Spring Splendor: Love and Traditions in the Tatras Festival

In this episode, we'll wander through the vibrant stalls, listen to enchanting folk music, taste the finest mead, and kindle the spirit of tradition and love under the majestic Tatras.

Sk: V krásnom Tatrách, na jar, sa konal tradičný festival.
En: In the beautiful Tatras, a traditional festival took place in spring.

Sk: Ján a Zuzana sa tešili na tento deň.
En: Ján and Zuzana were looking forward to this day.

Sk: Ráno sa prebudili s úsmevom.
En: They woke up with a smile in the morning.

Sk: Vzduch bol čerstvý a vonku sa rozprestierali nádherné hory.
En: The air was fresh and the magnificent mountains spread out outside.

Sk: Ján a Zuzana chodili po dedine.
En: Ján and Zuzana walked around the village.

Sk: Dedina bola plná farieb a zvukov.
En: The village was full of colors and sounds.

Sk: Všade boli stánky.
En: There were stalls everywhere.

Sk: Predajcovia ponúkali tradičné jedlá.
En: Vendors offered traditional foods.

Sk: Bola tam aj ľudová hudba.
En: There was also folk music.

Sk: „Zuzana, pozrime sa na tanec!
En: "Zuzana, let's watch the dance!"

Sk: “ navrhol Ján.
En: suggested Ján.

Sk: Šli k pódiu.
En: They went to the stage.

Sk: Na pódiu tancovali muži a ženy v krojoch.
En: Men and women in traditional costumes danced on the stage.

Sk: Tance boli krásne a plné energie.
En: The dances were beautiful and full of energy.

Sk: Po tanci sa Ján a Zuzana vybrali na pohárik medoviny.
En: After the dance, Ján and Zuzana went for a glass of mead.

Sk: Medovina bola sladká a teplá.
En: The mead was sweet and warm.

Sk: „Toto je najlepšia medovina, akú som kedy pil,“ povedal Ján.
En: "This is the best mead I've ever tasted," said Ján.

Sk: Zuzana sa usmiala a prikývla.
En: Zuzana smiled and nodded.

Sk: Keď sa obzerali po stánkoch, Zuzana zbadala krásny náhrdelník.
En: As they were browsing the stalls, Zuzana noticed a beautiful necklace.

Sk: Ján si to všimol.
En: Ján noticed it too.

Sk: „Chceš ho?
En: "Do you want it?"

Sk: “ spýtal sa Ján.
En: asked Ján.

Sk: Zuzana neisto prikývla.
En: Zuzana hesitantly nodded.

Sk: Ján kúpil náhrdelník a dal ho Zuzane.
En: Ján bought the necklace and gave it to Zuzana.

Sk: Zuzana bola šťastná.
En: Zuzana was happy.

Sk: Objala Jána a poďakovala mu.
En: She hugged Ján and thanked him.

Sk: Počas festivalu prišiel moment, keď mali zapáliť veľký ohneň.
En: During the festival, there came a moment when they were to light a big bonfire.

Sk: Tento ohneň symbolizoval koniec zimy a začiatok jari.
En: This bonfire symbolized the end of winter and the beginning of spring.

Sk: Ján a Zuzana sa pripojili k ostatným.
En: Ján and Zuzana joined the others.

Sk: Spolu zapálili ohneň.
En: Together, they lit the bonfire.

Sk: Plameň stúpal vysoko.
En: The flame rose high.

Sk: Všetci tancovali a spievali okolo ohňa.
En: Everyone danced and sang around the fire.

Sk: Večer, keď sa festival končil, Ján a Zuzana sedeli na kopci.
En: In the evening, when the festival was ending, Ján and Zuzana sat on a hill.

Sk: Dívali sa na hviezdy.
En: They looked at the stars.

Sk: Bolo ticho.
En: It was quiet.

Sk: „Tento deň bol dokonalý,“ povedala Zuzana.
En: "This day was perfect," said Zuzana.

Sk: Ján prikývol.
En: Ján nodded.

Sk: „Budeme si ho pamätať navždy,“ dodal.
En: "We will remember it forever," he added.

Sk: A tak sa v nádherných Tatrách končil ďalší tradičný festival.
En: And so, in the beautiful Tatras, another traditional festival ended.

Sk: S úsmevom na tvári a láskou v srdci, Ján a Zuzana sa vrátili domov, nosiaci si krásne spomienky.
En: With a smile on their faces and love in their hearts, Ján and Zuzana returned home, carrying beautiful memories.