Treasure at the Castle: A Krakow Adventure

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Treasure at the Castle: A Krakow Adventure

Story Transcript:
Pl: Katarzyna, Wojciech i Piotr byli grupą turystów, którzy odwiedzili Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie.
En: Katarzyna, Wojciech and Piotr were a group of tourists who visited the Wawel Royal Castle in Krakow.

Pl: W trakcie zwiedzania, zauważyli, że drzwi pomiędzy dwoma salami były pozamykane.
En: During the tour, they noticed that the door between the two rooms was closed.

Pl: Wojciech spytał przewodnika o te drzwi, ale przewodnik odpowiedział, że to tylko stary magazyn.
En: Wojciech asked the guide about this door, but the guide replied that it was just an old warehouse.

Pl: Jednak Katarzyna zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak.
En: However, Catherine began to suspect that something was wrong.

Pl: Decydując się na ryzyko, grupa zaczęła szukać sposobu, aby wejść do magazynu.
En: Deciding to take a risk, the group began looking for a way to enter the warehouse.

Pl: Piotr znalazł małą kratkę wentylacyjną, którą można było otworzyć.
En: Peter found a small ventilation grille that could be opened.

Pl: Początkowo była zbyt mała, lecz po krótkiej pracy udało im się ją powiększyć, dzięki czemu mogli wejść do środka.
En: At first it was too small, but after some work they managed to enlarge it, thanks to which they could go inside.

Pl: Kiedy już byli w magazynie, zobaczyli, że był to już nie magazyn, ale skarb, pełen złota i srebra.
En: Once in the warehouse, they saw that it was no longer a warehouse, but a treasure, full of gold and silver.

Pl: Wszystkim zamarło w miejscu, ale Katarzyna znalazła tajemniczy list i przeczytała go na głos.
En: Everyone froze in place, but Catherine found the mysterious letter and read it aloud.

Pl: List mówił o zamordowanym królu, który ukrył swój skarb, aby nikt nie miał do niego dostępu.
En: The letter spoke of a murdered king who hid his treasure so that no one could have access to it.

Pl: W liście było również napisane, że klucz od skarbca jest schowany w ramie obrazu w pokoju królowej.
En: The letter also said that the key to the vault was hidden in a picture frame in the queen’s room.

Pl: Grupa z entuzjazmem ruszyła do pokoju królowej, gdzie rzeczywiście znaleźli klucz w ramie obrazu.
En: The group enthusiastically made their way to the Queen’s room, where they did indeed find a key in a picture frame.

Pl: Otworzyli drzwi do skarbca i spojrzeli na potężną ilość skarbów.
En: They opened the vault door and looked at the massive amount of treasure.

Pl: Było tyle złota i srebra, że aż trudno było uwierzyć, że to wszystko być może należało do króla.
En: There was so much gold and silver that it was hard to believe that it all belonged to the king.

Pl: Wtedy ktoś z grupy zaproponował, aby podzielić skarb i wyjść ze zamku, przed tym, jak ktoś sobie to wszystko odkryje.
En: Then someone from the group proposed to divide the treasure and leave the castle, before someone discovers it all.

Pl: Katarzyna zastanawiała się nad tym i powiedziała, że powinni zdać skarb na rzecz muzeum, a później odwiedzić go i podziwiać.
En: Catherine thought about it and said that they should give the treasure to the museum and then visit it and admire it.

Pl: Był to trudny wybór, ale grupa zdecydowała się na to i oddaliła się z powrotem do sal zabytkowych, gdzie kontynuowali swoje zwiedzanie.
En: It was a difficult choice, but the group decided to go for it and walked back to the historic halls where they continued their tour.

Pl: Od tamtego dnia, Katarzyna, Wojciech i Piotr zawsze mieli wspomnienia o tym niesamowitym odkryciu na zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie.
En: Since that day, Katarzyna, Wojciech and Piotr have always had memories of this amazing discovery at the Wawel Royal Castle in Krakow.

Vocabulary Words:
Polish : English
Katarzyna : Katarzyna
Wojciech : Wojciech
Piotr : Piotr
turyści : tourists
Zamek Królewski na Wawelu : Wawel Royal Castle
Kraków : Krakow
zwiedzanie : tour
drzwi : door
przewodnik : guide
magazyn : warehouse
ryzyko : risk
kratka wentylacyjna : ventilation grille
skarb : treasure
złoto : gold
srebro : silver
list : letter
zamordowany król : murdered king
klucz : key
skarbiec : vault
rama obrazu : picture frame
podzielić : divide
muzeum : museum
wspomnienia : memories
odkrycie : discovery
sale zabytkowe : historic halls