Selfie Snafu at the Cliffs of Moher!

Fluent Fiction – Irish
www.FluentFiction.org/Irish
Story Transcript:
Ga: Lá breá gréine a bhí ann agus bhí Aoife, Cillian agus Fionn ar cuairt ag Aillte an Mhothair.
En: It was a beautiful sunny day, and Aoife, Cillian, and Fionn were visiting the Cliffs of Moher.

Ga: Áit draíochtach í le radharcanna áille os cionn an Atlantaigh.
En: It’s a magical place with beautiful views overlooking the Atlantic.

Ga: Bhí na cairde ag iarraidh chuimhneacháin a chruthú do na blianta atá le teacht.
En: The friends wanted to create memories for the years to come.

Ga: Agus iad ag siúl ar an mbóthar cúng, bhí gaoth láidir ag séideadh agus farraige ag búiríl thíos.
En: As they walked along the narrow road, a strong wind was blowing and the sea was roaring below.

Ga: Shiúil Aoife chun tosaigh, fón cliste ina lámh, ag iarraidh an grianghraf foirfe a ghlacadh.
En: Aoife walked ahead, a smart phone in her hand, trying to take the perfect picture.

Ga: Bhí Cillian agus Fionn ag magadh fúithi, an dá laoch óg ag insint scéalta fána na haillte.
En: Cillian and Fionn were teasing her, the two young heroes telling tales about the cliffs.

Ga: Nuair a shroich siad an pointe is airde, d’ullmhaigh Aoife í féin don selfie is fearr riamh.
En: When they reached the highest point, Aoife prepared herself for the best selfie ever.

Ga: “Tagaigí anseo,” ar sise, “beidh sé iontach!
En: “Come here,” she said, “it’s going to be amazing!”

Ga: “Chuir sí an fón ar feadh na haimsire agus sheas sí idir Cillian agus Fionn, aghaidh lán sonais.
En: She set the phone for a while and stood between Cillian and Fionn, a big smile on her face.

Ga: Ach, le brón mór, brúigh a hinchinn agus a láimh an cnaipe mícheart.
En: But, to her great dismay, she pressed the wrong button with her mind and her hand.

Ga: Bhí gach rud ciúin go dtí go raibh glór tobann ag preabadh tríd an aer – adharc carr Aoife ag canadh na bhfliúit!
En: Everything was quiet until a sudden voice resounded through the air – Aoife’s car horn was singing the flute!

Ga: Bhí na héin uilig, na faoileáin, ag eitilt aníos ó na haille ag screadaíl in uafás.
En: The birds, the seagulls, all flew up from the cliffs, screaming in terror.

Ga: Bhí an sás láithreach ann.
En: The satisfaction was instant.

Ga: “Ó, mo chreach!
En: “Oh, my goodness!”

Ga: ” arsa Aoife, ag rith thar n-ais chun an t-aláram a mhúchadh.
En: said Aoife, running back to turn off the alarm.

Ga: Ach bhí seanrá na n-adharca ag stealladh timpeall an chósta.
En: But the sound of the horns kept flowing around the coast.

Ga: Cillian agus Fionn, buartha ach fós ag gáire, lean siad í chun cabhrú.
En: Cillian and Fionn, worried but still laughing, followed her to help.

Ga: Agus d’fhoghlaim siad ceacht: ná húsáid do ghuthán ag barr aille!
En: And they learned a lesson: don’t use your phone at the edge of a cliff!

Ga: Tar éis bomaite, bunaíodh socair agus chuaigh na faoileáin ar ais chuig a nead.
En: After a moment, peace was restored, and the seagulls returned to their nest.

Ga: Fuair an bheirt buachaillí an aláram a mhúchadh, ar deireadh.
En: The two boys managed to turn off the alarm at last.

Ga: D’fhéach na cairde ar a chéile agus chrom siad ar ghirseachaíocht agus bhlaiseadh ar an sorcas a bhí tar éis titim amach.
En: The friends looked at each other and started laughing and tasting the magic that had just unfolded.

Ga: Bhí an lá fós óg, agus bhí gáire agus scéalta le roinnt agus iad ag féachaint amach ar an bhfarraige mór thíos.
En: The day was still young, and there were laughs and stories to share as they looked out at the vast sea below.

Ga: Bhí a fhios acu go mbeadh an scéal seo ceann a mbeadh siad ag caint faoi ar feadh i bhfad.
En: They knew this would be a story they would talk about for a long time.

Ga: Agus d’fhoghlaim Aoife go gcaithfí bheith níos airdeallach nuair a bhíonn sí ag déanamh selfie ar imeall an domhain.
En: And Aoife learned that she should be more careful when taking selfies at the edge of the world.

Ga: D’fhág na cairde na hAillte an Mhothair agus gealladh go gcuirfí teorainn leis na selfies contúirteacha – agus gan dabht, go gcoinneofaí eochracha an chairr i gcónaí amach ó lámha áiféiseacha.
En: The friends left the Cliffs of Moher and promised to limit dangerous selfies – and, without a doubt, to always keep the car keys away from mischievous hands.

Vocabulary Words:
chuimhneacháin : memories
féachaint : overlooking
búiríl : roaring
magadh : teasing
féinín : selfie
tobann : sudden
preabadh : resounded
screadaíl : screaming
sás : satisfaction
faitíos : unfolded
áiféiseach : mischievous
teorainn : limit