Exploring Utrecht: A Friendship Renewed

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Exploring Utrecht: A Friendship Renewed

Story Transcript:
Nl: Gijs en Fenna waren al vanaf hun kindertijd bevriend.
En: Gijs and Fenna had been friends since they were children.

Nl: Ze groeiden op in een klein Nederlands dorp en waren experts geworden in de eindeloze achterafwegen en verborgen paden van het gebied, maar ze moesten de bruisende stad Utrecht nog verkennen.
En: Growing up in a small Dutch village, they had become experts in the endless back roads and hidden trails of the area, but had yet to explore the bustling city of Utrecht.

Nl: Toen de twee die dag in de bus stapten, was hun opwinding voelbaar; ze stonden op het punt een groot avontuur te beginnen!
En: As the two hopped on the bus that day, their excitement was palpable; they were about to embark on a great adventure!

Nl: De stad was totaal anders dan ze hadden verwacht.
En: The city was completely different to what they had expected.

Nl: De straten waren vol mensen, de gebouwen zagen er groter en schoner uit dan thuis, en de geuren waren gewoon ongelooflijk.
En: The streets were alive with people, the buildings looked bigger and cleaner than at home, and the smells were simply incredible.

Nl: Terwijl ze door de binnenstad liepen, vielen ze de verschillen op tussen hun cultuur en die van Utrecht.
En: As they walked through the city center, they couldn't help but notice the differences between their culture and that of Utrecht.

Nl: Het viel Gijs op hoe de Utrechters de regen mijden, terwijl ze in het dorp waarin hij en Fenna waren opgegroeid de regen omarmden.
En: Gijs noticed how the people of Utrecht avoided the rain, while in the village he and Fenna had grown up in, they embraced it.

Nl: Het viel Fenna op hoe de lokale bevolking allemaal dezelfde kleding leek te dragen, terwijl ze er in het dorp vaak voor kozen om zich via hun kleding uit te drukken.
En: Fenna noticed how the locals seemed to all wear the same clothing, while in the village they often chose to express themselves through their clothing.

Nl: De twee vrienden praatten over hun observaties terwijl ze de stad verkenden en verhalen uit hun thuisland uitwisselden.
En: The two friends chatted about their observations as they explored the city, swapping stories from their homeland.

Nl: Ze vertelden verhalen over hun jeugd in het dorp en over hun families, en op haar beurt vertelde Fenna aan Gijs over haar tijd in de stad.
En: They shared tales of their childhoods in the village and of their families, and in turn Fenna told Gijs about her time spent in the city.

Nl: Gijs en Fenna kletsten urenlang en stopten alleen voor af en toe een hapje of drankje.
En: Gijs and Fenna chatted for hours, stopping only for the occasional snack or drink.

Nl: Toen de zon onderging, gingen ze terug naar het busstation.
En: As the sun began to set, they made their way back to the bus station.

Nl: Ondanks dat het een dag vol nieuwe ervaringen en verhalen was, waren ze het er beiden over eens dat er niets te vergelijken was met thuis.
En: Despite the day being full of new experiences and stories, they both agreed that nothing could quite compare to home.

Nl: Gijs en Fenna hadden de stad gezien, de cultuur ervaren, verhalen gedeeld en daardoor hun vriendschap verdiept.
En: Gijs and Fenna had seen the city, experienced its culture, shared stories, and in doing so had deepened their friendship.

Nl: Ze wisten dat waar ze in de toekomst ook heen gingen, ze altijd de herinneringen aan deze speciale dag zouden hebben om op terug te kijken.
En: They knew that no matter where they went in the future, they would always have the memories of this special day to look back on.

Vocabulary Words:
Gijs : Gijs
Fenna : Fenna
Nederlands : Dutch
dorp : village
Utrecht : Utrecht
bus : bus
avontuur : adventure
straten : streets
gebouwen : buildings
geuren : smells
cultuur : culture
lokale bevolking : locals
kleding : clothing
wisselen : swapping
thuisland : homeland
jeugd : childhoods
families : families
hapje : snack
drankje : drink
zon : sun
herinneringen : memories
speciale : special
ervaren : experienced
gedeeld : shared
verdiept : deepened
toekomst : future
waar : where
niets : nothing
vergelijken : compare
omarmden : embraced
uitdrukken : express