Dance, Laughs & Cliffs: An Irish Fête

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá gréine a bhí ann agus bhí neart daoine bailithe ag na hAillte Móire leis an féile bhliantúil ceoil agus damhsaí tíre a cheiliúradh.
En: It was a beautiful sunny day, and plenty of people had gathered at the Cliffs of Moher to celebrate the annual music and country dance festival.

Ga: Bhí an grian ag soilsiú anuas go téagartha, agus bhí an cúlra drámatúil na n-aillte mar ardán nádúrtha don ócáid.
En: The sun was shining down brilliantly, and the dramatic backdrop of the cliffs served as a natural stage for the occasion.

Ga: Aoife, cailín óg a raibh grá aici don rince, a bhí lán de dhóchas agus de meanma.
En: Aoife, a young girl who had a great love for dancing, was full of hope and spirit.

Ga: Faoi a cuid cosa, lasadh an féar glas ina caiteamh léi a damhsaí láidir, bríomhar.
En: Under her feet, the green grass blazed as she danced vigorously and energetically.

Ga: Cillian a bhí láimh léi, a ghruaig rua ag lonrú faoi sholas na gréine, na céimeanna deacra ag teacht leis go héasca.
En: Cillian, by her side, his red hair shining in the sunlight, easily matched her strong, lively steps.

Ga: Fiona a bhí ina seasamh le fáinne fí ar an taobh, ag breathnú orthu le súil ghrinn, lámh aici ar sliogán lán den leann úr a bhí díreach líonta aici.
En: Fiona stood with a wry smile, looking at them with a mischievous glint in her eye, a ring on her finger, her hand holding a glass brimming with fresh ale.

Ga: Bhí an damhsa beo bríomhar agus gach duine ag baint taitneamh as.
En: The live dance was lively and everyone was enjoying it.

Ga: Ach ansin, tharla an eachtra gan choinne: scaoil laice bróige Cillian agus, gan ach soicind sciobtha, shleamhnaigh sé ar an bhféar.
En: But then, the unexpected happened: Cillian’s shoe lace broke, and in just a moment, he slipped on the grass.

Ga: Le linn dó titim, chlis sé ar Aoife a bhí díreach tar éis casadh timpeall.
En: As he fell, he accidentally collided with Aoife who had just turned around.

Ga: Bhuail Aoife isteach i bhFiona gan fógra, agus doirteadh an deoch thar éadan, thar láimhe agus thar éadaí Fiona a bhí uirthi.
En: Aoife bumped into Fiona without warning, and the drink spilled over her, over her hands and clothes.

Ga: Bhí an ciúnas glactha ar feadh nóiméid mar shéid tonn náire trí Cillian.
En: Silence gripped everyone as a wave of embarrassment swept through Cillian.

Ga: “Ó mo chroí, tá brón orm!
En: “Oh, I’m so sorry!”

Ga: ” arsa Cillian le dreach caillte air.
En: said Cillian with a lost look on his face.

Ga: Ní raibh i gceist ag Aoife bheith feargach.
En: Aoife didn’t intend to be angry.

Ga: “Tá sé ceart go leor, tá súil agam nach bhfuil tú gortaithe,” ar sise le gáire éadrom.
En: “It’s alright, I hope you’re not hurt,” she said with a light laugh.

Ga: Ach d’ardaigh Fiona a ceann go bródúil, í ag súil go mbeadh fearg uirthi.
En: But Fiona raised her head proudly, expecting her to be angry.

Ga: In ionad na feirge, áfach, scairt sí amach le gáire.
En: Instead of anger, however, she shouted out with laughter.

Ga: “Ná bíodh imní ort a bhuachaill!
En: “Don’t worry, boy!

Ga: Tá ceol sa tsaoil, agus uaireanta tá beagán briseadh isteach!
En: There’s music in life, and sometimes there’s a little interruption!”

Ga: “Rinne gach duine gáire agus cuireadh an damhsa ar ais ar an mbóthar.
En: Everyone laughed, and the dance was resumed on the road.

Ga: Chuidigh Aoife le Cillian a laice a cheangal, agus thug Fiona di lámh leis an sliogán lán a athlíonadh.
En: Aoife helped Cillian tie his lace, and Fiona gave her hand helping him refill the full ale.

Ga: Bhí éadáil, comhairle agus caidreamh níos láidre de bharr an timpiste beag.
En: Comfort, advice, and stronger bonds were made due to the small accident.

Ga: Craic, comhluadar agus ceol a bhí ann don chuid eile den lá, agus bhí comharsanacht an lae sin ag na hAillte Móire seanráite ag cách as go raibh an spraoi agus an spórt chomh fiáin leis an ngaoth a bhí ag séideadh timpeall orthu.
En: The rest of the day was filled with fun, companionship, and music, and the community at the Cliffs of Moher unanimously agreed that the fun and sports were as wild as the winds that were blowing around them.

Ga: Le fíor chríoch shásúil, chuaigh laethanta an tsamhraidh ar aghaidh, agus d’fhoghlaim Cillian riamh anall nach mbíonn sa damhsa ach rithim na beatha, láidir uaireanta, éadrom uaire eile, ach i gcónaí le ceacht agus le cairdeas dílis ag crochadh le chéile.
En: With a truly satisfying end, the summer days went on, and Cillian learned that in dance, as in life, there’s a strong rhythm sometimes, a light one at other times, but always with true lessons and faithful friendships hanging together.

Ga: Agus ón lá sin amach, ní dhearna Cillian dearmad riamh níos mó a laice a cheangal sula rachadh sé chuig aon damhsa.
En: And from that day on, Cillian never forgot to tie his lace before going to any dance.

Vocabulary Words:
dóchas : hope
láidir : vigorously
blaise : glint
mear : mischievous
líonta : brimming
gan choinne : unexpected
náire : embarrassment
tús : resumed
comhluadar : companionship
sásúil : satisfying