Seagulls Shenanigans at Cliffs of Moher

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá gréine a bhí ann, agus bhí na scamaill ag damhsa go hárd sa spéir.
En: It was a beautiful sunny day, and the clouds were dancing high in the sky.

Ga: Bhí Sean, Aoife, agus Cian ag siúl ar bharr Aillte an Mhothair, an ghaoth ag séideadh go séimh trína gcuid gruaige.
En: Sean, Aoife, and Cian were walking on top of the Cliffs of Moher, the gentle wind blowing through their hair.

Ga: Bhí radharcanna iontacha le feiceáil ón áit ar sheas siad; an fharraige ag bualadh in aghaidh na n-aillte agus an spéir mar chúlra follasach don radharc álainn.
En: There were wonderful sights to be seen from where they stood; the sea crashing against the cliffs and the sky serving as a clear backdrop for the beautiful view.

Ga: Bhí Aoife tar éis ceapaire éisc agus sceallóga a cheannach ón mbialann beag in aice láimhe, agus d’oscail sí an clúdach chun bhlaiseadh ar a bhéile.
En: Aoife had just bought a fish sandwich and chips from the small café nearby, and she opened the wrapper to taste her meal.

Ga: Bhí boladh láidir ag dul thar bráid, ag tarraingt aird na n-éan mara a bhí ag eitilt go hard os a gcionn.
En: A strong scent wafted through the air, catching the attention of the seagulls flying high above.

Ga: Go tobann, tháinig faoileán mór, a sciatháin leathan ag bualadh san aer, agus sciob sé píosa mór éisc as lámh Aoife.
En: Suddenly, a big seagull with wide wings swooped down and snatched a big piece of fish from Aoife’s hand.

Ga: D’éalaigh sé leis an gcreach, agus Aoife ag screadaíl lena iontas.
En: It fled with the loot, leaving Aoife shouting in surprise.

Ga: Sheas Sean ann, a bhéal ar leathadh le gáire.
En: Sean stood there, grinning from ear to ear.

Ga: Ach ag smaoineamh ar an gceapaire a chailliúint, bhí fearg ag brostú ina chroí.
En: But as he thought about losing the sandwich, anger began to well up in his heart.

Ga: “Fan tiúnta!” ar sé le gáire, agus thosaigh sé ag rith i ndiaidh an fhaoláin.
En: “Wait a minute!” he said with a laugh and started running after the seagull.

Ga: Ritheadh Cian leis, nach raibh ag iarraidh an spraoi a chailleann.
En: Cian ran after him, not wanting to miss out on the fun.

Ga: Bhí siad ag léimt thar carraigeacha, ag sleamhnú faoi iamh, agus ag rith chomh tapaigh lena gcuid cosa ag iompar iad.
En: They leaped over rocks, skidded on the grass, and ran as fast as their legs could carry them.

Ga: Bhí Aoife ina diaidh, ag ligean gáire, agus ag scannaláil ag an radharc.
En: Aoife followed behind, laughing and screaming at the sight.

Ga: D’iompaigh an chase ina spraoi, agus iad go léir ag fáil taithí ar an eachtra áirithe seo.
En: The chase turned into a game, and they all had an experience with this particular event.

Ga: Bhí an faoileán ag eitilt go cliste, ag déanamh magairlí os cionn na n-aillte, agus iad ag leanúint beagnach dosháraithe.
En: The seagull was flying cleverly, swooping above the cliffs, almost out of reach.

Ga: Sa deireadh, thuirling an faoileán agus scaoil sé an bia.
En: In the end, the seagull landed and released the food.

Ga: Bhí an píosa éisc caite agus briste, agus ní raibh suim ag éinne ann níos mó.
En: The piece of fish was eaten and broken, and no one was interested in it anymore.

Ga: Bhailigh an triúr, ag tarraing a n-anála, agus Sean agus Cian ag brostú le gáire.
En: The three of them gathered, catching their breath, and Sean and Cian burst into laughter.

Ga: “Ní féidir é sin a ithe anois!” a deir Aoife, ach aoibh mór ar a haghaidh.
En: “That can’t be eaten now!” said Aoife, but with a big smile on her face.

Ga: Le sult ina gcroíthe agus scéal greannmhar le hinsint, shocraigh siad suí síos ar chloch mhór agus aire a thabhairt don tírdhreach álainn, a ndeochanna te ina lámha, agus an gáire fós ag macalla in aice na n-aillte.
En: With joy in their hearts and a funny story to tell, they decided to sit down on a large rock and admire the beautiful landscape, their warm drinks in hand, and the laughter still echoing near the cliffs.

Ga: Bhí lá na heachtra seo ag críochnú, ach bhí sé soiléir nach ndéanfaí dearmad ar an lá a chas seangán donn Aoife i gcomhpháirtí gan choinne i rás tríd na hAillte an Mhothair.
En: This day of adventure was coming to an end, but it was clear that the day Aoife’s brown shawl companion unforgettably raced through the Cliffs of Moher wouldn’t be forgotten.

Vocabulary Words:
gréine : sunny
ag damhsa : dancing
Aillte : Cliffs
séimh : gentle
iontacha : wonderful
clúdach : wrapper
tháinig : swooped
sciob : snatched
creach : loot
gáire : grinning
léimt : leaped
sleamhnú : skidded
ag macalla : echoing
gan choinne : unforgettably
rás : raced