Invisible No More: Casper’s Journey

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Invisible No More: Casper’s Journey

Story Transcript:
Ca: En Casper era un noi normal que vivia a la petita ciutat de Riverton.
En: Casper was an average guy living in the small town of Riverton.

Ca: Tenia una bona feina i molts amics, però hi havia alguna cosa a faltar a la seva vida.
En: He had a good job and plenty of friends, but there was something missing in his life.

Ca: Sovint sentia que no se l’escoltava ni el veien.
En: He often felt like he wasn’t heard or seen.

Ca: Un matí, es va despertar amb una sensació estranya.
En: One morning, he woke up with a strange feeling.

Ca: Quan es mirava al mirall, no podia veure el seu reflex.
En: When he looked in the mirror, he couldn’t see his reflection.

Ca: De sobte, en Casper es va adonar que tenia el poder de ser invisible.
En: Suddenly, Casper realized he had the power to be invisible.

Ca: Al principi, Casper va pensar que el seu nou superpoder era emocionant.
En: At first, Casper thought his newfound superpower was exciting.

Ca: No es podia creure la seva sort i va començar a fer bromes pràctiques als seus amics.
En: He couldn’t believe his luck and started playing practical jokes on his friends.

Ca: Va apartar les seves cadires quan estaven a punt de seure, va omplir les seves habitacions de globus i fins i tot va canviar els canals de televisió mentre miraven.
En: He pulled their chairs away when they were about to sit, filled their rooms with balloons, and even changed the TV channels while they were watching.

Ca: Va ser molt divertit i tothom va gaudir de la sorpresa.
En: It was all in good fun and everyone enjoyed the surprise.

Ca: Però després d’un temps, en Casper va començar a sentir-se sol.
En: But after a while, Casper started to feel lonely.

Ca: Per molt que ho intentés, no se’l podia veure ni escoltar.
En: No matter how hard he tried, he couldn’t be seen or heard.

Ca: Encara era la mateixa persona, però estava atrapat a l’ombra de la vida dels altres.
En: He was still the same person, but he was stuck in the shadows of everyone else’s life.

Ca: Va començar a sentir que no pertanyia a cap lloc i que ningú ni tan sols s’adonava d’ell.
En: He began to feel like he didn’t belong anywhere and that no one even noticed him.

Ca: Sense altres opcions, en Casper va decidir utilitzar la seva invisibilitat per a alguna cosa més gran.
En: With no other options, Casper decided to use his invisibility for something bigger.

Ca: Va pensar que si podia fer alguna cosa que tingués un gran impacte, potser algú el notaria.
En: He thought that if he could do something that made a big impact, maybe someone would notice him.

Ca: Casper va començar a planificar una sèrie de robatoris a bancs.
En: Casper started to plan a series of bank robberies.

Ca: Usaria el seu poder per agafar els diners, deixant la seva signatura “graffiti invisible” com a targeta de visita.
En: He would use his power to take the money, leaving his signature ‘invisible graffiti’ as a calling card.

Ca: Una nit, en Casper finalment va posar en marxa el seu pla.
En: One night, Casper finally put his plan into action.

Ca: El va sorprendre el fàcil que era colar-se al banc i agafar els diners.
En: He was surprised by how easy it was to sneak into the bank and take the money.

Ca: Va deixar la seva signatura a la paret i va sentir una sensació de realització.
En: He left his signature on the wall and felt a sense of accomplishment.

Ca: Però, per a la seva consternació, ningú va reconèixer la seva obra.
En: But to his dismay, no one recognized his work.

Ca: Ningú no sabia que hi havia estat.
En: No one even knew he had been there.

Ca: L’endemà, en Casper va decidir provar alguna cosa diferent.
En: The next day, Casper decided to try something different.

Ca: Va crear un camí invisible de grafits per la ciutat.
En: He created an invisible path of graffiti around the city.

Ca: Esperava que algú finalment veuria el que estava intentant fer.
En: He hoped that someone would finally see what he was trying to do.

Ca: Per fi algú se n’ha adonat!
En: At last, someone noticed!

Ca: Un jove periodista va veure el grafit i va decidir investigar.
En: A young reporter saw the graffiti and decided to investigate.

Ca: Va començar a escriure una història sobre el misteriós artista, i aviat gent d’arreu de la ciutat va parlar de l’obra de Casper.
En: She started writing a story about the mysterious artist, and soon people from all over the city were talking about Casper’s work.

Ca: Per primera vegada a la seva vida, en Casper va sentir que importava.
En: For the first time in his life, Casper felt like he mattered.

Ca: Estava connectat amb el món d’una manera que mai va pensar possible.
En: He was connected to the world in a way he never thought possible.

Ca: Finalment va ser vist i escoltat.
En: He was finally seen and heard.

Ca: En Casper finalment es va adonar que la invisibilitat no era una superpotència.
En: Casper finally realized that invisibility wasn’t a superpower.

Ca: Era un recordatori que formava part del món i que hi tenia un lloc.
En: It was a reminder that he was part of the world and that he had a place in it.

Ca: Va decidir utilitzar el seu poder per al bé i ajudar els que ho necessitaven.
En: He decided to use his power for good and help those in need.

Ca: Encara deixaria el seu grafit de la seva signatura com a recordatori que tothom té el poder de marcar la diferència.
En: He would still leave his signature graffiti as a reminder that everyone has the power to make a difference.

Ca: Casper ja no era invisible.
En: Casper was no longer invisible.

Ca: Formava part d’alguna cosa més gran.
En: He was part of something bigger.

Ca: Havia trobat el seu lloc al món.
En: He had found his place in the world.

Vocabulary Words:
Casper : Casper
mitjà : average
noi : guy
Riverton : Riverton
feina : job
amics : friends
a faltar : missing
vida : life
escoltat : heard
vist : seen
matí : morning
mirall : mirror
reflex : reflection
poder : power
invisible : invisible
emocionant : exciting
sort : luck
pràctiques : practical
cadira : chair
habitació : room
globus : balloon
televisió : TV
canal : channel
sol : lonely
ombra : shadow
pertany : belong
opció : option
banc : bank
signatura : signature
graffiti : graffiti
investigar : investigate

Leave a Comment