Mystery Cabin on the Mountain

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Mystery Cabin on the Mountain

Story Transcript:
Nb: Ingrid, Lars og Magnus var glade for å dra på skitur til fjellet i vakre Voss.
En: Ingrid, Lars and Magnus were happy to go on a ski trip to the mountains in beautiful Voss.

Nb: De hadde planlagt turen lenge og var ivrige etter å komme på ski.
En: They had planned the trip for a long time and were eager to get skiing.

Nb: På første dagen av skituren, mens de kjørte i bakken, så de en bortgjemt hytte på fjellet.
En: On the first day of the ski trip, while driving on the slopes, they saw a secluded cabin on the mountain.

Nb: De bestemte seg for å utforske den neste dag.
En: They decided to explore it the next day.

Nb: Så neste dag, etter en god frokost, pakket de sekker med mat og drikke og gikk av sted mot hytten.
En: So the next day, after a good breakfast, they packed their bags with food and drink and set off for the cabin.

Nb: Etter å ha gått en stund, fant de hytten skjult mellom trærne.
En: After walking for a while, they found the cabin hidden among the trees.

Nb: De gikk inn og så at hytten var koselig og hadde alt de trengte.
En: They went inside and saw that the cabin was cozy and had everything they needed.

Nb: Plutselig følte de seg som om de hadde funnet sitt eget lille hjem i fjellet.
En: Suddenly they felt as if they had found their own little home in the mountains.

Nb: Ingrid fant et brettspill og de startet å spille.
En: Ingrid found a board game and they started playing.

Nb: Men snart begynte det å bli mørkt ute, og de innså at de hadde gått seg vill og visste ikke veien tilbake til hotellet.
En: But soon it began to get dark outside, and they realized that they had lost their way and did not know the way back to the hotel.

Nb: De ble veldig redde og visste ikke hva de skulle gjøre.
En: They were very scared and did not know what to do.

Nb: Men Lars hadde en idé.
En: But Lars had an idea.

Nb: Han brukte mobiltelefonen sin til å ringe etter hjelp.
En: He used his cell phone to call for help.

Nb: En flink guide ble sendt for å hente dem.
En: A good guide was sent to fetch them.

Nb: Til slutt kom de av skrekken og kunne fortsette skituren.
En: Eventually they got over their fright and were able to continue their ski trip.

Nb: Men de vil alltid huske den gangen de fant hytten, og hvor heldige de var som fant veien tilbake til sivilisasjonen.
En: But they will always remember the time they found the cabin, and how lucky they were to find their way back to civilization.

Nb: Ingrid, Lars og Magnus hadde en fantastisk tur til fjellet i Voss, og selv om de opplevde en skummel opplevelse, vil de alltid huske hytten på fjellet og den spennende turen tilbake.
En: Ingrid, Lars and Magnus had a wonderful trip to the mountains in Voss, and even though they experienced a scary experience, they will always remember the cabin on the mountain and the exciting trip back.

Vocabulary Words:
Ingrid : Ingrid
Lars : Lars
Magnus : Magnus
skitur : ski trip
fjell : mountains
Voss : Voss
planlagt : planned
lenge : long time
ivrige : eager
bakken : slopes
bortgjemt hytte : secluded cabin
utforske : explore
god frokost : good breakfast
pakket : packed
mat : food
drikke : drink
skjult : hidden
trær : trees
koselig : cozy
brettspill : board game
mørkt : dark
gått seg vill : lost
redde : scared
mobiltelefon : cell phone
hjelp : help
guide : guide
skrekk : fright
huske : remember
spennende : exciting