Knits, Giggles & a Beardy Blunder!

In this episode, we'll unravel the yarn of a Welsh knitting club's most hilarious mishap.

Cy: Mewn tafarn glyd yn Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­ger­y­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­go­go­goch, roedd clybiau gwau pob nos Fercher.
En: In a cozy tavern in Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­ger­y­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­go­go­goch, there were knitting clubs every Wednesday night.

Cy: Eleri, Rhys, a Gwen oedd yr aelodau mwyaf brwdfrydig.
En: Eleri, Rhys, and Gwen were the most enthusiastic members.

Cy: Un noson, roedd Eleri yn gwau siwmper enfawr gyda nodwyddau trwchus pan glywodd hi ymchwydd o chwerthin.
En: One night, Eleri was knitting a massive jumper with chunky needles when she heard a burst of laughter.

Cy: Rhys, gydag ei farf hir a'i lygaid llon, oedd yn adrodd stori am ei gi diweddaraf yn mynd am antur yn y pentref.
En: Rhys, with his long beard and bright eyes, was telling a story about his latest adventure in the village.

Cy: Gwen, gyda'i gwallt coch disglair, oedd yn gwrando'n astud wrth i’w dwylo lithro dros ei gwaith gwau lliwgar.
En: Gwen, with her shiny red hair, was eagerly listening as her colorful knitting work slipped through her hands.

Cy: Wrth i Eleri blygu dros ei gwau yn astud, fe glafo ei nodwydd gwau yn ddamweiniol yn nyfnderau barf Rhys.
En: As Eleri bent over her knitting in concentration, her knitting needles accidentally snagged in the beard depths of Rhys.

Cy: Roedd Rhys ar unwaith yn sownd ac yn anghyfforddus.
En: Rhys immediately felt uncomfortable.

Cy: Sgrechiodd Eleri gyda dychryn, gan alw am gymorth.
En: Eleri screamed in terror, calling for help.

Cy: Gwen, gan geisio peidio chwerthin, rhuthrodd i'w hochr gyda siswrn yn ei llaw.
En: Gwen, trying not to laugh, rushed to undo her knitting needles from Rhys's beard with scissors in her hand.

Cy: Wedi munudau o ymdrechion ofalus a llawer o myfyrio, llwyddodd Gwen i ddad-glymu'r nodwyddau o farf Rhys heb dorri dim gwallt!
En: After minutes of careful efforts and much reflection, Gwen managed to disentangle the needles from Rhys's beard without breaking any hair!

Cy: Rhys, eto'n rhydd, winciodd a diolchodd iddi gyda gwên fawr.
En: Rhys, once again relieved, winked and thanked her with a big smile.

Cy: I ddathlu, archebodd y tafarnwr lefrith poeth i bawb, a Gwen aeth ati i wau cot newydd i gath Rhys, gan chwerthin am yr anturiaethau byddai'n eu cael gyda'i siwmper bach newydd.
En: To celebrate, the tavernkeeper ordered hot milk for everyone, and Gwen set about knitting a new coat for Rhys's cat, laughing about the adventures they would have with his new little jumper.

Cy: Oedd y noson honno yng nghlwb gwau Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­ger­y­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­go­go­goch, lle nad yn unig gwnaeth lledrith y gwau uno pobl, ond hefyd creodd atgofion i'w trysori am byth.
En: That was the night in the knitting club of Llanfair­pwllgwyn­gyll­go­ger­y­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­go­go­goch, where not only did the knitting unite people in laughter, but it also created memories to cherish forever.