Unexpected Encounter: Finding Comfort on a Lost Trip

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: Johan var i fjellet på tur.
En: Johan was in the mountains on a trip.

Nb: Han skulle egentlig gå til en hytte, men han gikk seg vill.
En: He was actually going to a cabin, but he got lost.

Nb: Han kom til en hytte, men det var ikke hytten han skulle til.
En: He came to a cabin, but it wasn’t the cabin he was going to.

Nb: Han bestemte seg for å gå inn likevel, og der var det noen.
En: He decided to go in anyway, and there was someone there.

Nb: Det var en familie som var på ferie.
En: It was a family that was on holiday.

Nb: Johan så en jente han kjente, det var ekskjæresten hans!
En: Johan saw a girl he knew, it was his ex-girlfriend!

Nb: Han ble veldig overrasket og nervøs.
En: He was very surprised and nervous.

Nb: Han ble invitert inn, og familien var veldig hyggelig.
En: He was invited in, and the family was very nice.

Nb: De lagde mat og Johan fikk være med på alt.
En: They cooked and Johan got to participate in everything.

Nb: Han trodde det ville være rart å tilbringe tid med ekskjærestens familie, men det gikk veldig bra.
En: He thought it would be weird to spend time with his ex-boyfriend’s family, but it went really well.

Nb: De snakket og lo, og Johan følte seg veldig komfortabel.
En: They talked and laughed, and Johan felt very comfortable.

Nb: Han fikk en god følelse av å være der.
En: He got a good feeling from being there.

Nb: Men så begynte det å bli sent, og Johan ville gå tilbake til hytten han skulle til.
En: But then it started to get late, and Johan wanted to go back to the cabin he was going to.

Nb: Familien til ekskjæresten hans ga ham kart og veiledning så han kunne finne veien.
En: His ex-girlfriend’s family gave him maps and directions to help him find his way.

Nb: På vei tilbake tenkte Johan mye på hva som hadde skjedd.
En: On the way back, Johan thought a lot about what had happened.

Nb: Han hadde gått seg vill, men det hadde ført til noe bra.
En: He had lost his way, but it had led to something good.

Nb: Han hadde tilbrakt tid med ekskjærestens familie, og det hadde vært fint.
En: He had spent time with his ex-girlfriend’s family, and it had been nice.

Nb: Han kom seg til hytten sin til slutt, og la seg til å sove.
En: He made it to his cabin at last, and went to sleep.

Nb: Han tenkte at det var en spesiell dag, og at han hadde lært noe nyttig.
En: He thought it was a special day and that he had learned something useful.

Nb: Kanskje han skulle være mer åpen for uventede ting som skjedde i fremtiden.
En: Maybe he should be more open to unexpected things that happened in the future.

Vocabulary Words:
Johan : Johan
fjell : mountains
tur : trip
hytte : cabin
gått seg vill : lost
familie : family
ferie : holiday
jente : girl
ekskjæresten : ex-girlfriend
overrasket : surprised
nervøs : nervous
invitert : invited
hyggelig : nice
lagde mat : cooked
snakket : talked
lo : laughed
komfortabel : comfortable
god følelse : good feeling
sent : late
kart : maps
veiledning : directions
lært : learned
nyttig : useful
uventede : unexpected
skjedde : happened
spesiell : special
sove : sleep
åpen. : open