Singing Through Amsterdam: An Unexpected Parade

In this episode, we'll join Willem on a spontaneous and unforgettable adventure through the lively streets of Amsterdam.

Nl: Willem fietste door Amsterdam en zong luidkeels mee met zijn favoriete Nederlandse liedje.
En: Willem cycled through Amsterdam and sang along with his favorite Dutch song.

Nl: Hij zag de gracht en de mooie gebouwen om hem heen, en voelde zich helemaal gelukkig.
En: He saw the canal and the beautiful buildings around him, and felt completely happy.

Nl: Maar toen hij de hoek om fietste, zag hij dat er een grote parade aan de gang was.
En: But when he cycled around the corner, he saw that there was a big parade going on.

Nl: Er waren muzikanten, mensen in kostuums en talloze toeschouwers langs de kant van de weg.
En: There were musicians, people in costumes and countless spectators along the side of the road.

Nl: Willem vond het wel interessant en zette zijn reis voort tussen de mensenmassa door.
En: Willem found it interesting and continued his journey through the crowd.

Nl: Maar toen hij zijn favoriete deuntje hoorde, begon hij weer luidkeels mee te zingen.
En: But when he heard his favorite tune, he started singing along loudly again.

Nl: De mensen rondom hem keken hem verbaasd aan, maar Willem merkte het niet eens.
En: The people around him looked at him in surprise, but Willem didn't even notice.

Nl: Hij had zo'n plezier met zingen dat hij niet besefte dat hij de parade was binnengefietst.
En: He was having such fun singing that he didn't realize he'd cycled into the parade.

Nl: Hij was zo in zijn eigen wereldje dat hij geen idee had waar hij heen ging.
En: He was so in his own little world that he had no idea where he was going.

Nl: Terwijl hij door de parade fietste, werd hij steeds meer omringd door muzikanten en dansers.
En: As he cycled through the parade, he was increasingly surrounded by musicians and dancers.

Nl: Hij merkte op dat de menigte steeds groter werd en hij vroeg zich af waar hij in hemelsnaam heen ging.
En: He noticed that the crowd was getting bigger and he wondered where the hell he was going.

Nl: Uiteindelijk kwam Willem tot stilstand in het midden van de parade.
En: Finally Willem came to a halt in the middle of the parade.

Nl: Hij keek om zich heen en begreep dat hij per ongeluk midden in het festival terecht was gekomen.
En: He looked around and understood that he had accidentally ended up in the middle of the festival.

Nl: Plotseling realiseerde hij zich dat hij nog steeds het liedje zong en dat de mensen om hem heen waarschijnlijk geen idee hadden wat hij aan het doen was.
En: Suddenly he realized that he was still singing the song and the people around him probably had no idea what he was doing.

Nl: Maar in plaats van te stoppen met zingen, begon iedereen om hem heen mee te zingen.
En: But instead of stopping singing, everyone around him started singing along.

Nl: Willem voelde zich heel bijzonder, omringd door vreemden die allemaal zijn lied zongen.
En: Willem felt very special, surrounded by strangers who all sang his song.

Nl: Toen de parade eindigde, kreeg hij een staande ovatie van het publiek en hij voelde zich geweldig.
En: When the parade ended, he received a standing ovation from the audience and he felt great.

Nl: Hij had dan wel per ongeluk de parade verstoord, maar het was toch de beste dag ooit geworden.
En: He might have accidentally disrupted the parade, but it had turned out to be the best day ever.

Nl: Hij fietste weg van de mensenmassa, maar hij zal deze dag nooit vergeten.
En: He cycled away from the crowd, but he will never forget this day.