Invisible No More: Casper’s Journey

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Invisible No More: Casper’s Journey

Story Transcript:
Nl: Casper was een gewone man die in het kleine stadje Riverton woonde.
En: Casper was an average guy living in the small town of Riverton.

Nl: Hij had een goede baan en veel vrienden, maar er ontbrak iets in zijn leven.
En: He had a good job and plenty of friends, but there was something missing in his life.

Nl: Hij had vaak het gevoel dat hij niet werd gehoord of gezien.
En: He often felt like he wasn’t heard or seen.

Nl: Op een ochtend werd hij wakker met een vreemd gevoel.
En: One morning, he woke up with a strange feeling.

Nl: Toen hij in de spiegel keek, kon hij zijn spiegelbeeld niet zien.
En: When he looked in the mirror, he couldn’t see his reflection.

Nl: Plots besefte Casper dat hij de kracht had om onzichtbaar te zijn.
En: Suddenly, Casper realized he had the power to be invisible.

Nl: Aanvankelijk vond Casper zijn nieuwe superkracht opwindend.
En: At first, Casper thought his newfound superpower was exciting.

Nl: Hij kon zijn geluk niet op en begon grappen uit te halen met zijn vrienden.
En: He couldn’t believe his luck and started playing practical jokes on his friends.

Nl: Hij trok hun stoelen weg toen ze op het punt stonden te gaan zitten, vulde hun kamers met ballonnen en veranderde zelfs de tv-zenders terwijl ze aan het kijken waren.
En: He pulled their chairs away when they were about to sit, filled their rooms with balloons, and even changed the TV channels while they were watching.

Nl: Het was allemaal leuk en iedereen genoot van de verrassing.
En: It was all in good fun and everyone enjoyed the surprise.

Nl: Maar na een tijdje begon Casper zich eenzaam te voelen.
En: But after a while, Casper started to feel lonely.

Nl: Hoe hard hij ook probeerde, hij was niet te zien of te horen.
En: No matter how hard he tried, he couldn’t be seen or heard.

Nl: Hij was nog steeds dezelfde persoon, maar hij zat vast in de schaduw van het leven van alle anderen.
En: He was still the same person, but he was stuck in the shadows of everyone else’s life.

Nl: Hij kreeg het gevoel dat hij nergens thuishoorde en dat niemand hem opmerkte.
En: He began to feel like he didn’t belong anywhere and that no one even noticed him.

Nl: Omdat hij geen andere opties had, besloot Casper zijn onzichtbaarheid te gebruiken voor iets groters.
En: With no other options, Casper decided to use his invisibility for something bigger.

Nl: Hij dacht dat als hij iets kon doen dat een grote impact had, iemand hem misschien zou opmerken.
En: He thought that if he could do something that made a big impact, maybe someone would notice him.

Nl: Casper begon een reeks bankovervallen te plannen.
En: Casper started to plan a series of bank robberies.

Nl: Hij zou zijn macht gebruiken om het geld aan te nemen en zijn kenmerkende ‘onzichtbare graffiti’ als visitekaartje achter te laten.
En: He would use his power to take the money, leaving his signature ‘invisible graffiti’ as a calling card.

Nl: Op een nacht voerde Casper eindelijk zijn plan uit.
En: One night, Casper finally put his plan into action.

Nl: Hij was verrast hoe gemakkelijk het was om de bank binnen te sluipen en het geld aan te nemen.
En: He was surprised by how easy it was to sneak into the bank and take the money.

Nl: Hij liet zijn handtekening achter op de muur en voelde een gevoel van voldoening.
En: He left his signature on the wall and felt a sense of accomplishment.

Nl: Maar tot zijn ontsteltenis herkende niemand zijn werk.
En: But to his dismay, no one recognized his work.

Nl: Niemand wist zelfs dat hij daar was geweest.
En: No one even knew he had been there.

Nl: De volgende dag besloot Casper iets anders te proberen.
En: The next day, Casper decided to try something different.

Nl: Hij creëerde een onzichtbaar pad van graffiti door de stad.
En: He created an invisible path of graffiti around the city.

Nl: Hij hoopte dat iemand eindelijk zou zien wat hij probeerde te doen.
En: He hoped that someone would finally see what he was trying to do.

Nl: Eindelijk merkte iemand het op!
En: At last, someone noticed!

Nl: Een jonge verslaggever zag de graffiti en besloot het te onderzoeken.
En: A young reporter saw the graffiti and decided to investigate.

Nl: Ze begon een verhaal te schrijven over de mysterieuze kunstenaar en al snel spraken mensen uit de hele stad over het werk van Casper.
En: She started writing a story about the mysterious artist, and soon people from all over the city were talking about Casper’s work.

Nl: Voor het eerst in zijn leven had Casper het gevoel dat hij ertoe deed.
En: For the first time in his life, Casper felt like he mattered.

Nl: Hij was verbonden met de wereld op een manier die hij nooit voor mogelijk had gehouden.
En: He was connected to the world in a way he never thought possible.

Nl: Eindelijk werd hij gezien en gehoord.
En: He was finally seen and heard.

Nl: Casper besefte eindelijk dat onzichtbaarheid geen superkracht was.
En: Casper finally realized that invisibility wasn’t a superpower.

Nl: Het herinnerde eraan dat hij deel uitmaakte van de wereld en dat hij daarin een plaats had.
En: It was a reminder that he was part of the world and that he had a place in it.

Nl: Hij besloot zijn macht ten goede te gebruiken en mensen in nood te helpen.
En: He decided to use his power for good and help those in need.

Nl: Hij zou nog steeds zijn kenmerkende graffiti achterlaten als herinnering dat iedereen de macht heeft om een verschil te maken.
En: He would still leave his signature graffiti as a reminder that everyone has the power to make a difference.

Nl: Casper was niet langer onzichtbaar.
En: Casper was no longer invisible.

Nl: Hij maakte deel uit van iets groters.
En: He was part of something bigger.

Nl: Hij had zijn plek in de wereld gevonden.
En: He had found his place in the world.

Vocabulary Words:
Casper : Casper
gemiddelde : average
Riverton : Riverton
vrienden : friends
ontbrekend : missing
spiegel : mirror
onzichtbaar : invisible
opwindend : exciting
grappen : jokes
ballonnen : balloons
TV : TV
plezier : fun
eenzaam : lonely
kracht : power
impact : impact
overvallen : robberies
geld : money
graffiti : graffiti
onderzoeken : investigate
verslaggever : reporter
verbinden : connect
superkracht : superpower
herinnering : reminder
verschil : difference
opgemerkt : noticed
onderzoeken : investigate
verhaal : story
prestatie : accomplishment
opties : options
plan : plan
groter : bigger