and in his haste, he got caught in the crowd and was dragged into the tent.

Ca: Va tractar de sortir, però era impossible ara que hi era dins.
En: He tried to get out, but it was impossible now that he was inside.

Ca: Un home vestit de gegant se li va acostar i li va dir en català: "Vine, vine, junta-te'ns!
En: A man dressed as a giant came up to him and said in Catalan: "Come, come, join us!

Ca: Seràs el nostre nou ballarí del gegant!
En: You will be our new giant dancer!"

Ca: ”Marc va somriure i va dir: "Com ho vaig fer per ser tan afortunat?
En: Marc smiled and said: "How I did it to be so lucky?"

Ca: "Els gegants van començar a ballar i Marc va seguirles, desesperat per no fer el ridícul.
En: The giants began to dance and Marc followed, desperate not to make a fool of himself.

Ca: Els gegants eren més grans que ell, però es va esforçar per igualar el seu ritme després de veure'n la posició.
En: The giants were bigger than him, but he struggled to match their pace after seeing their position.

Ca: Després d’uns pocs minuts d’inquietud, Marc va començar a gaudir del ball.
En: After After a few minutes of restlessness, Marc began to enjoy the dance.

Ca: Tenia la sensació que totes les cares que l'envoltaven i que es reien d'ell s'estaven transformant en unions d'alegria.
En: He had the feeling that all the faces around him that were laughing at him were turning into joyous unions.

Ca: A mesura que ballava, les seves inquietuds i pors van començar a disminuir fins que va sentir la força dels seus companys gegants.
En: As he danced, his anxieties and fears began to subside until he felt the strength of his fellow giants.

Ca: Quan el ball es va acabar, Marc estava tot suat i sense alè, però era feliç d'haver participat en una festa única.
En: When the dance was over, Marc was all sweaty and out of breath, but he was happy to have participated in a unique party.

Ca: La seva primera festa de la Mercè havia estat inoblidable!
En: His first party of Mercè had been unforgettable!