Magic Mishap on Charles Bridge: A Day of Laughter and Friendship

Fluent Fiction – Czech
www.FluentFiction.org/Czech
Story Transcript:
Cs: Na Karlově mostě v Praze bylo krásné letní odpoledne.
En: On Charles Bridge in Prague, it was a beautiful summer afternoon.

Cs: Slunce svítilo, turisté se procházeli a Jana, Pavel a Lucie se smáli a povídali si.
En: The sun was shining, tourists were strolling, and Jana, Pavel, and Lucie were laughing and chatting.

Cs: Byl to skvělý den.
En: It was a great day.

Cs: Karlův most byl plný lidí, kteří obdivovali krásu Prahy a pohled na Vltavu.
En: Charles Bridge was full of people admiring the beauty of Prague and the view of the Vltava River.

Cs: Pavel měl skvělý nápad.
En: Pavel had a brilliant idea.

Cs: Chtěl Lucii předvést kouzelný trik.
En: He wanted to show Lucie a magic trick.

Cs: “Podívej se, Lucie,” řekl Pavel a zvedl zmrzlinu.
En: “Look, Lucie,” Pavel said, lifting an ice cream.

Cs: “Teď zmizí!”
En: “Now it will disappear!”

Cs: Bohužel, kouzlo se nepovedlo.
En: Unfortunately, the trick didn’t work.

Cs: Když Pavel otočil ruku, zmrzlina mu vyklouzla a spadla přímo do Vltavy.
En: When Pavel turned his hand, the ice cream slipped and fell directly into the Vltava.

Cs: Lucie a Jana se začaly smát.
En: Lucie and Jana started laughing.

Cs: Pavel se začervenal, ale i on se smál.
En: Pavel turned red but laughed as well.

Cs: Lidé kolem se zastavili a zasmáli se také.
En: People around them stopped and laughed too.

Cs: “To bylo nejlepší kouzlo dne!”
En: “That was the best magic trick of the day!”

Cs: řekla Lucie vesele.
En: Lucie said cheerfully.

Cs: “Nezáleží na zmrzlině,” řekla Jana.
En: “The ice cream doesn’t matter,” Jana said.

Cs: “Důležité je, že jsme spolu a bavíme se.”
En: “The important thing is that we’re together and having fun.”

Cs: Pavel kývl a řekl: “Máš pravdu.
En: Pavel nodded and said, “You’re right.

Cs: Pojďme si dát jinou zmrzlinu a užijme si zbytek dne.”
En: Let’s go get another ice cream and enjoy the rest of the day.”

Cs: A tak se vydali k nejbližšímu stánku se zmrzlinou.
En: And so they headed to the nearest ice cream stand.

Cs: Tentokrát Pavel věnoval větší pozornost, aby mu zmrzlina nespadla.
En: This time, Pavel paid more attention to make sure the ice cream wouldn’t fall.

Cs: Společně se smáli, jedli zmrzlinu a užívali si krásný den na Karlově mostě.
En: They laughed together, ate ice cream, and enjoyed the beautiful day on Charles Bridge.

Cs: Nakonec zjistili, že nejdůležitější nejsou perfektní kouzla, ale čas strávený s přáteli a smích.
En: In the end, they realized that the most important thing wasn’t the perfect magic tricks, but the time spent with friends and laughter.

Cs: Všichni tři odcházeli s úsměvem a vzpomínkou, kterou si budou navždy pamatovat.
En: All three departed with smiles and a memory they would cherish forever.

Cs: A tak, i když zmrzlina skončila ve Vltavě, den byl nezapomenutelný.
En: And so, even though the ice cream ended up in the Vltava, the day was unforgettable.

Vocabulary Words:
most : bridge
krásný : beautiful
odpoledne : afternoon
slunce : sun
turisté : tourists
procházeli : strolling
obdivovali : admiring
pohled : view
skvělý : brilliant
kouzelný : magic
trik : trick
zmizet : disappear
bohužel : unfortunately
kouzlo : trick
vyklouzla : slipped
spadla : fell
vesele : cheerfully
důležitý : important
pozornost : attention
společně : together
smáli : laughing
zjistili : realized
perfektní : perfect
vzpomínka : memory
pamatovat : cherish
navždy : forever
nezapomenutelný : unforgettable
odcházeli : departed
úsměvem : smiles
zjistit : realize