Selfie Surprise with Vilnius’s Knight

In this episode, we'll dive into the cobblestone streets of Vilnius where a selfie with a faux medieval knight turns into an unexpected misadventure filled with laughter and memorable photographs.

Lt: Vieną vasaros dieną Gintaras ir Milda nusprendė pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį.
En: One summer day, Gintaras and Milda decided to take a walk through the Old Town of Vilnius.

Lt: Saulė šildė akmenines gatveles, o smalsūs turistai spiečiasi aplink gražiausius miesto kampelius.
En: The sun warmed the cobblestone streets, and curious tourists crowded around the city's most beautiful spots.

Lt: Gintaras visada mėgo nuotykius, o Milda buvo atsargi, bet drauge jiedu sudarė puikų kompaniją.
En: Gintaras always loved adventures, and Milda was cautious, but together they made a great pair.

Lt: Jie žengė pro Didžiąją sinagogą, vieną seniausių miesto pastatų, ir pasuko link Pilies gatvės.
En: They passed by the Great Synagogue, one of the oldest buildings in the city, and turned towards Pilies Street.

Lt: Atėję prie Katedros aikštės, jie pastebėjo gatvės artistą, puikiai atrodantį kaip viduramžių riteris.
En: Arriving at Cathedral Square, they noticed a street artist who looked exactly like a medieval knight.

Lt: Gintaras net nesusimąstė, kad tai gali būti ne turistas.
En: Gintaras didn't even consider that it might not be a tourist.

Lt: Jis puošėsi pilna riteriška įranga ir stojo prie stulpų, kad pagautų praeivių dėmesį.
En: He was dressed in full knightly gear and stood by the columns to attract passersby's attention.

Lt: Gintaras, norėdamas užfiksuoti linksmą akimirką, ėmė ir prisipažino prie riterio, šypsodamasis platų šypseną.
En: Wanting to capture a fun moment, Gintaras confessed to the knight, flashing a wide smile.

Lt: Jis įjungė savo telefono kamerą ir pasisuko šalia riterio, pasiruošęs selfie.
En: He turned on his phone's camera and positioned himself next to the knight, ready for a selfie.

Lt: Riteris staiga pajudėjo, o Gintaras išsigando.
En: Suddenly, the knight moved, startling Gintaras.

Lt: Jo ranka netyčia spustelėjo mygtuką ir fiksuotas kadras turėjo du išsižioję veidus – vieną nustebusį riterį ir kitą suklususį Gintarą.
En: His hand accidentally pressed the button, capturing a frame with two surprised faces – the bemused knight and the confused Gintaras.

Lt: Milda negalėjo susilaikyti ir pradėjo juoktis garsiai.
En: Milda couldn't help but burst into laughter.

Lt: Pro šalį einantys turistai taip pat pradėjo žiūrėti, kai riteris, atsistojęs, tarė: „Aš čia ne selfie, aš čia menas!
En: Even the passing tourists started to look as the knight, standing up, said, "I'm not a selfie here, I'm art!"

Lt: “Gintaras paraudo ir atsiprašė, bet jo nugalėtas išraiška tik dar labiau prajuokino Mildą ir praeivius.
En: Gintaras blushed and apologized, but his defeated expression only amused Milda and the passersby further.

Lt: Riteris, atsigavęs po šoko, sušuko: „Viskas gerai, šiandien mano portretas – prie jūsų nuotraukų galerijos!
En: Recovering from the shock, the knight shouted, "It's all right, today my portrait is on display at your photo gallery!"

Lt: “Po keleto akimirkų jie visi kartu juokdamiesi padarė dar vieną selfie, šįkart tyčia.
En: After a few moments, they all took another selfie together, this time on purpose.

Lt: Riteris net demonstravo savo dramatiškas pōzas.
En: The knight even showcased his dramatic poses.

Lt: Gintaras ir Milda tęsė savo kelionę per senamiestį, gatvės artistas tapo žavia istorija, kurią jie pasakojo visiems sutiktiems draugams.
En: Gintaras and Milda continued their journey through the Old Town, and the street artist became a charming story that they shared with all their friends.

Lt: Diena Vilniaus senamiestyje pasirodė ne tik graži, bet ir pilna juoko.
En: The day in Vilnius Old Town seemed not only beautiful but also full of laughter.

Lt: Tą vakarą jie grįžo namo, turėdami širdyse Vilniaus senamiestį ir atmintyje nepakartojamą nuotykį, kai Gintaro selfie bandymas su riteriu tapo visų juoko priežastimi.
En: That evening, they returned home, carrying the Old Town of Vilnius in their hearts and the unforgettable adventure in their memories, when Gintaras's attempt to take a selfie with the knight became the reason for everyone's laughter.