Zelenko’s Great Escape: A Tale of Chaos

In this episode, we'll dive into a chaotic day in Ljubljana with Ana, Miha, Eva, and a very lively lizard named Zelenko.

Sl: V Ljubljani, v majhnem stanovanju nedaleč od reke Ljubljanice, je živela deklica po imenu Ana.
En: In Ljubljana, in a small apartment not far from the Ljubljanica River, lived a girl named Ana.

Sl: Bila je živahna in radovedna, vedno polna energije in pripravljena na pustolovščine.
En: She was lively and curious, always full of energy and ready for adventures.

Sl: Nekega sončnega dne je Ana obiskala svojega prijatelja Miha.
En: One sunny day, Ana visited her friend Miha.

Sl: Miha je bil znan po tem, da je imel zelo nenavadnega ljubljenčka - kuščarja po imenu Zelenko.
En: Miha was known for having a very unusual pet - a lizard named Zelenko.

Sl: Zelenko ni bil običajna igrača.
En: Zelenko was not a normal toy.

Sl: Bil je pravi, živi kuščar, ki je rad plezal po stanovanju in se skrival na najbolj nepričakovanih mestih.
En: He was a real, living lizard who liked to climb around the apartment and hide in the most unexpected places.

Sl: Tistega dne je Eva, Anina najboljša prijateljica, prav tako prišla na obisk.
En: That day, Eva, Ana's best friend, also came to visit.

Sl: Eva je poznala Zelenka in vedela, da je lahko zelo nagajiv.
En: Eva knew Zelenko and knew he could be very mischievous.

Sl: "Miha, a lahko vidim Zelenka?
En: "Miha, can I see Zelenko?"

Sl: " je vprašala Ana, ko so sedeli v dnevni sobi.
En: Ana asked as they sat in the living room.

Sl: "Seveda!
En: "Of course!"

Sl: " je odgovoril Miha.
En: replied Miha.

Sl: "Toda moram te opozoriti, Zelenko je malo sramežljiv.
En: "But I have to warn you, Zelenko is a bit shy."

Sl: "Ana je pogledala okoli sebe, a kuščarja ni bilo nikjer.
En: Ana looked around, but the lizard was nowhere to be seen.

Sl: Zmedena je pogledala po mizi, na kavču in pod stoli.
En: She looked around the table, on the couch, and under the chairs.

Sl: Nazadnje so njeni oči padle na majhno zeleno stvar na polici z igračami.
En: Finally, her eyes fell on a small green thing on the toy shelf.

Sl: "Aha!
En: "Aha!

Sl: Zelenko!
En: Zelenko!"

Sl: " je vzkliknila Ana in hitro zgrabila zeleno stvar, misleč, da je igrača.
En: exclaimed Ana and quickly grabbed the green thing, thinking it was a toy.

Sl: V tistem trenutku je soba obvisela v tišini.
En: At that moment, the room fell silent.

Sl: Eva in Miha sta ostrmela, nato pa je Eva zakričala: "Ana, počakaj!
En: Eva and Miha were stunned, and then Eva shouted, "Ana, wait!"

Sl: " Toda bilo je prepozno.
En: But it was too late.

Sl: Kuščar, ki ni bil vajen takšnega ravnanja, je z divjim opletanjem z repom poskušal pobegniti iz Aninih rok.
En: The lizard, not used to such handling, began wildly thrashing its tail in an attempt to escape Ana's grasp.

Sl: Ana je kričala in skakala, Zelenko pa je drsel po parketu, zaradi česar so knjige padale z polic, okrasne blazine bile vržene v zrak, in celo mala vaza s cvetjem se je prevrnila, da je voda tekla po tleh.
En: Ana screamed and jumped, while Zelenko slid across the floor, causing books to fall off shelves, decorative pillows to be thrown in the air, and even a small vase of flowers to tip over, spilling water onto the floor.

Sl: Miha je hitro skoči k Ani, Eva pa je zgrabila brisačo, da bi počistila razlite vodo.
En: Miha quickly rushed to Ana's side, and Eva grabbed a towel to clean up the spilled water.

Sl: Medtem ko so bili zaposleni s čiščenjem nereda, se je Zelenko priplazil v kot in miroval, morda zaradi šoka ali pa je preprosto sklenil, da je varneje ostati tam, kjer je.
En: While they were busy cleaning up the mess, Zelenko crawled into a corner and stayed still, perhaps in shock or simply deciding it was safer to stay put.

Sl: Ko je Ana spustila Zelenka in opazila, da se njegov plitvasti prsni koš dviga in spušča, je končno dojela, da je Zelenko pravi kuščar, ne igrača.
En: When Ana let go of Zelenko and noticed his shallow chest rising and falling, she finally realized that Zelenko was a real lizard, not a toy.

Sl: Obraz ji je zardel od zadrege in iskreno se je opravičila: "Oprosti, Miha, mislila sem, da je igrača!
En: Her face flushed with embarrassment, and she sincerely apologized, "I'm sorry, Miha, I thought it was a toy!"

Sl: "Miha je nasmejan odmahnil z roko, Zelenko pa je bil na koncu brez poškodb in je kmalu spet raziskoval okolico.
En: Miha waved it off with a smile, and Zelenko was unharmed in the end, soon exploring the surroundings again.

Sl: Eva je Ana nataknila na nos velike, smešne očala, da bi razrešila napeto vzdušje, in vsi trije so se začeli smejati.
En: Eva playfully put on large, funny glasses on Ana to ease the tension, and the three of them started laughing.

Sl: Nedolgo zatem so legli na tla, igrali družabne igre in se pogovarjali o dogodivščinah, ki so jih doživeli skupaj.
En: Not long after, they all lay on the floor, played board games, and talked about the adventures they had experienced together.

Sl: Zelenko se je, čeprav malce zadržan, pridružil in oprezal s police.
En: Zelenko, although a bit reserved, joined them, keeping an eye on things from the shelf.

Sl: Ana, Miha in Eva so se naučili pomembne lekcije o predpostavkah in bolj pazljivem opazovanju ljudi ter ljubljenčkov okoli sebe.
En: Ana, Miha, and Eva learned an important lesson about assumptions and being more careful in observing the people and pets around them.

Sl: In Zelenko?
En: And Zelenko?

Sl: On je morda prav tako naučil, da je včasih najbolje ostati skrit pred radovednimi očmi.
En: He might have also learned that sometimes it's best to stay hidden from curious eyes.

Sl: Od tistega dne naprej so Ana, Miha in Eva vedno preverili dvakrat, preden so kaj zgrabili - samo v primeru, da bi bil to še en Zelenko na pustolovščini po stanovanju v srcu Ljubljane.
En: From that day on, Ana, Miha, and Eva always checked twice before grabbing something - just in case it might be another Zelenko on an adventure through the apartment in the heart of Ljubljana.