The Dutch Welcome: A Journey of Discovery

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
The Dutch Welcome: A Journey of Discovery

Story Transcript:
Nl: Toen Daphne en Willem in Amsterdam uit de trein stapten, stonden ze te popelen om de stad en al haar culturele aanbod te verkennen.
En: When Daphne and Willem stepped off the train in Amsterdam, they were filled with excitement to explore the city and all its cultural offerings.

Nl: Maar toen ze begonnen rond te lopen, kon Willem niet anders dan een beetje nerveus worden.
En: But when they began to walk around, Willem couldn’t help but feel a little nervous.

Nl: Hij had gehoord dat Nederlanders vriendelijk waren en open stonden voor vreemden, maar hij wist niet zeker of dat waar was.
En: He had heard that the Dutch were friendly and open to strangers, but he wasn’t sure if it was true.

Nl: Terwijl ze de stad verkenden, werden ze betoverd door de grachten, de Nederlandse huizen met hun gezellige puntdaken, de kunstgalerijen en de vele musea.
En: As they explored the city, they were mesmerized by the canals, the Dutch homes with their cozy gabled roofs, the art galleries, and the many museums.

Nl: Overal waar ze kwamen, werden ze omringd door de bruisende energie van de stad.
En: Everywhere they went, they were surrounded by the vibrant energy of the city.

Nl: Na een paar uur begonnen Daphne en Willem honger te krijgen en Daphne stelde voor om een van de traditionele bruine cafés te proberen.
En: After a few hours, Daphne and Willem started to get hungry, and Daphne suggested that they try one of the traditional brown cafes.

Nl: Willem aarzelde; hij had verhalen gehoord over Nederlanders die vreemden niet leuk vonden, en hij wist niet zeker of dat waar was.
En: Willem was hesitant; he had heard stories about Dutch people not liking strangers, and he wasn’t sure if it was true.

Nl: Daphne herinnerde hem eraan dat ze in een nieuwe en opwindende stad waren en dat het deel uitmaakte van het avontuur.
En: Daphne reminded him that they were in a new and exciting city, and that it was part of the adventure.

Nl: Dus gingen ze met een beetje schroom het café binnen.
En: So, with a bit of trepidation, they went inside the cafe.

Nl: Zodra ze binnenkwamen, werden ze begroet met een warm welkom.
En: As soon as they walked in, they were met with a warm welcome.

Nl: De barman wist dat ze nieuw waren in de stad en hij wilde ze graag alles vertellen over de lokale specialiteiten.
En: The bartender knew they were new to the city, and he was eager to tell them all about the local specialties.

Nl: Hij was vriendelijk en open en zorgde ervoor dat ze zich meteen thuis voelden.
En: He was friendly and open, and he made them feel right at home.

Nl: Ze gingen zitten en bestelden twee van de lokale gerechten.
En: They sat down and ordered two of the local dishes.

Nl: Terwijl ze aten, praatten ze met de mensen om hen heen die allemaal erg gastvrij waren en graag antwoord gaven op al hun vragen.
En: As they ate, they talked with the people around them who were all very welcoming and eager to answer any questions they had.

Nl: Daphne en Willem hadden een geweldige ervaring in het café, en het deed hen beseffen hoe open en vriendelijk de Nederlanders werkelijk waren.
En: Daphne and Willem had a wonderful experience at the cafe, and it made them realize just how open and friendly the Dutch people really were.

Nl: Op weg naar buiten kregen ze van de barman een cadeautje: een potje Goudse kaas, een oer-Hollandse lekkernij.
En: On their way out, the bartender gave them a gift: a small jar of Gouda cheese, a traditional Dutch delicacy.

Nl: Ze bedankten hem voor zijn vriendelijkheid en vervolgden hun weg, met meer vertrouwen in de stad.
En: They thanked him for his kindness, and went on their way, feeling more confident in the city.

Nl: Ze waren bang geweest dat de Nederlanders onvriendelijk tegen hen zouden zijn, maar ze hadden het mis.
En: They had been worried that the Dutch would be unfriendly to them, but they were wrong.

Nl: De Amsterdammers hadden hen met open armen ontvangen en waren dankbaar voor de ervaring.
En: The people of Amsterdam had welcomed them with open arms, and they were grateful for the experience.

Vocabulary Words:
Daphne : Daphne
Willem : Willem
trein : train
Amsterdam : Amsterdam
verkennen : explore
culturele : cultural
grachten : canals
huizen : homes
puntdaken : gabled roofs
kunstgalerijen : art galleries
musea : museums
bruisende : vibrant
honger : hungry
bruine cafés : brown cafes
vreemden : strangers
avontuur : adventure
barman : bartender
specialiteiten : specialties
open : open
gezellig : cozy
Goudse kaas : Gouda cheese
lekkernij : delicacy
schroom : trepidation
gerechten : dishes
vragen : questions
gastvrij : welcoming
potje : jar
cadeautje : gift
vertrouwen : confidence
onvriendelijk : unfriendly
armen : arms