Discovering Magic in Ząbkowice Śląskie

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Discovering Magic in Ząbkowice Śląskie

Story Transcript:
Pl: Słońce świeciło jasno, gdy Karol i Patrycja wysiedli z samochodu i weszli do ich małej wioski Ząbkowice Śląskie.
En: The sun shone brightly as Karol and Patrycja stepped out of the car and into their small village of Ząbkowice Śląskie.

Pl: Byli podekscytowani zwiedzaniem miasta i podziwianiem widoków, dźwięków i zapachów tego osobliwego miejsca.
En: They were excited to explore the town and take in the sights, sounds, and smells of this quaint place.

Pl: Karol i Patrycja zaczęli od zjedzenia czegoś u ulicznego sprzedawcy.
En: Karol and Patrycja started off by getting a bite to eat from a street vendor.

Pl: Oczy Patrycji zaświeciły się, gdy zobaczyła pyszne trdelníki, czyli rodzaj czeskiego ciasta podawanego zwykle na ciepło z cukrem, cynamonem i innymi dodatkami.
En: Patrycja’s eyes lit up as she saw the delicious trdelníks, which were a type of Czech pastry usually served warm with sugar, cinnamon, and other toppings.

Pl: Karol i Patrycja szybko złapali trochę i delektowali się kilkoma kęsami przed dalszą podróżą.
En: Karol and Patrycja quickly grabbed some and enjoyed a few bites before continuing on their journey.

Pl: Następnym przystankiem był dom babci Karola.
En: Their next stop was Karol’s grandmother’s house.

Pl: Całe życie mieszkała w Ząbkowicach Śląskich i była skarbnicą wiedzy.
En: She had lived in Ząbkowice Śląskie her whole life and was a wealth of knowledge.

Pl: Karol i Patrycja siedzieli z nią na werandzie, a ona opowiadała im historię wsi i jej mieszkańców.
En: Karol and Patrycja sat with her on her porch while she told them stories of the village’s history and its inhabitants.

Pl: Im więcej historii słyszeli Karol i Patrycja, tym bardziej chcieli zwiedzać wieś.
En: The more stories Karol and Patrycja heard, the more they wanted to explore the village.

Pl: Wędrowali po wiosce, podziwiając widoki i odgłosy rynku i kościoła.
En: They wandered around the village, taking in the sights and sounds of the market and the church.

Pl: Zatrzymali się, aby porozmawiać z mieszkańcami, poznając codzienne życie w tej małej wiosce.
En: They stopped to talk to the locals, learning about the day-to-day life in this small village.

Pl: Pewnego dnia Karol i Patrycja postanowili zwiedzić obrzeża wsi.
En: One day, Karol and Patrycja decided to explore the outskirts of the village.

Pl: Idąc, zobaczyli mały opuszczony domek.
En: As they walked, they saw a small abandoned cottage.

Pl: Kiedy podeszli bliżej, zauważyli, że ma w sobie dziwną energię.
En: As they got closer, they noticed that it had a strange energy to it.

Pl: Poczuli pociąg do wejścia do środka i zbadania go.
En: They felt drawn to go inside and explore it.

Pl: Karol i Patrycja początkowo wahali się, ale w końcu zdecydowali się wejść do środka.
En: Karol and Patrycja were hesitant at first, but eventually, they decided to go inside.

Pl: Gdy tylko weszli, wypełniła ich dziwna energia.
En: As soon as they stepped in, they were filled with a strange energy.

Pl: Szybko zdali sobie sprawę, że domek był domem starej czarownicy.
En: They quickly realized that the cottage was the home of an old witch.

Pl: Czarownica była miłą starszą kobietą i cieszyła się z gości.
En: The witch was a kind old woman and was happy to have visitors.

Pl: Opowiedziała Karolowi i Patrycji historię swojego życia i historii wsi.
En: She told Karol and Patrycja stories of her life and of the village’s history.

Pl: Pokazała im również sekretny pokój, w którym trzymała wszystkie swoje magiczne przedmioty i składniki.
En: She also showed them a secret room where she kept all of her magical items and ingredients.

Pl: Na zakończenie wizyty wiedźma wręczyła Karolowi i Patrycji dwa upominki.
En: At the end of their visit, the witch gave Karol and Patrycja two gifts.

Pl: Karolowi podarowała magiczny amulet, który miał go chronić przed niebezpieczeństwem.
En: To Karol, she gave a magical amulet that would protect him from danger.

Pl: Patrycja dała eliksir, który miał spełnić jedno życzenie użytkownika.
En: To Patrycja, she gave a potion that would grant the user one wish.

Pl: Karol i Patrycja podziękowali wiedźmie za jej życzliwość przed powrotem do samochodu.
En: Karol and Patrycja thanked the witch for her kindness before heading back to their car.

Pl: Kiedy odjeżdżali, wiedzieli, że to doświadczenie ich zmieniło.
En: As they drove away, they knew that this experience had changed them.

Pl: Zobaczyli stronę swojej małej wioski, o której istnieniu nie mieli pojęcia.
En: They had seen a side of their small village that they never knew existed.

Pl: Po powrocie do miasta Karol i Patrycja podzielili się historią swojej przygody z rodziną i przyjaciółmi.
En: Back in town, Karol and Patrycja shared the story of their adventure with their families and friends.

Pl: Wszyscy byli zdumieni tym, co widzieli i czego doświadczyli.
En: Everyone was amazed at the things they had seen and experienced.

Pl: Karol i Patrycja zwiedzili swoją małą wioskę Ząbkowice Śląskie, jedząc trdelníki od ulicznego sprzedawcy i odwiedzając babcię Karola, a przy okazji odkryli ukryte tajemnice wioski i, co ważniejsze, siebie.
En: Karol and Patrycja had explored their small village of Ząbkowice Śląskie, eating trdelníks from a street vendor and visiting with Karol's grandmother, and in the process, they discovered the hidden secrets of the village and, more importantly, themselves.

Vocabulary Words:
Karol : Karol
Patrycja : Patrycja
Ząbkowice Śląskie : Ząbkowice Śląskie
trdelníki : trdelníks
czeski : Czech
ciasto : pastry
cukier : sugar
cynamon : cinnamon
babcia : grandmother
weranda : porch
rynek : market
kościół : church
domek : cottage
czarownica : witch
amulet : amulet
eliksir : potion
niebezpieczeństwo : danger
życzenie : wish
zwiedzać : explore
jasno : brightly
uliczny sprzedawca : street vendor
dodatki : toppings
skarb : wealth
historia : history
mieszkańcy : inhabitants
odkrywać : discover
obrzeża : outskirts
opuszczony : abandoned
energia : energy
sekretny : secret
życzliwy : kind