A Fairy-Tale Wedding, Despite a Red Wine Mishap

In this episode, we'll witness a bride's dream of a fairy-tale wedding come true, until a minor accident threatens to spoil the celebration.

Pl: Haczyk:
Katarzyna miała marzenie, aby jej ślub przypominał baśniową krainę, ale nie spodziewała się, że jeden drobny wypadek może zepsuć całe przyjęcie.
En: Catch: Katarzyna had a dream to make her wedding look like a fairy-tale land, but she didn't expect that one minor accident could spoil the whole party.

Pl: Miejsce: Weselnikowie tańczyli na parkiecie w pięknej sali w zamku z białymi ścianami i wielkimi oknami.
En: Venue: The wedding guests danced on the dance floor in a beautiful hall in a castle with white walls and large windows.

Pl: Sytuacja: Katarzyna była bardzo podekscytowana swoim ślubem i szła do Adama, aby zatańczyć.
En: Situation: Catherine was very excited about her wedding and was going to Adam's to dance.

Pl: Niestety, w drodze przypadkowo potrąciła szklankę czerwonego wina, które zalało białą koszulę Adama.
En: Unfortunately, on the way, she accidentally knocked over a glass of red wine, which flooded Adam's white shirt.

Pl: Piotr zaczął żartować, że Adam ma na sobie polską flagę.
En: Piotr started to joke that Adam was wearing a Polish flag.

Pl: Opowiadanie:

Katarzyna była bardzo szczęśliwa, że w końcu wyszła za mąż za swojego ukochanego Adama.
En: Story: Katarzyna was very happy that she had finally married her beloved Adam.

Pl: Miała marzenie, aby ich ślub przypominał baśniową krainę, dlatego wynajęli piękny zamek, z mnóstwem kwiatów i kolorowymi dekoracjami.
En: She had a dream that their wedding would resemble a fairy-tale land, so they rented a beautiful castle, with lots of flowers and colorful decorations.

Pl: Wszyscy ludzie byli ubrani w odświętne stroje i dobrze bawili się, tańcząc na parkiecie.
En: All the people were dressed in festive clothes and had fun dancing on the dance floor.

Pl: Katarzyna postanowiła podejść do swojego męża, aby zatańczyć z nim powalczą.
En: Katarzyna decided to approach her husband to dance with him.

Pl: Niestety, w drodze potrąciła przez przypadek szklankę czerwonego wina, które zalało białą koszulę Adama.
En: Unfortunately, on the way she accidentally knocked over a glass of red wine, which flooded Adam's white shirt.

Pl: Był bardzo zmartwiony, dlatego Katarzyna usiłowała mu pomóc, ale i tak koszula została zepsuta.
En: He was very worried, so Catherine tried to help him, but the shirt was broken anyway.

Pl: Piotr, ich znajomy, który stał obok, zaczął żartować z Adama, że ma na sobie polską flagę, kiedy zobaczył krew na białej koszuli.
En: Piotr, their friend who was standing nearby, started to joke about Adam that he was wearing a Polish flag when he saw blood on his white shirt.

Pl: Wszyscy zaczęli śmiać się z tego żartu, ale Adam nie uważał tego za zabawnego.
En: Everyone started laughing at the joke, but Adam didn't find it funny.

Pl: Katarzyna była załamana, ponieważ cały dzień marzyła o tym, żeby wszystko było idealne.
En: Katarzyna was devastated because she had been dreaming all day about everything being perfect.

Pl: Widząc opłakaną twarz Katarzyny, Adam się uśmiechnął i przytulił jej, mówiąc: "To nic, ważne, że jesteśmy razem".
En: Seeing Katarzyna's mournful face, Adam smiled and hugged her, saying: "It's nothing, the important thing is that we are together."

Pl: To sprawiło, że Katarzyna poczuła się znacznie lepiej.
En: This made Catherine feel much better.

Pl: Potem Piotr, który jest znany z kreatywnego podejścia do zabawiania ludzi, postawił na stole pęsetę i zaczął trzaskać jajka.
En: Then Piotr, who is known for his creative approach to entertaining people, put the tweezers on the table and started cracking eggs.

Pl: Cała sala śmiała się głośno, oczywiście z wyjątkiem Adama, który skupił się na osobistej rozmowie z Katarzyną.
En: The whole room laughed loudly, except for Adam, of course, who focused on a personal conversation with Katarzyna.

Pl: Na koniec, Katarzyna i Adam zaczęli tańczyć, ignorując cały chaos jaki zdarzył się wcześniej.
En: At the end, Catherine and Adam started to dance, ignoring all the chaos that had happened before.

Pl: Ich miłość była wystarczającą odpowiedzią na problem.
En: Their love was a sufficient answer to the problem.

Pl: Wszyscy ludzie byli poruszeni tak pięknym widokiem.
En: All the people were moved by such a beautiful sight.

Pl: I tak zakończyło się to wesele, które dla nich było najlepszym dniem w całym życiu.
En: And so ended the wedding, which for them was the best day of their lives.