Legend of the Sea Beast

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Legend of the Sea Beast

Story Transcript:
Nb: Det var en tidlig morgen i Lofoten, og Lars og Ingrid var på vei ut til havet for å fiske med resten av gruppen.
En: It was an early morning in Lofoten, and Lars and Ingrid were heading out to sea to fish with the rest of the group.

Nb: Solen hadde så vidt begynt å stige opp over fjellene da de la ut på sjøen.
En: The sun had just begun to rise over the mountains when they put out to sea.

Nb: Havet var rolig, og alle var optimistiske om å få en stor fangst.
En: The sea was calm and everyone was optimistic about getting a big catch.

Nb: Plutselig hørte de en høylydt lyd på avstand.
En: Suddenly they heard a loud noise in the distance.

Nb: Det var som om en gigantisk skapning plutselig dukket opp.
En: It was as if a gigantic creature suddenly appeared.

Nb: Alle holdt pusten mens de speidet over vannet.
En: Everyone held their breath as they scanned the water.

Nb: Lars, som var skipper på båten, bestemte seg for å kjøre nærmere for å sjekke hva som skjedde.
En: Lars, who was the skipper of the boat, decided to drive closer to check what was happening.

Nb: Sakte men sikkert nærmet de seg det mystiske dyret som fløt i vannet.
En: Slowly but surely they approached the mysterious animal floating in the water.

Nb: Det var enormt!
En: It was huge!

Nb: Det var omtrent like stort som båten deres, og hadde en lang rygg som stakk ut av vannet.
En: It was about the same size as their boat, and had a long back sticking out of the water.

Nb: Ingen visste hva det var.
En: Nobody knew what it was.

Nb: Alle var redd, men Lars bestemte seg for å ta en sjanse.
En: Everyone was scared, but Lars decided to take a chance.

Nb: Han tok opp en harpun og skjøt mot dyret for å prøve å drepe det.
En: He picked up a harpoon and fired at the animal to try and kill it.

Nb: Men det var som om harpunen ikke gjorde noen skade på dyret.
En: But it was as if the harpoon did no harm to the animal.

Nb: Det fortsatte å flyte på overflaten og se ut som om det var i ferd med å bremse før det så plutselig forsvant ned i dybden.
En: It continued to float on the surface looking like it was slowing down before suddenly disappearing into the depths.

Nb: Alle begynte å snakke på en gang, og prøvde å forstå hva som hadde skjedd.
En: Everyone started talking at once, trying to understand what had happened.

Nb: De bestemte seg for å dra tilbake til havnen og fortelle folk hva som hadde skjedd.
En: They decided to go back to the harbor and tell the people what had happened.

Nb: Folk var skeptiske og kalte historien en løgn.
En: People were skeptical and called the story a lie.

Nb: Ingen trodde at det var mulig å møte et slikt dyr i Lofoten, men Lars og resten av mannskapet visste hva de hadde sett.
En: Nobody thought it was possible to meet such an animal in Lofoten, but Lars and the rest of the crew knew what they had seen.

Nb: Selv om de ikke forsto hva dyret var, så stemte de overens i at det var et av de mest skremmende opplevelsene de hadde hatt på havet.
En: Although they did not understand what the animal was, they agreed that it was one of the most terrifying experiences they had had at sea.

Nb: De dro ut på fisketurer igjen i flere år, men de så aldri det mystiske sjødyret igjen.
En: They went out on fishing trips again for several years, but they never saw the mysterious sea creature again.

Nb: Siden den dagen har historiene om det gigantiske sjødyret blitt en legende i Lofoten, og alle som seiler der passer på å holde øye med havoverflaten i tilfelle det dukker opp igjen.
En: Since that day, the stories of the giant sea creature have become a legend in Lofoten, and everyone who sails there is careful to keep an eye on the sea surface in case it reappears.

Vocabulary Words:
morgen : morning
havet : sea
fiske : fish
solen : sun
fjellene : mountains
rolig : calm
stor fangst : big catch
høylydt lyd : loud noise
skapning : creature
båt : boat
harpun : harpoon
overflaten : surface
skremmende opplevelse : terrifying experience
fisketurer : fishing trips
legende : legend
seile : sail
holde øye : keep an eye
dukker opp igjen : reappear
dybden : depths
alle : everyone
redd : scared
historie : story
skeptisk : skeptical
skipper : skipper
gruppe : group
nærmet : approached
skjøt : fire
forsvant : disappeared