Celebrating with Stories: Rosa’s Special Birthday

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Celebrating with Stories: Rosa’s Special Birthday

Story Transcript:
Ca: La Rosa estava acostumada a celebrar el seu aniversari de manera tradicional.
En: Rosa was used to celebrating her birthday in a traditional way.

Ca: Havia crescut en un petit poble prop de Barcelona i, des que recordava, el seu aniversari sempre va implicar la seva família i amics asseguts al voltant de la taula del sopar, compartint històries.
En: She had grown up in a small village near Barcelona, and for as long as she could remember, her birthday always involved her family and friends sitting around the dinner table, sharing stories.

Ca: Però aquest any, la Rosa estava decidida a fer el seu aniversari encara més especial.
En: But this year, Rosa was determined to make her birthday even more special.

Ca: Era mitjans de juny, i el sol brillava mentre la Rosa preparava la taula per al seu dia especial.
En: It was the middle of June, and the sun shone brightly as Rosa prepared the dinner table for her special day.

Ca: Havia convidat la seva família i els seus amics més propers i esperava que el ritual de compartir històries els apropés encara més que abans.
En: She had invited her family and closest friends and hoped that the ritual of sharing stories would bring them even closer than before.

Ca: L’emoció i l’expectació li van recórrer les venes mentre donava els últims retocs a la taula i s’assegurava que tothom tingués un seient.
En: Excitement and anticipation ran through her veins as she put the finishing touches on the table and made sure that everyone had a seat.

Ca: Quan van començar a arribar els convidats, la Rosa va ocupar el seu lloc al capdavant de la taula.
En: As the guests began to arrive, Rosa took her place at the head of the table.

Ca: Tothom tenia curiositat per saber què estava passant, però la Rosa només va somriure i va dir que ho sabrien aviat.
En: Everyone was curious as to what was going on, but Rosa just smiled and said that they would find out soon enough.

Ca: Un cop servit el sopar, l’àvia de la Rosa es va aixecar per començar el ritual.
En: After dinner was served, Rosa’s grandmother stood up to begin the ritual.

Ca: Va explicar que el ritual era una tradició a la seva família i que era important mantenir-lo.
En: She explained that the ritual was a tradition in her family, and that it was important to keep it going.

Ca: Aleshores, l’àvia de la Rosa va demanar a tothom que es tornés per explicar històries.
En: Rosa’s grandmother then asked everyone to take turns telling stories.

Ca: Va explicar que les històries podien tractar sobre qualsevol cosa: un divertit record de la infància, una aventura que van tenir o simplement alguna cosa que volien compartir.
En: She explained that the stories could be about anything – a funny childhood memory, an adventure they had, or just something they wanted to share.

Ca: Tothom va dubtar una mica al principi, però aviat les històries van començar a fluir.
En: Everyone was a little hesitant at first, but soon the stories began to flow.

Ca: Un dels amics de la Rosa va compartir una història sobre quan tots van acampar al bosc i es van perdre a la foscor.
En: One of Rosa’s friends shared a story about when they all camped out in the woods and got lost in the darkness.

Ca: Una altra va explicar una història sobre un moment en què va haver de superar un gran repte de la seva vida.
En: Another told a story about a time when she had to overcome a great challenge in her life.

Ca: Un dels familiars de la Rosa va parlar d’un moment especial que va compartir amb la seva mare abans de morir.
En: One of Rosa’s family members spoke about a special moment he shared with his mother before she passed.

Ca: A mesura que seguien les històries, la Rosa podia sentir com el seu cor s’inflava d’amor i apreciació per la gent que l’envoltava.
En: As the stories continued, Rosa could feel her heart swell with love and appreciation for the people around her.

Ca: Estava molt agraïda de tenir persones tan increïbles a la seva vida.
En: She was so grateful to have such incredible people in her life.

Ca: Tal com es va explicar l’última història, la Rosa es va quedar superada d’emoció.
En: As the last story was told, Rosa was overcome with emotion.

Ca: Tothom es va emocionar per les històries que havien escoltat.
En: Everyone was moved by the stories they had heard.

Ca: Ja es feia tard i els convidats aviat van començar a acomiadar-se.
En: It was getting late and the guests soon began to say their goodbyes.

Ca: Però abans de marxar, la Rosa va donar les gràcies a tothom per compartir les seves històries i els va recordar la sort que tenien de tenir-se tots.
En: But before they left, Rosa thanked everyone for sharing their stories and reminded them of how lucky they all were to have each other.

Ca: Va dir que les històries que havien compartit eren una manera perfecta de celebrar el seu aniversari.
En: She said that the stories they had shared were a perfect way to celebrate her birthday.

Ca: Quan els convidats marxaven, la Rosa va sentir una sensació de satisfacció.
En: As the guests left, Rosa felt a sense of satisfaction.

Ca: Sabia que aquest aniversari seria un que sempre recordaria.
En: She knew that this birthday would be one that she would always remember.

Ca: Aquest ritual tradicional de compartir històries havia fet que el seu aniversari fos encara més especial.
En: This traditional ritual of sharing stories had made her birthday even more special.

Ca: La Rosa es va adonar que a la vida eren els moments passats amb els éssers estimats els que més importaven.
En: Rosa realized that in life, it was the moments spent with loved ones that mattered the most.

Vocabulary Words:
La Rosa : Rosa
aniversari : birthday
tradicional : traditional
poble : village
Barcelona : Barcelona
família : family
amics : friends
taula del sopar : dinner table
històries : stories
mitjans : middle
juny : June
sol : sun
sopar : dinner
ritual : ritual
compartint : shared
expectació : anticipation
retocs : finishing touches
convidats : guests
capdavant : head
curiositat : curious
divertit : funny
infància : childhood
aventura : adventure
repte : challenge
moment : moment
morir : passed
tard : late
apreciació : appreciation
satisfacció : satisfaction
éssers estimats : loved ones

Leave a Comment