Unraveling the Mysteries of Bran Castle: A Night of Enchantment

In this episode, we'll uncover the spine-chilling secrets hidden within the walls of Bran Castle as Andrei, Ioana, and Mihai embark on an unforgettable treasure hunt.

Ro: Deasupra castelului Bran, luna plină strălucea.
En: Above Bran Castle, the full moon shone.

Ro: Andrei, Ioana și Mihai căutau o comoară ascunsă.
En: Andrei, Ioana, and Mihai were searching for a hidden treasure.

Ro: Era o noapte frumoasă, dar rece.
En: It was a beautiful, but cold night.

Ro: Copacii șușoteau în vânt.
En: The trees whispered in the wind.

Ro: Andrei zise: „Hai să căutăm în bibliotecă.
En: Andrei said, "Let's search in the library."

Ro: ” Mergând încet, au ajuns în camera cu cărți.
En: Walking slowly, they reached the room full of books.

Ro: Pe un raft, o carte veche și prăfuită atrase atenția lui Ioana.
En: On a shelf, an old and dusty book caught Ioana's attention.

Ro: „Uite, ce carte frumoasă!
En: "Look, what a beautiful book!"

Ro: ” spuse ea.
En: she said.

Ro: Mihai se apropie și, când să atingă cartea, aceasta dispăru.
En: Mihai approached and, as he reached to touch the book, it disappeared.

Ro: „Unde e cartea?
En: "Where's the book?"

Ro: ” întrebară toți trei.
En: they all asked.

Ro: Se uitară în jur și apoi, pe raft.
En: They looked around and then on the shelf.

Ro: Nimic.
En: Nothing.

Ro: Suleiurile ferestrelor aproape sparte făceau zgomote ciudate.
En: The almost broken window panes made strange noises.

Ro: „Hai să căutăm în alte camere,” îndemnă Ioana.
En: "Let's search in other rooms," suggested Ioana.

Ro: Andrei și Mihai încuviințară.
En: Andrei and Mihai agreed.

Ro: Mergeau pe coridoarele întunecate, luminați doar de felinarele lor.
En: They walked through the dark corridors, lit only by their lanterns.

Ro: Pașii lor răsunau pe podeaua de lemn.
En: Their steps echoed on the wooden floor.

Ro: Într-o cameră secretă, găsiră un jurnal vechi.
En: In a secret room, they found an old journal.

Ro: Ioana începu să citească.
En: Ioana began to read.

Ro: Jurnalul povestea despre o carte rară care dispărea și apărea singură.
En: The journal told the story of a rare book that disappeared and reappeared on its own.

Ro: Se spune că fantoma contelui o proteja.
En: It was said that the count's ghost protected it.

Ro: „Fantoma contelui!
En: "The count's ghost!"

Ro: ” exclamă Andrei.
En: exclaimed Andrei.

Ro: Mihai zâmbi și zise: „Poate fantoma ne urmărește chiar acum.
En: Mihai smiled and said, "Maybe the ghost is following us right now."

Ro: ” Ioana se apropie de un tablou vechi.
En: Ioana approached an old painting.

Ro: „Uitați-vă la ochii acestui tablou, par reali!
En: "Look at the eyes in this painting, they seem real!"

Ro: ” spuse ea.
En: she said.

Ro: Deodată, ochii din tablou clipiră.
En: Suddenly, the eyes in the painting blinked.

Ro: Andrei se apropie de tablou și descoperi un buton ascuns.
En: Andrei approached the painting and discovered a hidden button.

Ro: Îl apăsă și un perete se deschise.
En: He pressed it, and a wall opened.

Ro: „Uite, o cameră secretă!
En: "Look, a secret room!"

Ro: ” exclamară toți trei.
En: they all exclaimed.

Ro: Intrând, găsiră o cufăr mic.
En: Entering, they found a small chest.

Ro: Andrei deschise cufărul și acolo era cartea.
En: Andrei opened the chest and there was the book.

Ro: „Gata, am găsit-o!
En: "We got it; we found it!"

Ro: ” zis el.
En: he said.

Ro: Cartea era intactă, veche și plină de praf.
En: The book was intact, old, and full of dust.

Ro: Ei se înclinară în fața fantomei contelui.
En: They bowed in front of the count's ghost.

Ro: Apoi ieșiră din cameră cu cufărul.
En: Then they left the room with the chest.

Ro: În seara aceea, lângă un foc de tabără, citiră din cartea rară.
En: That evening, by a campfire, they read from the rare book.

Ro: Toți erau fericiți și se bucurau de misterul dezlegat.
En: They were all happy and enjoyed the solved mystery.

Ro: Castelul Bran rămase același, plin de secrete și aventuri.
En: Bran Castle remained the same, full of secrets and adventures.

Ro: Dar pentru Andrei, Ioana și Mihai, noaptea aceea era o amintire prețioasă.
En: But for Andrei, Ioana, and Mihai, that night was a precious memory.

Ro: Când se apropie dimineața, plecară spre casă cu zâmbete pe față și povești de împărtășit.
En: As morning approached, they headed home with smiles on their faces and stories to share.

Ro: Și așa se sfârși aventurile lor din Castelul Bran, un loc unde istoria și misterul sunt prieteni permanenți.
En: And so ended their adventures at Bran Castle, a place where history and mystery are permanent friends.