Unplanned Magic: Capturing the Perfect Selfie on Charles Bridge

Fluent Fiction – Czech
www.FluentFiction.org/Czech
Story Transcript:
Cs: Jana a Petr stáli na Karlově mostě.
En: Jana and Petr were standing on Charles Bridge.

Cs: Byl to krásný jarní den.
En: It was a beautiful spring day.

Cs: Most plný turistů.
En: The bridge was full of tourists.

Cs: Lidé fotili a smáli se.
En: People were taking pictures and laughing.

Cs: “Podívej, Petr!
En: “Look, Petr!

Cs: Perfektní místo na selfie,” řekla Jana a ukázala na sochu svatého Jana Nepomuckého.
En: A perfect spot for a selfie,” said Jana, pointing at the statue of Saint John of Nepomuk.

Cs: “Skvělý nápad, Jano,” odpověděl Petr.
En: “Great idea, Jana,” replied Petr.

Cs: Vytáhl mobilní telefon.
En: He pulled out his mobile phone.

Cs: Jana a Petr se postavili před sochu.
En: Jana and Petr positioned themselves in front of the statue.

Cs: Usmáli se.
En: They smiled.

Cs: Petr stiskl tlačítko na telefonu.
En: Petr pressed the button on his phone.

Cs: Ale v poslední chvíli se ve fotce objevil turista.
En: But at the last moment, a tourist appeared in the photo.

Cs: Měl obrovský klobouk.
En: He had a huge hat.

Cs: “Ach ne,” povzdechl si Petr.
En: “Oh no,” sighed Petr.

Cs: “Zkusíme to znovu.
En: “Let’s try again.”

Cs: ” Změnili své místo.
En: They changed their spot.

Cs: Opět se usmáli.
En: They smiled again.

Cs: Petr znovu stiskl tlačítko.
En: Petr pressed the button again.

Cs: Opět tam byl turista s velkým kloboukem.
En: Once more, there was the tourist with the big hat.

Cs: “To snad není možné!
En: “This can’t be happening!”

Cs: ” řekla Jana.
En: said Jana.

Cs: “Bude to dobré, Jano,” uklidňoval ji Petr.
En: “It will be fine, Jana,” soothed Petr.

Cs: “Třetí pokus je šťastný.
En: “Third time’s the charm.”

Cs: “Petr držel telefon výše.
En: Petr held the phone higher.

Cs: Jana se usmála sladce.
En: Jana smiled sweetly.

Cs: Rychlé stisknutí tlačítka.
En: A quick press of the button…

Cs: Ale hned, uprostřed jejich dokonalého úsměvu, prošel muž v klobouku.
En: But right in the middle of their perfect smile, the man with the hat walked by.

Cs: Jana se začala smát.
En: Jana started laughing.

Cs: “Ten klobouk je všude!
En: “That hat is everywhere!”

Cs: “Petr se také smál.
En: Petr laughed as well.

Cs: Náhle dostal nápad.
En: Suddenly, he got an idea.

Cs: “Co kdybychom ho pozvali k fotce?
En: “What if we invite him into the photo?”

Cs: “Jana souhlasila.
En: Jana agreed.

Cs: Šli za mužem v klobouku.
En: They went up to the man with the hat.

Cs: “Promiňte, pane,” řekl Petr.
En: “Excuse me, sir,” said Petr.

Cs: “Mohl byste se k nám připojit na fotce?
En: “Could you join us in a photo?”

Cs: “Muž se usmál.
En: The man smiled.

Cs: “Samozřejmě!
En: “Of course!”

Cs: “Stoupli si spolu před sochu.
En: They stood together in front of the statue.

Cs: Turista s kloboukem byl uprostřed.
En: The tourist with the hat was in the middle.

Cs: Petr držel telefon.
En: Petr held the phone.

Cs: “Všichni se smějte!
En: “Everyone smile!”

Cs: ” řekl Petr.
En: said Petr.

Cs: Stiskl tlačítko.
En: He pressed the button.

Cs: Konečně měli perfektní selfie.
En: Finally, they had the perfect selfie.

Cs: Jana, Petr a muž s kloboukem.
En: Jana, Petr, and the man with the hat.

Cs: “To byla dobrá fotka!
En: “That was a good photo!”

Cs: ” řekl muž.
En: said the man.

Cs: “Děkuji!
En: “Thank you!”

Cs: “Jana a Petr se podívali na selfie a smáli se.
En: Jana and Petr looked at the selfie and laughed.

Cs: Někdy je nejlepší chvíle, když se neplánuje.
En: Sometimes the best moments happen when they’re not planned.

Cs: Opustili most s úsměvem a krásnou vzpomínkou na zvláštní selfie.
En: They left the bridge with a smile and a wonderful memory of a special selfie.

Vocabulary Words:
Cs : En
stáli : standing
krásný : beautiful
jarní : spring
turistů : tourists
fotili : pictures
sochu : statue
objevil : appeared
obrovský : huge
povzdechl : sighed
změnili : changed
místo : spot
znovu : again
to : this
uklidňoval : soothed
sladce : sweetly
rychlé : quick
pozvali : invited
krásnou : wonderful
vzpomínkou : memory
náhle : suddenly
spolu : together
konečně : finally
perfektní : perfect
promiňte : excuse
samozřejmě : of course
uprostřed : middle
držel : held
dobré : fine
smáli : laughed