Wojciech’s Wild Wedding: Will He Escape Punishment?

In this episode, we'll witness Wojciech's drunken dance at a country wedding turn into a lesson on the importance of healthy lifestyle choices.

Pl: Haczyk: Wojciech stwarza kłopoty na weselu, ale czy uda mu się uniknąć kary?
En: The catch: Wojciech causes trouble at the wedding, but will he manage to avoid punishment?

Pl: Miejsce: Wiejski dworek w Małopolsce
Sytuacja: W trakcie tradycyjnego tańca z kieliszkiem ognistej wódki na głowie

Na weselu Katarzyny i Józefa goście tańczyli do tradycyjnej piosenki ludowej.
En: Place: Country manor house in Lesser Poland Situation: During a traditional dance with a glass of fiery vodka on the head At the wedding of Katarzyna and Józef, the guests danced to a traditional folk song.

Pl: Wojciech podchodził do każdej z kobiet z twardo chwytanym kieliszkiem wody, próbując utrzymać go w równowadze na swojej głowie.
En: Wojciech approached each woman with a glass of water firmly gripped, trying to keep it balanced on his head.

Pl: Wojciech był już mocno pijany, a jego ruchy były niepewne.
En: Wojciech was already heavily drunk and his movements were uncertain.

Pl: Jednym z przeciwników w tańcu był młody chłopak, który nazywał się Karol.
En: One of the opponents in the dance was a young boy named Karol.

Pl: Wojciech podskoczył, by utrzymać równowagę, ale jego kieliszek wypadł mu z głowy, a ognista wódka rozlała się po całym kocu.
En: Wojciech jumped up to keep his balance, but his glass fell from his head and fire vodka spilled all over the blanket.

Pl: Goście zaczęli się śmiać z Wojtka.
En: The guests started laughing at Wojtek.

Pl: Jednak Katarzyna i Józef jako nowożeńcy zostali obrażeni jego zachowaniem.
En: However, Catherine and Joseph as newlyweds were offended by his behavior.

Pl: Katarzyna powiedziała Wojtkowi, że musi zapłacić za uszkodzenie wypożyczonej od siostry sukni i koca.
En: Katarzyna told Wojtek that he had to pay for damage to the dress and blanket borrowed from her sister.

Pl: Wojtek, zaniepokojony, zaczął szukać im dostatecznej sumy pieniędzy na pokrycie szkody.
En: Wojtek, concerned, began to look for them enough money to cover the damage.

Pl: Goście chcieli, żeby Wojtek opłacał wódkę na imprezie.
En: The guests wanted Wojtek to pay for the vodka at the party.

Pl: Wojtek nie miał funduszy, by zapłacić za szkodę, ale znał jedną osobę, która wpadłaby mu na pomysł.
En: Wojtek didn't have the funds to pay for the damage, but he knew one person who would come up with an idea.

Pl: Jego ciocia mieszkająca w Małopolsce zawsze oferowała mu pomoc, gdy jej potrzebował.
En: His aunt, who lives in Lesser Poland, always offered him help when he needed it.

Pl: Wojtek szybko skontaktował się ze swoją ciocią, która zaoferowała mu pieniądze, ale pod jednym warunkiem: musiał zacząć prowadzić zdrowy styl życia, ponieważ była zaniepokojona jego nadmiernym piciem.
En: Wojtek quickly contacted his aunt who offered him money, but on one condition: he had to start a healthy lifestyle because she was concerned about his excessive drinking.

Pl: Wojtek zgodził się na warunek i pożyczył pieniądze na pokrycie szkody.
En: Wojtek agreed to the condition and borrowed money to cover the damage.

Pl: Kiedy opłacił szkodę, wrócił na parkiet w towarzystwie Katarzyny i Józefa, aby tańczyć razem do tradycyjnej piosenki ludowej.
En: When he paid the damage, he returned to the dance floor accompanied by Katarzyna and Józef to dance together to a traditional folk song.

Pl: Tym razem, zamiast trzymać kieliszek na głowie, trzymał go w ręku i cieszył się tańcem z nowym poczuciem świeżości i zdrowia.
En: This time, instead of holding the glass on his head, he held it in his hand and enjoyed the dance with a new sense of freshness and health.