Hitting the Mark: Lars & Ingrid’s Autumn Adventure

In this episode, we'll follow Lars and Ingrid as they discover the art of wood chopping and the valuable life lessons it taught them.

Nb: Lars stod utenfor hytta og speidet utover skogen.
En: Lars stood outside the cabin and scouted out the forest.

Nb: Det var høst, og luften var kald og frisk.
En: It was autumn, and the air was cold and fresh.

Nb: Han gikk bort til vedkassen og tok tak i øksa.
En: He went over to the woodbox and grabbed the axe.

Nb: Han skulle hogge ved.
En: He was going to chop wood.

Nb: Ingrid kom ut av hytta og stirret på Lars.
En: Ingrid came out of the cabin and stared at Lars.

Nb: Hun lo og sa: "Prøv å ikke slå deg selv denne gangen, Lars."
En: She laughed and said, "Try not to hit yourself this time, Lars."

Nb: Lars ristet på hodet og begynte å hogge ved.
En: Lars shook his head and started chopping wood.

Nb: Han traff stokken med øksen, men den skled av og traff ham på foten.
En: He hit the stick with the axe, but it slipped off and hit him on the foot.

Nb: Lars hoppet opp og ned, og Ingrid lo enda mer.
En: Lars jumped up and down, and Ingrid laughed even more.

Nb: "Hva er det morsomme?"
En: "What's the funny thing?"

Nb: spurte Lars.
En: asked Lars.

Nb: "Du klarer aldri å treffe stokken!"
En: "You can never hit the stick!"

Nb: sa Ingrid og lo igjen.
En: Ingrid said and laughed again.

Nb: Lars ble frustrert.
En: Lars was frustrated.

Nb: Han prøvde igjen, men traff akkurat forbi stokken.
En: He tried again, but hit just past the stick.

Nb: Han prøvde enda en gang, men traff igjen ved siden av.
En: He tried again, but again hit the side.

Nb: "Ingrid, kan du ikke hjelpe meg?"
En: "Ingrid, can't you help me?"

Nb: spurte Lars.
En: asked Lars.

Nb: "Selvfølgelig kan jeg det," sa Ingrid og gikk bort til stokken.
En: "Of course I can," said Ingrid, walking over to the cane.

Nb: Hun pekte på den og sa: "Prøv å treffe akkurat der."
En: She pointed to it and said, "Try to hit right there."

Nb: Lars tok en dyp pust og prøvde igjen.
En: Lars took a deep breath and tried again.

Nb: Han traff stokken og klarte å dele den i to.
En: He hit the stick and managed to split it in half.

Nb: Ingrid hoppet opp og ned av glede.
En: Ingrid jumped up and down with joy.

Nb: "Du gjorde det!"
En: "You did it!"

Nb: ropte hun.
En: she yelled.

Nb: Lars smilte og fortsatte å hogge ved.
En: Lars smiled and continued chopping wood.

Nb: Han brukte nå Ingrids hjelp til å treffe hver stokk og etter hvert begynte han å få en rutine.
En: He now used Ingrid's help to hit each stick and gradually he began to get a routine.

Nb: De jobbet hele dagen og mot kvelden hadde de klart å samle en stor haug med ved.
En: They worked all day and by evening they had managed to collect a large pile of firewood.

Nb: De lagde en varm og koselig ild inne i hytta og satt seg ned for å slappe av.
En: They made a warm and cozy fire inside the cabin and sat down to relax.

Nb: "Ingrid, du har lært meg så mye i dag," sa Lars.
En: "Ingrid, you've taught me so much today," said Lars.

Nb: "Jeg lærte deg ingenting, du lærte selv," sa Ingrid med et smil.
En: "I didn't teach you anything, you learned yourself," Ingrid said with a smile.

Nb: Lars lo og de snakket om dagen sin mens de nøt varmen fra ilden.
En: Lars laughed and they talked about their day while enjoying the warmth of the fire.

Nb: Lars hadde klart det og var stolt av seg selv.
En: Lars had managed it and was proud of himself.

Nb: Han hadde også lært noe av Ingrid.
En: He had also learned something from Ingrid.

Nb: De sovnet raskt, slitne etter en lang dag i skogen.
En: They fell asleep quickly, tired after a long day in the forest.

Nb: Neste dag våknet de opp til en vakker morgen, klar til å ta på seg nye utfordringer.
En: The next day they woke up to a beautiful morning, ready to take on new challenges.