Discovering Barcelona’s Flavors: Martí’s Challenge

In this episode, we'll accompany Marti as he embarks on a gastronomic adventure in the vibrant city of Barcelona.

Ca: Martí era un jove entusiasta que anava a Barcelona per la primera vegada.
En: Martí was an enthusiastic young man who was going to Barcelona for the first time.

Ca: Va mirar al voltant i es va sentir impressionat per la ciutat.
En: He looked around and was impressed by the city.

Ca: Va veure la catedral de la ciutat de lluny i no podia esperar a arribar allà.
En: He saw the city's cathedral from afar and couldn't wait to get there.

Ca: Va caminar per les estretes i antigues carreteres del Barri Gòtic i es va sorprendre amb els edificis històrics i la varietat de les botigues que oferien les especialitats de la ciutat.
En: He walked the narrow and old streets of the Gothic Quarter and was surprised by the historic buildings and the variety of shops that offered the specialties of the city.

Ca: Martí es va adonar que tenia molta gana.
En: Martí noticed that he was very hungry.

Ca: Va pensar en la "coca de recapte", un plat típic de la regió.
En: He thought of the "coca de recapte", a typical dish of the region.

Ca: Va intentar repetir el nom diverses vegades per assegurar-se que el diria bé al restaurant.
En: He tried repeating the name several times to make sure he would say it right in the restaurant.

Ca: Va arribar a un petit lloc de la zona turística on van tenir "coca de recapte".
En: He arrived at a small place in the tourist area where they had "coca de recapte".

Ca: Va ingressar al local i va fer la seva comanda.
En: He entered the premises and placed his order.

Ca: "Una coca de recapte, si us plau", va dir Martí amb una mica de dificultat en la pronunciació.
En: "A collection cake, please," said Martí with a little difficulty in pronunciation.

Ca: El cambrer li va fer una cara estranya i va preguntar si volia una cuca de cavala.
En: The waiter gave him a strange face and asked if he wanted a mackerel worm.

Ca: Martí es va sentir confós i va repetir la seva comanda.
En: Martí felt confused and repeated his order.

Ca: El cambrer va intentar comprendre, però no va ser fàcil per la seva pronunciació.
En: The waiter tried to understand, but it was not easy because of his pronunciation.

Ca: Martí va decidir intentar una altra vegada.
En: Martí decided to try again.

Ca: Va pensar en un truc per dir el nom de l'aliment correctament.
En: He thought of a trick to say the name of the food correctly.

Ca: Va demanar recomanacions i va fer servir el nom d'altres plats com "pa amb tomàquet" per ajudar a pronunciar bé les paraules.
En: He asked for recommendations and used the name of other dishes like "tomato bread" to help get the words right.

Ca: Va intentar de nou.
En: He tried again.

Ca: "Una coca de recapte, per favor", va dir Martí, aquesta vegada amb més confiança.
En: "A collection cake, please," said Martí, this time with more confidence.

Ca: El cambrer va entendre la sol·licitud sense confusió i immediatament va anotar la comanda.
En: The waiter understood the request without confusion and immediately wrote down the order.

Ca: Martí va estar satisfet per haver pogut pronunciar bé el nom i gaudir del plat local.
En: Martí was pleased to have been able to pronounce the name well and enjoy the local dish.

Ca: Va trobar la coca deliciosa i va acabar la seva satisfacció amb un cafè.
En: He found the cake delicious and ended his satisfaction with a coffee.

Ca: Martí es va adonar que treballar en la pronuncia ción dels noms dels menjars dels altres països és una oportunitat per aprendre i experimentar amb la cultura del lloc que visitava.
En: Martí realized that working on the pronunciation of the names of foods from other countries is an opportunity to learn and experiment with the culture of the place he was visiting.

Ca: Va comprendre que, per a més viatges, havia de tornar i provar més dels sabors de Barcelona.
En: He understood that, for more trips, he had to come back and try more of the flavors of Barcelona.

Ca: Martí va sortir del restaurant amb un somriure i un estómac ple.
En: Martí left the restaurant with a smile and a full stomach.

Ca: Va admira la vista del barri gòtic i va sentir-se feliç per haver superat el repte de pronunciar la "coca de recapte" correctament.
En: He admired the view of the Gothic quarter and felt happy that he had passed the challenge of pronouncing the "coca de recapte" correctly.

Ca: Va continuar explorant la ciutat de Barcelona amb molta més confiança i moltes més ganes de provar altres plats típics.
En: He continued to explore the city of Barcelona with much more confidence and much more desire to try other typical dishes.