When Sean Mistook a Sheep for a Friend!

In this episode, we'll unravel how a simple mistake at an Irish pub turns into a legendary tale of laughter and camaraderie.

Ga: Lá amháin, i lár na hÉireann, bhí teach tábhairne beag cluthar ann.
En: One time, in the middle of Ireland, there was a cozy little pub.

Ga: B'é Sean an teachtaire ansiúd, b'aoibhinn leis scéalaíocht agus greann.
En: Sean was the bartender there, who loved storytelling and humor.

Ga: Bhí Aoife, cailín álainn le gáire geal, ag obair ann freisin.
En: Aoife, a lovely girl with bright laughter, also worked there.

Ga: Bhí cairdeas mór eatarthu agus idir iad agus Cillian, criú na bpuball sa bhaile.
En: There was a great friendship between them and Cillian, the jester of the town.

Ga: Oíche chiúin, bhí an teach tábhairne plódaithe le daoine ag déanamh comhrá, ag ól, ag gáire.
En: One quiet night, the pub was packed with people chatting, drinking, and laughing.

Ga: Sean, a bhí críochnaithe a chuid oibre, shuigh síos le deoch sa lámh.
En: Sean, who had finished his work, sat down with a drink in hand.

Ga: Bhí an solas dona agus an chuma ar an scéal go raibh a chara Cillain díreach tar éis teacht isteach.
En: The atmosphere was lively and the story was that his friend Cillian had just come in.

Ga: D'fhéach Sean timpeall, chonaic sé figiúr a bhí cosúil le Cillian, agus gan smaoineamh, thosaigh sé ag labhairt leis an scáil.
En: Sean looked around and saw a figure that looked like Cillian, and without thinking, he started talking to the figure.

Ga: "A Cillian, conas atá agat anocht?
En: "Cillian, how are you tonight?"

Ga: " Arsesean.
En: he said.

Ga: Ach, nuair nach bhfuair sé aon fhreagra, labhair sé níos airde.
En: But when he didn't receive any response, he spoke louder.

Ga: "Cillian, an bhfuil tú i do thost?
En: "Cillian, are you silent?"

Ga: "Thug daoine mórthimpeall air aird ar Sean ag labhairt leis an bhfigiúr.
En: The people around him paid attention to Sean talking to the figure.

Ga: Ach ní raibh sé i gceist gurbh é Cillian a bhí ann.
En: But he didn't mean that it was Cillian.

Ga: Ach ní hea, ach caora bheag a bhí ann in áit Cillain!
En: No, it was just a little sheep instead of Cillian!

Ga: Thosaigh daoine ag gáire nuair a thuig siad an botún.
En: People started laughing when they realized the mistake.

Ga: Tháinig Aoife anall agus dúirt sí le Sean go raibh sé ag labhairt le caora.
En: Aoife came over and told Sean he was talking to a sheep.

Ga: Bhris gáire as na daoine uilig nuair a d’aithin Sean a bhochtanas.
En: Laughter broke out from all the people when Sean realized his mistake.

Ga: Ar dtús bhraith sé náire, ach ansin, thosaigh sé féin ag gáire freisin.
En: At first, he felt embarrassed, but then he started laughing too.

Ga: Níorbh fhada go raibh Cillian tar éis teacht isteach agus chuaigh sé i mbun magaidh le Sean faoin eachtra.
En: It wasn't long before Cillian came in and teased Sean about the incident.

Ga: "Bhuel," arsa Cillian, "tá a fhios agam go bhfuil mé beagán ciúin uaireanta, ach níor cheap mé riamh go mbeinn cosúil le caora!
En: "Well," said Cillian, "I know I'm a bit quiet at times, but I never thought I'd be like a sheep!"

Ga: "Ag deireadh na hoíche, bhí an eachtra ina scéal grinn a d'inis siad arís agus arís eile.
En: At the end of the night, the incident became a humorous story that they told again and again.

Ga: Thug sé aoibhneas agus gáire don teach tábhairne beag, áit a mhair Sean, Aoife, agus Cillian le chéile i gcomhar agus cairdeas.
En: It brought joy and laughter to the cozy pub, where Sean, Aoife, and Cillian enjoyed each other's company and friendship.

Ga: Agus sin an scéalaíocht ón teach tábhairne sin, nuair a tháinig caora mar chuid den chuideachta, agus thug sí bronntanas na gáire dá gach duine ann.
En: And that's the storytelling from that pub, when a sheep became part of the company, and she brought the gift of laughter to everyone there.