The Windmill’s Blessing

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
The Windmill’s Blessing

Story Transcript:
Nl: Het was een mooie dag in Rotterdam.
En: It was a beautiful day in Rotterdam.

Nl: De zon scheen, de lucht diepblauw en de vogels zongen.
En: The sun was shining, the sky a deep blue, and the birds were singing.

Nl: Emie en Melle wisten niet dat de meest magische dag van hun leven op het punt stond te beginnen.
En: Little did Emie and Melle know, that the most magical day of their lives was about to begin.

Nl: Emie en Melle waren twee beste vrienden die elkaar al kenden sinds ze jong waren.
En: Emie and Melle were two best friends who had known each other since they were young.

Nl: Sindsdien waren ze onafscheidelijk.
En: They had been inseparable ever since.

Nl: Op een dag in augustus besloten ze een fietstocht te maken naar een oude windmolen in Rotterdam.
En: One August day, they decided to take a bike ride to an old windmill in Rotterdam.

Nl: Ze wilden genieten van de mooie dag en picknicken terwijl ze naar de zonsondergang keken.
En: They wanted to enjoy the beautiful day and picnic while watching the sunset.

Nl: Ze vertrokken op hun fietsen, trappend door de stad.
En: They set off on their bikes, pedalling through the city.

Nl: Het was een warme en zonnige dag, maar naarmate ze dichter bij de windmolen reden, werd de lucht bewolkt.
En: The day was hot and sunny, but as they rode closer to the windmill, the sky became cloudy.

Nl: Ondanks de bewolking lieten ze zich niet afschrikken en vervolgden ze hun weg.
En: Despite the clouds, they were undeterred and continued on their way.

Nl: Toen ze eindelijk bij de windmolen aankwamen, waren ze allebei vol ontzag.
En: When they finally arrived at the windmill, they were both awestruck.

Nl: Het was een prachtig gezicht en ze voelden een gevoel van vrede en rust.
En: It was a beautiful sight, and they felt a sense of peace and tranquillity.

Nl: Ze pakten snel hun picknick uit en installeerden zich voor een heerlijke avond.
En: They quickly unpacked their picnic and settled in for a wonderful evening.

Nl: Toen de zon onderging, waaide er een licht briesje door het gebied.
En: As the sun began to set, a light breeze blew through the area.

Nl: Plotseling kwam er vanuit de verte een zwerm vogels aangevlogen die zich op het dak van de windmolen vestigden.
En: Suddenly, a flock of birds flew in from the distance and settled on the windmill's roof.

Nl: Melle en Emie waren gebiologeerd door de prachtige aanblik van de vogels en ze keken vol ontzag toe hoe de zon langzaam achter hen onderging.
En: Melle and Emie were mesmerized by the beautiful sight of the birds, and they watched in awe as the sun slowly set behind them.

Nl: De vogels bleven tot het vallen van de avond op de windmolen zitten, toen ze uiteindelijk wegvlogen.
En: The birds continued to stay perched on the windmill until nightfall, when they finally flew away.

Nl: Op dat moment beseften Melle en Emie dat de vogels als zegen naar hen waren gestuurd.
En: It was then that Melle and Emie realized that the birds had been sent to them as a blessing.

Nl: Ze waren gekomen om hen te herinneren aan de schoonheid van de natuur en de simpele geneugten die het leven kan brengen.
En: They had come to remind them of the beauty of nature, and the simple joys that life can bring.

Nl: De twee vrienden lachten en deelden verhalen terwijl ze de sterren aan de nachtelijke hemel zagen fonkelen.
En: The two friends laughed and shared stories as they watched the stars twinkle in the night sky.

Nl: Ze wisten dat ze die dag iets magisch hadden meegemaakt en ze beloofden elkaar dat ze de herinnering aan hun tijd bij de windmolen altijd zouden koesteren.
En: They knew that they had experienced something truly magical that day, and they promised to each other that they would always cherish the memory of their time at the windmill.

Nl: Terwijl ze langzaam hun spullen pakten en zich klaarmaakten om te vertrekken, wisten ze allebei dat er iets in hen was veranderd.
En: As they slowly packed their things and prepared to leave, they both knew that something inside them had changed.

Nl: Ze hadden beseft dat als ze een open geest en een vrije geest hadden, het leven vol wonderen en verrassingen kon zijn.
En: They had realized that if they kept an open mind and a free spirit, that life could be full of wonders and surprises.

Nl: De volgende ochtend, toen Emie en Melle wakker werden, scheen de zon fel en was de lucht diepblauw.
En: The next morning, when Emie and Melle awoke, the sun was shining brightly, and the sky was a deep blue.

Nl: Ze wisten allebei dat de wolken van de vorige dag hen eraan hadden herinnerd dat het leven, ongeacht het weer, altijd de moeite waard was.
En: They both knew that the clouds from the previous day had been a reminder to them that no matter what the weather, life was always worth living.

Nl: De molen in Rotterdam herinnerde eraan dat het leven kostbaar is en dat het belangrijk was om de tijd te nemen om de simpele dingen te waarderen, zoals vrienden en de natuur.
En: The windmill in Rotterdam had been a reminder that life was precious, and that it was important to take time to appreciate the simple things, like friends and nature.

Nl: Emie en Melle hadden deze les meegekregen en beloofden het altijd te onthouden.
En: Emie and Melle had taken this lesson with them and vowed to always remember it.

Nl: De twee vrienden fietsten langzaam terug naar huis, dankbaar voor de magische en onvergetelijke dag die ze zojuist hadden beleefd.
En: The two friends rode their bikes slowly back home, grateful for the magical and unforgettable day they had just experienced.

Vocabulary Words:
Rotterdam : Rotterdam
zon : sun
lucht : sky
vogels : birds
Emie : Emie
Melle : Melle
augustus : August
fiets : bike
windmolen : windmill
zonsondergang : sunset
bewolking : clouds
uitpakken : unpack
rust : tranquillity
ontzag : awe
zegen : blessing
leven : life
open geest : open mind
vrije geest : free spirit
kostbaar : precious
waarderen : appreciate
magisch : Magical
onvergetelijke : Unforgettable
wakker werden : awoke
fonkelen : fonkelen
les : lesson
wonderen : wonders
verrassingen : surprises
meenamen : took
koesteren : cherish
beloofden : vowed