Love Blooms in the Colorful Gardens

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Love Blooms in the Colorful Gardens

Story Transcript:
Nl: Anna stond te staren naar de kleurrijke tulpen op een prachtige lentedag in de Keukenhof.
En: Anna was staring at the colorful tulips on a beautiful spring day in Keukenhof.

Nl: Ze had zelfs haar mooiste jurk aangetrokken.
En: She had even put on her nicest dress.

Nl: Het was haar favoriete seizoen en ze genoot van elk moment dat ze daar doorbracht.
En: It was her favorite season and she loved every moment she spent there.

Nl: Terwijl ze liep, hoorde ze ineens muziek.
En: As she was walking, she suddenly heard music.

Nl: Anna liep in de richting van het geluid en zag daar een man met een gitaar zitten.
En: Anna walked towards the sound and saw a man sitting there with a guitar.

Nl: Deze man was geen vreemde, het was haar vriend Tom.
En: This man was not a stranger, it was her friend Tom.

Nl: Hij was erg verlegen, dus dit was de eerste keer dat hij zijn muziek voor iemand speelde.
En: He was very shy, so this was the first time he played his music in front of anyone.

Nl: Toen hij Anna zag, glimlachte hij en begon hij te spelen.
En: When he saw Anna, he smiled and started playing.

Nl: Anna was helemaal verbaasd.
En: Anna was completely amazed.

Nl: Dit was het mooiste liedje dat ze ooit had gehoord.
En: This was the most beautiful song she had ever heard.

Nl: Toen de muziek klaar was, liep Tom naar haar toe.
En: When the music finished, Tom walked over to her.

Nl: Hij pakte haar hand en leidde haar naar een open plek in de tuin.
En: He took her hand and led her to a clearing in the garden.

Nl: Daar aangekomen, keek Anna om zich heen en zag dat er overal om haar heen tulpen waren.
En: Once there, Anna looked around and saw that there were tulips all around her.

Nl: Ze waren van alle kleuren van de regenboog.
En: They were all colors of the rainbow.

Nl: Tom zei op een zachte, wankele stem: “Anna, ik houd heel veel van jou.
En: Tom said in a soft, shaky voice, “Anna, I love you very much.

Nl: Ik wil dolgraag de rest van mijn leven met jou doorbrengen.
En: I would love to spend the rest of my life with you.

Nl: Wil je met me trouwen?”
En: Will you marry me?”

Nl: Anna’s ogen vulden zich met tranen en ze knikte.
En: Anna’s eyes filled with tears and she nodded.

Nl: Ze viel Tom in de armen en omhelsde hem.
En: She fell into Tom’s arms and hugged him.

Nl: Tom en Anna wisten beiden dat dit de plek was waar ze voor altijd zouden blijven.
En: Tom and Anna both knew this was the place they would stay forever.

Nl: Op hun trouwdag kwamen ze terug naar Keukenhof.
En: They returned to Keukenhof on their wedding day.

Nl: Ze draaiden rond op de muziek en dansten tussen de mooie tulpen.
En: They twirled to the music and danced among the beautiful tulips.

Nl: Ze overwonnen elke moeilijkheid die ze tegenkwamen en realiseerden zich dat liefde alles mogelijk maakt.
En: They overcame every difficulty they encountered and realized that love makes everything possible.

Nl: En zo, bij de Kleurrijke Tuinen in Keukenhof, begon hun liefdesverhaal en het werd de mooiste herinnering van hun leven.
En: And so, at the Colorful Gardens in Keukenhof, their love story began and it became the most beautiful memory of their lives.

Vocabulary Words:
Anna : Anna
kleurrijk : colorful
tulpen : tulips
lente : spring
Keukenhof : Keukenhof
jurk : dress
favoriet : favorite
moment : moment
muziek : music
man : man
gitaar : guitar
vriend : friend
verlegen : shy
speelde : played
voor : front
verbaasd : amazed
mooi : beautiful
liedje : song
hand : hand
open plek : clearing
tuin : garden
regenboog : rainbow
liefde : love
trouwen : marry
trouwdag : wedding
dansen : dance
overwonnen : overcame
moeilijkheid : difficulty
tegenkwamen : encountered
herinnering : memory