Unveiling the Magic of Siesta in Barcelona’s Gothic Quarter

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: Amb un sol brillant que cau sobre les cases pintades de colors vius a Barcelona, comença nostra història.
En: With a bright sun shining down on the colorful houses in Barcelona, our story begins.

Ca: Al nucli de la ciutat, al laberint que és el Barri Gòtic, tres amics, Martí, Júlia i Laia, tractaven de compaginar el seu amor per la festa amb l’arribada de turistes que volien festejar durant tota la nit.
En: In the heart of the city, in the labyrinth that is the Gothic Quarter, three friends, Martí, Júlia, and Laia, tried to balance their love for partying with the arrival of tourists who wanted to celebrate all night long.

Ca: Eren tres amics que tenien una petita empresa de guies turístiques, i estaven acostumats a explicar tot tipus de coses als seus clients.
En: They were three friends who had a small tour guide company, and they were used to explaining all sorts of things to their clients.

Ca: Però hi havia una cosa que els turistes sovint no entenien: la siesta.
En: But there was one thing that tourists often didn’t understand: the siesta.

Ca: Aquells viatjants d’altres parts del món solien preguntar per què era tan comú descansar a les primeres hores de la tarda.
En: Those travelers from other parts of the world would often ask why it was so common to rest in the early afternoon.

Ca: Amb alegria i paciència, Martí, Júlia i Laia decidiren donar una lliçó sobre l’importància de la siesta.
En: With joy and patience, Martí, Júlia, and Laia decided to teach a lesson about the importance of the siesta.

Ca: Van començar a explicar que la siesta permetia a la gent descansar abans de reiniciar l’activitat per a la resta del dia.
En: They began to explain that the siesta allowed people to rest before resuming activity for the rest of the day.

Ca: Laia, sempre molt divertida, dit: “La siesta ho és tot!
En: Laia, always very funny, said, “The siesta is everything!

Ca: És l’espera de la nit, el preludi de la festa!
En: It’s the anticipation of the night, the prelude to the party!”

Ca: “Júlia va afegir més detalls, “Quan el sol està al seu zenit, tot Barcelona es retira a descansar.
En: Júlia added more details, “When the sun is at its zenith, all of Barcelona retreats to rest.

Ca: Durant aquest temps, els carrers són més tranquils i menys concorreguts.
En: During this time, the streets are quieter and less crowded.

Ca: És una oportunitat única per relaxar-se, siesta no és tan sols una costum, és un estil de vida!
En: It’s a unique opportunity to relax; the siesta is not just a custom, it’s a way of life!”

Ca: “Uns turistes francesos que estaven fascinats pel que sentien, van decidir provar-la.
En: Some French tourists who were fascinated by what they heard decided to give it a try.

Ca: La nit següent, van confessar que la festa havia estat molt millor després d’una bona siesta.
En: The next night, they confessed that the party had been much better after a good siesta.

Ca: Els turistes ho van entendre, la siesta no era una pèrdua de temps, sinó al contrari, els permetia carregar piles i gaudir més dels bells racons de Barcelona.
En: The tourists understood, the siesta was not a waste of time, but on the contrary, it allowed them to recharge and enjoy more of the beautiful corners of Barcelona.

Ca: Amb aquesta preciosa lliçó, Martí, Júlia i Laia van assolir el seu objectiu.
En: With this beautiful lesson, Martí, Júlia, and Laia achieved their goal.

Ca: Els turistes van partir cap a nous destins, però sempre recordant aquella siesta màgica a Barcelona.
En: The tourists headed to new destinations, but always remembering that magical siesta in Barcelona.

Ca: I així, al final, tots van aprendre a valorar aquesta tradició espanyola tan especial, la siesta.
En: And so, in the end, everyone learned to appreciate this special Spanish tradition, the siesta.

Ca: Sota el cel blau de Barcelona, la ciutat seguia vibrant, encara amb més ritme, perquè cada vegada més gent apreciava el valor de descansar una estona al migdia per poder gaudir a tope de la nit.
En: Under the blue sky of Barcelona, the city continued to vibrate, even more lively, because more and more people appreciated the value of taking a break at noon to fully enjoy the night.

Ca: I així, enmig d’aquesta bella ciutat mediterrània, el nostre conte sobre la siesta, Martí, Júlia i Laia arriba a la seva fi.
En: And thus, amidst this beautiful Mediterranean city, our story about the siesta, Martí, Júlia, and Laia, comes to an end.

Ca: La ciutat de Barcelona i les seves tradicions, però, continuen vives, com mai.
En: The city of Barcelona and its traditions, however, continue to thrive, like never before.

Vocabulary Words:
sol : sun
de colors : colorful
Barcelona : Barcelona
història : story
amics : friends
festa : party
turistes : tourists
siesta : siesta
explicar : explained
descansar : rest
tarda : afternoon
lliçó : lesson
important : important
activitat : activity
espera : anticipation
preludi : prelude
detalls : details
carrers : streets
més tranquil : quieter
relaxar-se : relax
costum : custom
francesos : French
fascinats : fascinated
provar : try
carregar piles : recharge
gaudir : enjoy
preciosa : beautiful
tradició : tradition
prosperar : thrive