Invisible No More: Casper’s Journey

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Invisible No More: Casper’s Journey

Story Transcript:
Nb: Casper var en gjennomsnittlig fyr som bodde i den lille byen Riverton.
En: Casper was an average guy living in the small town of Riverton.

Nb: Han hadde en god jobb og mange venner, men det var noe som manglet i livet hans.
En: He had a good job and plenty of friends, but there was something missing in his life.

Nb: Han følte ofte at han ikke ble hørt eller sett.
En: He often felt like he wasn’t heard or seen.

Nb: En morgen våknet han med en merkelig følelse.
En: One morning, he woke up with a strange feeling.

Nb: Da han så seg i speilet, kunne han ikke se speilbildet.
En: When he looked in the mirror, he couldn’t see his reflection.

Nb: Plutselig innså Casper at han hadde makten til å være usynlig.
En: Suddenly, Casper realized he had the power to be invisible.

Nb: Til å begynne med syntes Casper at hans nyvunne superkraft var spennende.
En: At first, Casper thought his newfound superpower was exciting.

Nb: Han kunne ikke tro lykken sin og begynte å spille praktiske vitser på vennene sine.
En: He couldn’t believe his luck and started playing practical jokes on his friends.

Nb: Han trakk bort stolene deres når de skulle sitte, fylte rommene deres med ballonger og byttet til og med TV-kanaler mens de så på.
En: He pulled their chairs away when they were about to sit, filled their rooms with balloons, and even changed the TV channels while they were watching.

Nb: Det hele var i god moro og alle likte overraskelsen.
En: It was all in good fun and everyone enjoyed the surprise.

Nb: Men etter en stund begynte Casper å føle seg ensom.
En: But after a while, Casper started to feel lonely.

Nb: Uansett hvor hardt han prøvde, kunne han ikke bli sett eller hørt.
En: No matter how hard he tried, he couldn’t be seen or heard.

Nb: Han var fortsatt den samme personen, men han satt fast i skyggene av alle andres liv.
En: He was still the same person, but he was stuck in the shadows of everyone else’s life.

Nb: Han begynte å føle at han ikke hørte hjemme noe sted og at ingen engang la merke til ham.
En: He began to feel like he didn’t belong anywhere and that no one even noticed him.

Nb: Uten andre alternativer bestemte Casper seg for å bruke sin usynlighet til noe større.
En: With no other options, Casper decided to use his invisibility for something bigger.

Nb: Han tenkte at hvis han kunne gjøre noe som gjorde stor innvirkning, kanskje noen ville legge merke til ham.
En: He thought that if he could do something that made a big impact, maybe someone would notice him.

Nb: Casper begynte å planlegge en serie bankran.
En: Casper started to plan a series of bank robberies.

Nb: Han ville bruke sin makt til å ta pengene, og la sin signatur “usynlig graffiti” som et visittkort.
En: He would use his power to take the money, leaving his signature ‘invisible graffiti’ as a calling card.

Nb: En natt satte Casper endelig planen i verk.
En: One night, Casper finally put his plan into action.

Nb: Han ble overrasket over hvor lett det var å snike seg inn i banken og ta pengene.
En: He was surprised by how easy it was to sneak into the bank and take the money.

Nb: Han etterlot signaturen sin på veggen og følte en følelse av prestasjon.
En: He left his signature on the wall and felt a sense of accomplishment.

Nb: Men til hans forferdelse var det ingen som kjente igjen arbeidet hans.
En: But to his dismay, no one recognized his work.

Nb: Ingen visste engang at han hadde vært der.
En: No one even knew he had been there.

Nb: Dagen etter bestemte Casper seg for å prøve noe annet.
En: The next day, Casper decided to try something different.

Nb: Han skapte en usynlig bane av graffiti rundt i byen.
En: He created an invisible path of graffiti around the city.

Nb: Han håpet at noen endelig skulle se hva han prøvde å gjøre.
En: He hoped that someone would finally see what he was trying to do.

Nb: Endelig var det noen som la merke til det!
En: At last, someone noticed!

Nb: En ung reporter så graffitien og bestemte seg for å undersøke saken.
En: A young reporter saw the graffiti and decided to investigate.

Nb: Hun begynte å skrive en historie om den mystiske kunstneren, og snart snakket folk fra hele byen om Caspers verk.
En: She started writing a story about the mysterious artist, and soon people from all over the city were talking about Casper’s work.

Nb: For første gang i livet følte Casper at han betydde noe.
En: For the first time in his life, Casper felt like he mattered.

Nb: Han var knyttet til verden på en måte han aldri trodde var mulig.
En: He was connected to the world in a way he never thought possible.

Nb: Han ble endelig sett og hørt.
En: He was finally seen and heard.

Nb: Casper innså til slutt at usynlighet ikke var en supermakt.
En: Casper finally realized that invisibility wasn’t a superpower.

Nb: Det var en påminnelse om at han var en del av verden og at han hadde en plass i den.
En: It was a reminder that he was part of the world and that he had a place in it.

Nb: Han bestemte seg for å bruke sin makt til det gode og hjelpe de trengende.
En: He decided to use his power for good and help those in need.

Nb: Han ville fortsatt forlate sin signaturgraffiti som en påminnelse om at alle har makten til å gjøre en forskjell.
En: He would still leave his signature graffiti as a reminder that everyone has the power to make a difference.

Nb: Casper var ikke lenger usynlig.
En: Casper was no longer invisible.

Nb: Han var en del av noe større.
En: He was part of something bigger.

Nb: Han hadde funnet sin plass i verden.
En: He had found his place in the world.

Vocabulary Words:
Casper : Casper
Riverton : Riverton
jobb : jobb
venner : friends
mangler : missing
speilbildet : reflection
makt : power
spennende : exciting
vitser : jokes
stol : chair
ballonger : balloons
TV : TV
moro : fun
ensom : lonely
høre hjemme : belong
usynlig : invisible
bankran : robberies
prestasjon : accomplishment
graffiti : graffiti
innvirkning : impact
undersøke : investigate
reporter : reporter
mystiske : mysterious
la merke til : noticed
knyttet : connected
supermakt : superpower
påminnelse : reminder
forskjell : difference
betydde : mattered

Leave a Comment