Pieter’s Cheese Adventure: A Hero’s Dive into the Prinsengracht

In this episode, we'll journey through Amsterdam's canals and witness Pieter's daring leap into the Prinsengracht to save his beloved bag of cheese, becoming a local hero in the process.

Nl: Op een zonnige dag in Amsterdam, was Pieter op zijn fiets.
En: On a sunny day in Amsterdam, Pieter was on his bike.

Nl: Hij was op weg naar huis met een grote zak vol kaas.
En: He was on his way home with a big bag full of cheese.

Nl: Amsterdam was een mooie stad met veel mensen en veel fietsen.
En: Amsterdam was a beautiful city with many people and lots of bikes.

Nl: De zon scheen fel, de grachten glinsterden en de lucht blauw was helder.
En: The sun was shining brightly, the canals were glistening, and the sky was clear blue.

Nl: Pieter was op de Prinsengracht.
En: Pieter was on the Prinsengracht.

Nl: Hier moest hij over een oude brug.
En: Here, he had to cross an old bridge.

Nl: Het was een brug met veel stenen.
En: It was a bridge with many stones.

Nl: Hij fietste er vaak over.
En: He often cycled over it.

Nl: Vandaag had hij een probleem.
En: Today, he had a problem.

Nl: Terwijl hij de brug op fietste, viel zijn zak met kaas in het water.
En: While cycling onto the bridge, his bag of cheese fell into the water.

Nl: "Hé, mijn kaas!
En: "Hey, my cheese!"

Nl: " schreeuwde Pieter en hij stopte zijn fiets snel.
En: shouted Pieter, quickly stopping his bike.

Nl: Hij keek in het water.
En: He looked into the water.

Nl: Hij zag dat de zak met kaas langzaam zonk.
En: He saw the bag of cheese slowly sinking.

Nl: Wat moest hij nu doen?
En: What should he do now?

Nl: Hij had geen tijd om hulp te vragen.
En: He didn't have time to ask for help.

Nl: Dus hij besloot iets moedigs te doen.
En: So, he decided to do something brave.

Nl: Pieter sprong zonder na te denken van de brug in het kanaal.
En: Pieter jumped without thinking from the bridge into the canal.

Nl: Hij zwom snel naar de zak met kaas.
En: He swam quickly to the bag of cheese.

Nl: Hij greep de zak vast en bracht hem weer naar de kant.
En: He grabbed onto the bag and brought it back to the side.

Nl: Hij was nu helemaal nat, maar hij had zijn kaas gered.
En: He was now completely wet, but he had saved his cheese.

Nl: Aan de kant stonden mensen te kijken.
En: On the side, people were watching.

Nl: Ze klapten voor Pieter en lachten.
En: They clapped for Pieter and laughed.

Nl: Pieter glimlachte.
En: Pieter smiled.

Nl: Hij was blij dat hij zijn kaas gered had.
En: He was happy that he had saved his cheese.

Nl: Hij nam zijn zak met kaas en zijn natte kleren en ging naar huis.
En: He took his bag of cheese and his wet clothes and went home.

Nl: Die avond at hij zijn kaas met veel smaak.
En: That evening, he ate his cheese with great pleasure.

Nl: Het was de lekkerste kaas die hij ooit had gegeten.
En: It was the most delicious cheese he had ever eaten.

Nl: Hij was trots op zichzelf.
En: He was proud of himself.

Nl: Hij had zijn kaas gered.
En: He had saved his cheese.

Nl: Als iemand nu in Amsterdam over de Prinsengracht fietst, zou hij het verhaal van Pieter horen.
En: If someone now rides their bike in Amsterdam over the Prinsengracht, they would hear the story of Pieter.

Nl: Het verhaal van de jongen die in het water sprong om zijn zak met kaas te redden.
En: The story of the boy who jumped into the water to save his bag of cheese.

Nl: En iedereen zou lachen en zeggen: "Dat is Pieter, de held van de Prinsengracht!
En: And everyone would laugh and say, "That's Pieter, the hero of the Prinsengracht!"