Restoring Joy in Lublin

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Restoring Joy in Lublin

Story Transcript:
Pl: Krzysztof i Monika nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
En: Krzysztof and Monika had never seen anything like it before.

Pl: Rynek Główny w Lublinie był pełen ludzi, żywej mieszanki mieszkańców i przyjezdnych, cieszących się widokami, dźwiękami i zapachami miasta.
En: The Main Market Square in Lublin was packed with people, a vibrant mix of locals and visitors all enjoying the sights, sounds, and smells of the city.

Pl: Postanowili dołączyć do tłumu i zrobić sobie przerwę, aby skosztować lokalnej kuchni.
En: They decided to join the crowds and take a break to enjoy some of the local cuisine.

Pl: Krzysztof i Monika zatrzymali się w małej restauracji i zamówili tradycyjny Żurek.
En: Krzysztof and Monika stopped at a small restaurant and ordered the traditional Żurek soup.

Pl: Popijając zupę, czuli energię otaczających ich ludzi.
En: As they sipped their soup, they could feel the energy of the people around them.

Pl: Rozmawiali i śmiali się razem, czując radość targu.
En: They talked and laughed together, feeling the joy of the market.

Pl: Po zjedzeniu zupy postanowili rozejrzeć się po rynku.
En: After they finished their soup, they decided to explore the market.

Pl: Gdziekolwiek spojrzeli, widzieli coś nowego.
En: Everywhere they looked, they could see something new.

Pl: Byli sprzedawcy sprzedający ręcznie robioną biżuterię, świeże owoce i warzywa oraz kolorowe ubrania.
En: There were vendors selling handcrafted jewelry, fresh fruits and vegetables, and colorful clothes.

Pl: Krzysztofa i Monikę zahipnotyzował gwar rynku.
En: Krzysztof and Monika were mesmerized by the hustle and bustle of the market.

Pl: Nagle tłum zaczął się rozchodzić i pojawiło się dwóch mężczyzn z bronią.
En: Suddenly, the crowd started to part and two men with guns appeared.

Pl: Krzysztof i Monika byli przerażeni.
En: Krzysztof and Monika were terrified.

Pl: Mężczyźni krzyczeli do tłumu, żądając oddania portfeli i telefonów.
En: The men shouted at the crowd, demanding they hand over their wallets and phones.

Pl: Ludzie zaczęli panikować i uciekać.
En: People started to panic and run away.

Pl: Krzysztof i Monika szybko schowali się za jakimiś pudłami, nie chcąc być zauważeni przez mężczyzn.
En: Krzysztof and Monika quickly hid behind some boxes, not wanting to be noticed by the men.

Pl: Patrzyli, jak mężczyźni zabierali portfele i telefony ludziom na rynku.
En: They watched as the men took wallets and phones from the people in the market.

Pl: Po kilku minutach mężczyźni wydawali się usatysfakcjonowani i zaczęli odchodzić.
En: After a few minutes, the men seemed satisfied and started to walk away.

Pl: Krzysztof i Monika zaczekali, aż mężczyźni odejdą, zanim wyszli z ukrycia.
En: Krzysztof and Monika waited until the men were gone before coming out of hiding.

Pl: Odetchnęli z ulgą, że są bezpieczni, ale zasmucili się, że radość targu została im odebrana.
En: They were relieved that they were safe, but saddened that the joy of the market had been taken away.

Pl: Krzysztof i Monika chcieli coś zrobić, aby przywrócić radość na rynek.
En: Krzysztof and Monika wanted to do something to bring the joy back to the market.

Pl: Postanowili rozpocząć kampanię mającą na celu podniesienie świadomości problemu przestępczości na rynku i zachęcenie ludzi do powrotu, aby ponownie cieszyć się rynkiem.
En: They decided to start a campaign to raise awareness of the issue of crime in the market and to encourage people to come back to enjoy the market again.

Pl: Krzysztof i Monika ciężko pracowali, aby rozpowszechnić informacje o swojej kampanii.
En: Krzysztof and Monika worked hard to get the word out about their campaign.

Pl: Stworzyli stronę internetową i konta w mediach społecznościowych, aby rozpowszechniać wiadomość.
En: They created a website and social media accounts to spread the message.

Pl: Rozmawiali także z ludźmi na rynku i rozmawiali z lokalnymi serwisami informacyjnymi.
En: They also spoke to people in the market and talked to the local news outlets.

Pl: Powoli, ale nieubłaganie, ludzie zaczęli wracać na rynek i energia tego miejsca powróciła.
En: Slowly but surely, people started to come back to the market and the energy of the place returned.

Pl: Krzysztof i Monika stanęli na wysokości zadania iz pomocą mieszkańców Lublina udało się przywrócić radość na Rynek Główny.
En: Krzysztof and Monika had taken a stand and, with the help of the people of Lublin, had been successful in bringing the joy back to the Main Market Square.

Pl: Przyjęli nieprzyjemne doświadczenie i wykorzystali je, aby dokonać pozytywnej zmiany.
En: They had taken an unpleasant experience and used it to make a positive change.

Pl: Krzysztof i Monika rozejrzeli się po tętniącym życiem rynku i uśmiechnęli się.
En: Krzysztof and Monika looked around at the bustling market and smiled.

Pl: Spróbowali zupy żurek i zmienili swoje miasto.
En: They had enjoyed some Żurek soup and made a difference in their city.

Vocabulary Words:
Krzysztof : Krzysztof
Monika : Monika
Rynek Główny : Main Market Square
Lublin : Lublin
Żurek : Żurek soup
sprzedawcy : vendors
ręcznie robiona biżuteria : handcrafted jewelry
owoce : fruits
warzywa : vegetables
ubrania : clothes
gwar : hustle and bustle
broń : guns
portfele : wallets
telefony : phones
panika : panic
pudła : boxes
usatysfakcjonowani : satisfied
kampania : campaign
podnieść świadomość : raise awareness
problem : issue
zachęcać : encourage
strona internetowa : website
media społecznościowe : social media
lokalne serwisy informacyjne : local news outlets
tętniący życiem : bustling
wysokość zadania : stand
pozytywna zmiana : positive change
skosztować : enjoy