Exploring Together: Bram and Sanne’s Adventure

In this episode, we'll join Bram and Sanne on their unexpected and unforgettable journey through the winding streets of Amsterdam.

Nl: Bram en Sanne woonden al jaren in Amsterdam, maar gingen er nog steeds graag op uit om nieuwe plekken te verkennen.
En: Bram and Sanne had been living in Amsterdam for years, but they still loved to explore new places.

Nl: Op een mooie zonnige dag trokken ze erop uit om te wandelen.
En: On a beautiful sunny day, they went out for a walk.

Nl: Ze hadden gehoord over een nieuwe markt die was geopend aan de andere kant van de stad en besloten om er naartoe te lopen.
En: They had heard about a new market that had opened on the other side of town and decided to walk over to it.

Nl: Na een tijdje wandelen realiseerden Bram en Sanne zich dat ze verdwaald waren geraakt.
En: After walking for a while, Bram and Sanne realized they had gotten lost.

Nl: Ze hadden geen idee waar ze waren of welke richting ze op moesten.
En: They had no idea where they were or which way to go.

Nl: Ze liepen uren rond en probeerden verschillende wegen en steegjes, maar ze kwamen steeds op dezelfde plek terecht.
En: They walked around for hours, trying different roads and alleys, but they always ended up in the same place.

Nl: Uiteindelijk begonnen ze zich zorgen te maken.
En: Eventually they started to worry.

Nl: Het werd donkerder en hun telefoons waren leeg.
En: It got darker and their phones were dead.

Nl: Ze hadden honger en dorst en waren erg moe van het lopen.
En: They were hungry and thirsty and very tired from walking.

Nl: Ze besloten om te blijven staan en te wachten tot iemand hen zou vinden.
En: They decided to stand and wait for someone to find them.

Nl: Ze wachtten en wachtten, maar er kwam niemand.
En: They waited and waited, but no one came.

Nl: Ze hoorden alleen het geluid van auto's en mensen die voorbijliepen.
En: They only heard the sound of cars and people walking by.

Nl: Het begon koud te worden en Bram en Sanne bibberden van de kou.
En: It started to get cold and Bram and Sanne were shivering from the cold.

Nl: Ze besloten zich te verschuilen in een portiek om warm te blijven.
En: They decided to hide in a porch to keep warm.

Nl: En toen, uit het niets, hoorden ze een bekende stem roepen.
En: And then, out of the blue, they heard a familiar voice calling.

Nl: Het was hun vriendin, die toevallig ook in de buurt was en hen had gevonden.
En: It was their friend, who also happened to be nearby and had found them.

Nl: Ze hielp hen om thuis te komen en onderweg vertelden Bram en Sanne haar over hun avontuur.
En: She helped them get home and on the way Bram and Sanne told her about their adventure.

Nl: Toen ze eindelijk thuis waren, vielen ze allebei uitgeput op de bank.
En: When they finally got home, they both collapsed on the couch, exhausted.

Nl: Ze beseften dat ze het niet erg vonden om verdwaald te zijn geraakt, omdat ze samen waren en samen het avontuur beleefden.
En: They realized that they didn't mind getting lost because they were together and had the adventure together.

Nl: En hoewel ze de markt nooit hadden gevonden, waren ze uiteindelijk blij om thuis te zijn.
En: And while they never found the market, they were finally happy to be home.